Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 25 noiembrie 2020 07:46:52
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței ordinare CJH din 31 august 2020

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului Judeţean Harghita din data de 31 august  2020

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 31 august  2020

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

11

DOBREAN VASILE

PSD

12

DOBREAN TEODOR CONSTANTIN

PNL

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

FODOR ZOLTÁN

UDMR

15

HÎRLAV COSTIN

PDS

16

INCZE CSONGOR

UDMR

17

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

18

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

19

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

20

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

21

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

22

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

23

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

24

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

25

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

26

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27

SÁNDOR BARNA

UDMR

28

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr. 956 / 2020, cu modificările și completările ulterioare,  în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară  consiliului județean la în  sistem de teleconferință/audioconferință

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár salută pe toţi cei prezenţi. Spune că din cei 31 de consilieri județeni lipsesc 3. Declară  că în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe toți cei prezenți. Din păcate nu s-a reușit organizarea ședinței de la Cristuru Secuiesc. Mulțumește pentru invitație domnilor  Rácz István, Bíró Barna Botond și Kolumbán Dávid. În ultimii  4 ani consiliul județean a participat la mai multe investiții comune cu orașul Cristuru Secuiesc. Sunt rezultate frumoase, dar din motivul generării unor situații neprevăzute din cauza virozei s-a gândit, că este mai sigur și mai responsabil, dacă ședința se desfășoară în mediu online.

            Întreabă dacă sistemul de traducere prin STS funcționează bine ?

 

Domnul consilier județean Hîrlav Costin răspunde, că funcționează bine traducerea.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că sunt destul de multe materiale, care trebuie parcurse. La început vrea să felicite cei 10 gospodari producători, care au primit premiu în cursul acestei zile. Are încredere, că cei 10 producători, care s-au alăturat programului ”Székely Termék” au fost pionierii celor 162, care s-au alăturat după ei. La premiere dânsul a constatat cu bucurie, că mișcarea este apolitică, pentru că din toate partidele politice se găsesc producători care folosesc această marcă. Primul certificat a fost eliberat acum 11 ani. Au fost și procese cu privire la înregistrarea mărcii. Până acum sunt peste 1000 de produse cuprinse în marcă și asigură peste 100 de locuri de muncă. A fost bine de văzut, că sunt producători, care nu pot produce în măsura satisfacerii cerințelor pieții. Funcționează și programul Gospodarului exemplar. Este convins că activitățile desfășurate în cei 10 ani în interesul producătorilor particulari sunt de apreciat.

            Înainte de a aproba Ordinea de zi, vrea să anunțe, că este numai un punct suplimentar, care nu a fost comunicat în termen. Întârzierea este motivată. Este vorba despre tronsonul de drum județean între Inlăceni și Păuleni. În ultimele zile a fost comunicat decizia Consiliului de soluționare a contestațiilor privind achizițiile publice, prin care rezultă că nu se permite înființarea consorțiului societăților din județul Harghita. Trebuie acceptată o societate din afara județului, deci trebuie reevaluată procedura de achiziție publică. Este răspunderea tuturor consilierilor județeni să fie atenți la ceea ce se întâmplă în această zonă a județului. Din acest motiv a fost pus pe Ordinea de zi asocierea cu comuna Lupeni.

S-au formulat solicitări din partea UAT-urilor și se dorește sprijinirea lor din repartizarea de 6%.

Întreabă dacă sunt obiecții legate de singurul punct suplimentar la Ordinea de zi.

Nu sunt               

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea suplimentării proiectului ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 85/2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Supune la vot Ordinea de zi completată.

 

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Judeţean Harghita din data de 14 aprilie 2020

Inițiator : Vágássy Alpár secretarul general al județului

 

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 30 aprilie 2020

Inițiator : Vágássy Alpár secretarul general al județului

 

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 20 mai 2020

Inițiator : Vágássy Alpár secretarul general al județului

 

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 mai 2020

Inițiator : Vágássy Alpár secretarul general al județului

 

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 17 iunie 2020

Inițiator : Vágássy Alpár secretarul general al județului

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „CSÍKI JÉGKORONG” - „CSÍKI JÉGKORONG” Önkormányzati Fejlesztési Társulás pe anul 2020

Inițiator :  vicepreşedinte Bíró Barna Botond 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei lucrărilor pe anul 2020 în cadrul programului privind ”Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care nu pot beneficia de fonduri guvernamentale sau europene”, perioada 2018-2020, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 107/2018, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Șimonești în vederea realizării în comun a lucrărilor ”Sistem de alimentare cu apă în comuna Șimonești, sat Nicoleni, județul Harghita”, pe parcursul anilor bugetari 2020 și 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 270/2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în calitate de membru titular și respectiv membru supleant în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator :  vicepreşedinte Bíró Barna Botond 

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita asupra imobilului situat în municipiul Odorheiu-Secuiesc, str. Pantofarilor nr. 6/18 , aflat în domeniul privat al judeţului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 şi modificarea şi completarea Anexei nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 217/2008 privind stabilirea tarifelor pentru închirierea unor spaţii aflate în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna august 2020 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 83/2019 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului „Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF” (CAFHR)

