Hargita Megye Tanácsa
péntek, 2019. július 19., 20:22:36

Elnöki rendeletek

538/2019 - as Elnöki Rendelet  Paritásos bizottság megalakítása Hargita Megye Tanácsa saját aparátusának keretén belől

503/2019 - as Elnöki Rendelet  a 2019-es év megyei illetéki díj elfogadására, a kérelmezett dokumentumok másolása és sokszorosítására vonatkozólag, az 544/2201-es tövény előírásainak megfelelően;

485/2019 -es Elnöki Rendelet az orvosi szolgálati lakások elosztásáról és elosztási szempontok elbírálására kinevezett bizottság létrehozásáról szóló, utólagosan módosított, 1442/2010 –es számú Elnöki Rendelet módosításáról.

1409/2018-as Elnöki Rendelet a Csikszeredai Megyei Sürgösségi Kórház menedzseri pozicíójának, magánszemély betöltésére szervezett pályázat szervezési és működési szabályzata jóváhagyására, Hargita Megyei Tanácsa - alintézményénél;

938/2018-as Elnöki Rendelet a Hargita Megye Tanácsának saját apparátusában alkalmazott Magatartási kódex jóváhagyásáról.

719/2018-as Elnöki Rendelet a Gyergyótölgyesi Pszichiátriai Kórház menedzseri pozicíójának (magánszemély) betöltésére szervezett pályázat szervezési és működési szabályzata jóváhagyására, Hargita Megyei Tanácsa - alintézményénél;

386/2018-as Elnöki Rendelet a Csikszeredai Megyei Sürgösségi Kórház menedzseri pozicíójának (magánszemély) betöltésére szervezett pályázat szervezési és működési szabályzata jóváhagyására, Hargita Megyei Tanácsa - alintézményénél;

301/2018-as Elnöki Rendeletmegyei adók mértékének jóváhagyására a 2018-as évre vonatkozóan, a másolási és sokszorosítási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan az 544/2001 tövény értelbében;

1406/2017-es Elnöki Rendelet a 2011/1236. számú Hargita Megye Tanácsa elnöki rendeletének 1. számú melléklete módosítására és kiegészítésére, a Hargita megye tulajdonában lévő és Hargita Megye Tanácsa adminisztrációja alatt álló szolgálati lakások elosztási kritériumának jóváhagyásáról.

1368/2017-es Elnöki Rendelet - Hargita Megye Tanácsa saját programjai keretében felmerülő kiadások finanszírozási módszertanának jóváhagyásása, a 2005/350-es és a 2000/69-es törvények, valamit az 1998/51-es kormányrendelet alapján vissza nem térítendő finanszírozást illetően.

1346/2017  -es Elnöki rendelet mely módosítja és kiegészíti a 693/2017-es Elnöki Rendeletet az éves közbeszerzési stratégia és az éves közbeszerzési program jováhagyásáról Hargita Megye Tanácsa részére a 2017-es évre

1327/2017  -es Elnöki rendelet mely módosítja és kiegészíti a 693/2017-es Elnöki Rendeletet az éves közbeszerzési stratégia és az éves közbeszerzési program jováhagyásáról Hargita Megye Tanácsa részére a 2017-es évre

1041/2017  -es Elnöki rendelet mely módosítja és kiegészíti a 693/2017-es Elnöki Rendeletet az éves közbeszerzési stratégia és az éves közbeszerzési program jováhagyásáról Hargita Megye Tanácsa részére a 2017-es évre

1004/2017  -es Elnöki rendelet mely módosítja és kiegészíti a 693/2017-es Elnöki Rendeletet az éves közbeszerzési stratégia és az éves közbeszerzési program jováhagyásáról Hargita Megye Tanácsa részére a 2017-es évre

959/2017 -es Elnöki rendelet mely módosítja és kiegészíti a 693/2017-es Elnöki Rendeletet az éves közbeszerzési stratégia és az éves közbeszerzési program jováhagyásáról Hargita Megye Tanácsa részére a 2017-es évre

916/2017  -es Elnöki rendelet mely módosítja és kiegészíti a 693/2017-es Elnöki Rendeletet az éves közbeszerzési stratégia és az éves közbeszerzési program jováhagyásáról Hargita Megye Tanácsa részére a 2017-es évre

 890/2017 -es Elnöki rendelet mely módosítja és kiegészíti a 693/2017-es Elnöki Rendeletet az éves közbeszerzési stratégia és az éves közbeszerzési program jováhagyásáról Hargita Megye Tanácsa részére a 2017-es évre

846/2017 -es Elnöki rendelet mely módosítja és kiegészíti a 693/2017-es Elnöki Rendeletet az éves közbeszerzési stratégia és az éves közbeszerzési program jováhagyásáról Hargita Megye Tanácsa részére a 2017-es évre

813/2017 -es Elnöki rendelet mely módosítja és kiegészíti a 693/2017-es Elnöki Rendeletet az éves közbeszerzési stratégia és az éves közbeszerzési program jováhagyásáról Hargita Megye Tanácsa részére a 2017-es évre

765/2017  -es Elnöki rendelet  mely módosítja és kiegészíti a 693/2017-es Elnöki Rendeletet az éves közbeszerzési stratégia és az éves közbeszerzési program jováhagyásáról Hargita Megye Tanácsa részére a 2017-es évre

693/2017 -es Elnöki rendelet   - Éves közbeszerzési stratégia és az éves közbeszerzési program jováhagyásáról Hargita Megye Tanácsa részére a 2017-es évre

589/2017-es Elnöki rendelet - Szabályzat a Hargita Megye Tanácsa informatikai és kommunikációs eszközözeinek és rendszereinek használatára vonatkozóan.

586/2017-es Elnöki rendelet - Rendelet a közpénzekből finanszírozott beruházási projektekkel kapcsolatos műszaki-gazdasági dokumentációt jóváhagyó bizottság létrehozására, valamint a dokumentáció szervezeti és működési keretszabályozásának jóváhagyására

579/2017-es Elnöki rendelet - az orvosi szolgálati lakások elosztásáról és elosztási szempontok elbírálására kinevezett bizottság létrehozásáról szóló, utólagosan módosított, 1442/2010 –es számú Elnöki Rendelet módosításáról.

Elnöki rendelet javaslat, Szabályzat a Hargita Megye Tanácsa direkt vásárlásra vonatkozóan. (Indoklás, Mellékletek)

Elnöki rendelet javaslat, Szabályzat a Hargita Megye Tanácsa IT&C eszközeinek és rendszereinek használatára vonatkozóan.

110/2016-os számú Elnöki Rendelet a Hargita Megye Tanácsának Belső rendszabályzata az 1393/2011-es Elnöki Rendelet módosítása.

Elnöki rendelet javaslat a 2011/1236. számú Hargita Megye Tanácsa elnöki rendeletének 1. számú melléklete módosítására és kiegészítésére, a Hargita megye tulajdonában lévő és Hargita Megye Tanácsa adminisztrációja alatt álló szolgálati lakások elosztási kritériumának jóváhagyásáról.

57/2015-ös számú Elnöki Rendelet a különböző területek szakértőiből álló tanácsadó testületek létrehozására.

1424/2014 - Elnöki Rendelet a Hargita Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó kórházak menedzseri versenyvizsgáinak megszervezéséről és lebonyolításáról szóló szabályzat elfogadásáról, utólagos módosításokkal

1231/2014-es számú Elnöki Rendelet, az orvosi szolgálati lakások elosztásáról és elosztási szempontok elbírálására kinevezett bizottság létrehozásáról szóló, utólagosan módosított, 1442/2010 –es számú Elnöki Rendelet módosításáról. 

Elnöki rendelet javaslat  mely módosítja az 1442/2010-es Elnöki rendeletet az orvosi szolgálati lakásokat kiutaló bízottság létrehozását és az elbírálási kritériumrendszer jóváhagyásáról szóló szabályzatot.

Dispoziţia preşedintelui nr. 731/2014 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

A 472/2014-es számú Elnöki rendelet mely módosítja az 1413/2013-as számú Elnöki Rendeletet a Hargita Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó kórházak menedzseri versenyvizsgáinak megszervezéséről és lebonyolításáról szóló szabályzat elfogadásáról, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

A 176/2014-es rendelet mely módosítja az 1341/2013 – Elnöki Rendeletet a Hargita Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó kórházak menedzseri versenyvizsgáinak megszervezéséről és lebonyolításáról szóló szabályzat elfogadásáról, utólagos módosításokkal;

1341/2013 - Elnöki Rendelet a Hargita Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó kórházak menedzseri versenyvizsgáinak megszervezéséről és lebonyolításáról szóló szabályzat elfogadásáról, utólagos módosításokkal

DISPOZIŢIA Nr. 709/2013 privind modificarea Dispoziţiei nr. 1413/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Consiliului Judeţean Harghita

Dispoziţia preşedintelui nr. 888/2012 privind convocarea şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Harghita

Dispoziţia preşedintelui nr. 311/2012 privind aprobarea Metodologiei de finanţare a cheltuielilor ce pot fi efectuate în cadrul programelor proprii ale Consiliului Judeţean Harghita privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005, respectiv acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor O.G. nr. 51/1998

Dispoziţia preşedintelui nr. 304/2012 privind aprobarea intrucţiunilor proprii nr. 13/2012 cu privire la stabilirea procedurii instruirii lucrătorilor din cadrul Consiliului Judeţean Harghita în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Dispoziţia preşedintelui nr. 1413/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spialele publice din reţeaua proprie a Consiliului Judeţean Harghita, Bibliografie

Dispoziţia preşedintelui nr. 1339/2011 privind convocarea şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Harghita

Dispoziţia preşedintelui nr. 1335/2011cu privire la modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita nr. 1329/2011 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

Metodologie de lucru a activităţii Compartimentelor de relaţii publice în zonele Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Topliţa, Cristuru Secuiesc