Inițiator :  vicepreşedinte Bíró Barna Botond 

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 320/2019 privind aprobarea nivelului taxelor județene pentru anul fiscal 2020, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a  proiectului ,, Better ACT than react - BATR” [Acționează în loc să reacționezi]

Inițiator :  vicepreşedinte Bíró Barna Botond 

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 33/2020 cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltarea relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în concesiune directă, doamnei Dr. András Ágota, a spațiului medical nr. P3, aflat în incinta imobilului Dispensar medical Petőfi Sándor, situat în Miercurea-Ciuc, str. Petőfi Sándor, nr. 14, județul Harghita și modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 127/2004 privind aprobarea concesionării directe a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, cu completările şi modificările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Harghita la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020 - 2024

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raporturilor de evaluare a bunurilor imobile impozabile și a bunurilor imobile neimpozabile care aparțin domeniul public sau privat al județului  Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 51/2020 privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor judeţului Harghita”, pe anul 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare întocmit de către S.C. S.l.Co. SRL, precum și aprobarea cumpărării de către U.A.T. Județul Harghita prin Centrul Județean pentru Conservarea și promovarea Culturii Tradiționale Harghita a terenului și clădirile aferente amplasate în localitatea Porumbenii Mari nr. 155, județul Harghita, care constă în construcții și teren în suprafața de 3,765 mp., înscris în CF nr. 50394

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții: ,,REFACERE ȘI CONSOLIDARE CORP DRUM PE DJ136, POZIȚIA KM 23+475, JUDEȚUL HARGHITA”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: Refacere și consolidare corp drum pe DJ 134A, sector km 9+730 - 9+830, afectată de alunecare de teren (proiectare și execuție)

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unor lucrări către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Întreținere Drumuri Harghita SRL,

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 85/2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că acum câteva minute au avut o comunicare împreună, unde au făcut public decizia luată în cadrul Comisiei Județene pentru situații de Urgență conform căreia de la 1 septembrie se deschid și în județul  Harghita restaurantele și mai sunt o serie de măsuri prin care restricțiile se ameliorează, dar atenția trebuie sporită din partea tuturor, pentru că pandemia persistă. În ultimele două săptămâni județul Harghita a produs un rezultat de 0,18% privind contaminarea. Următorul nivel se situează la cota de 0,5, deci din fericire situația se poate considera bună deocamdată.

 

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul consilier județean Nagy Pál semnalează, că nu va vota la punctul nr.6.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă mai este cineva, cine nu va vota la careva dintre puncte.

 

Nu este.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că sunt câteva puncte care vor fi scoase de pe Ordinea de zi. Sunt teme, care nu sunt clarificate din punct de vedere juridic.  Este vorba de exemplu de parcul de utilaje a societății de drumuri. S-a gândit, că deocamdată se dau utilajele consiliului județean în chirie. Cel mai simplu ar fi fost introducerea valorii acestora în capitalul social al societății. Dar pentru majorarea capitalului social este necesar o hotărâre a Consiliului Concurenței.

            Este un cabinet medical, pentru care legislația prevede o perioadă minimă de 15 ani pentru care se poate da în chirie, ceea ce dă de gândit.

            Mai este un punct, la care este necesar un vot secret, care s-ar putea derula și aici cumva, dar nu este clar, dacă este întru-totul în ordine din punct de vedere juridic. De aceea se va scoate și acest punct de pe Ordinea de zi.

            În total vor fi scoase 3 puncte și domnul Nagy Pál nu va vota la punctul 6.

            Întreabă, dacă are cineva obiecții cu privire la punerea unul după altul a celor două proiecte de hotărâri pe Ordinea de zi, pentru că se va derula o prezentare, care se referă la amândouă? Propune să fie prezentat împreună materialul.

 

Nu sunt obiecții.

   

Se trece la primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Judeţean Harghita din data de 14 aprilie 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Procesul verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Judeţean Harghita din data de 14 aprilie 2020

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 30 aprilie 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 30 aprilie 2020

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 20 mai 2020

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán are 3 obiecții. Trebuie scos de pe lista  consilierilor domnul Fodor Zoltán, care la data ședinței încă nu era investit în funcție. Mandatul dânsului a fost validat în data de 29 mai.

            La pagina 8, referitor la aparatul de testare PCR trebuie corectat denumirea, pentru că este scris greșit.

            La pagina 14, aliniatul 2, și la pagina 16, aliniatele 5 și 7 trebuie trecut grup UDMR nu grup Parlamentar UDMR.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 20 mai 2020 – cu modificările efectuate.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 mai 2020

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că la pagina 30, la penultimul alineat trebuie corectat la grup UDMR nu grup Parlamentar UDMR.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 mai 2020 – cu corecturile solicitate.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 17 iunie 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 17 iunie 2020

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba semnalează, că sunt incluși banii, care în perioada trecută au fost aprobați. Sunt și Amendamente de fond, care au devenit actuale. După ce materialele au fost comunicate.

Este un proiect la care s-a câștigat finanțare Europeană și trebuie achiziționat un aparat de 30000 lei.

S-a putut constata, că lucrările consiliului județean au fost deranjate de mai multe ori din motivul calității slabe a semnalului de internet. Luni se va decide  asupra metodei prin care se va îmbunătății sistemul informatic de la Palatul Administrativ.

Cu privire la programe,  s-a făcut o analiză privind realizarea proiectelor programate .

Din banii rămași de la programele nerealizate vor fi posibilitățile de finanțare  a cultelor religioase, precum se procedează în fiecare an.

Legat de cele înșirate mai sus sunt întocmite câteva Amendamente.

Se vor asigura fonduri și pentru DGASPC HR. Nu este o sumă mică. În continuare se așteaptă alocarea  de la Guvern în acest sens, dar s-a putut vedea că nici la ultima ședință nu s-au alocat bani pentru DGASPC. Deja Guvernul este restant cu o sumă de 71 milioane lei către consiliul județean destinat sistemului de protecția copilului. S-a solicitat acordarea acestei sume și era vorba că se va aloca ceva, dar nu s-a întâmplat așa. Din aceste considerente nu a fost pus întreaga suma necesară pentru DGASPC în buget în momentul comunicării. Dar Guvernul nu a alocat bani până în ziua de azi și urmează încercarea de a desființa Guvernul prin moțiune de cenzură. Se așteaptă și se speră alocarea acestei sume, ca bugetul consiliului județean să nu rămâne cu această sumă lipsă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond cu nr. 19142/2020 la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020, care se referă la regruparea sumelor rămase din programele de finanțare, care vor fi folosiți pentru finanțarea proiectelor unităților de cult. Importanța acestui program se reflectă în case comunitare refăcute, imobile din anturajul bisericilor, unde se desfășoară activități culturale, educative, evenimente. Din aceste considerente este foarte important continuarea programului.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă că în completarea trimisă azi sunt cele 3 amendamente de fond. Sunt modificări mărunte. Materialele trimise la prima completare rămân nemodificate.

 

Al doilea Amendament de fond este despre cei 35.000 de lei cu scopul achiziționării a 18 dischete fixe de 2 Terrabyts. S-a finalizat proiectul  finanțat din fonduri Europene și pentru a urmări funcționarea proiectului, se solicită achiziționarea acestora, ca să nu rămâne în urmă consiliul județean cu dările de seamă.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán întreabă, dacă aceste amendamente sunt cuprinse în proiectul de hotărâre, care a fost comunicat ultima dată ? În textul amendamentelor nu este trecut în care capitole vor ajunge.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că după aprobare vor fi incluse în capitolele bugetare.  Acum trebuie aprobat amendamentul cu nr.2.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond  cu nr.                      19156/2020 la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește de ședința trecută, când din cauza conexiunii slabe la internet, sunetul tot se întrerupea, abia se putea înțelege discuția. Acum această sumă de 65.000 lei trebuie alocați în interesul dezvoltării sistemului de internet în Palatul Administrativ. Cum se va aproba, imediat se va include în hotărâre.

Supune la vot Amendamentul de fond  cu nr. 19240/2020  la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că se va trece  la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020. Toate capitolele, subcapitolele, articolele, alineatele se modifică conform celor cuprinse în cele trei Amendamente.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.1 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.2 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.3 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.4 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020. De aici, din surplusul de anul trecut se va finanța necesarul pentru DGASPC.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.5 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020. Aici se vor aloca efectiv banii pentru DGASPC.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.6 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020. La acest articol se fac mișcările interioare la programe.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.7 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020. Se efectuează mișcările interioare.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.8 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020. Aceeași operații interioare, ca și mai înainte, numai că la subunități.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.9 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020. Se pun la loc sumele mișcate. Se alocă sume și pentru Școala populară Vámszer Géza.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.10 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020. Se pun  la loc sumele de la Centul Cultural din Miercurea Ciuc.

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.11 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  informează consiliul despre numirea unui nou redactor șef la ziarul ”Székelyföld”. Domnul Zsidó Ferenc a fost propusă din partea  redacției. Din păcate din motivul blocării posturilor funcția amintită nu se poate înființa. Dar se va contracta ca prestare de serviciu. Astfel redacția ”Székelyföld” are un nou redactor șef în persoana domnului Zsidó Ferenc, care este profesor de limba maghiară și numele lui este cunoscut în literatura contemporană Transilvăneană.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.12 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020. Se pun la loc sume de la Centrul Cultural și de Arte Lăzarea. 

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.13 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020. Se pun la loc sume la Editura Harghita și Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Harghita de la Odorheiu Secuiesc.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.14 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020.  Sunt două mișcări la drumuri și la turism.

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.15 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020. Se modifică Lista de investiții.

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.16 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020. Se modifică Lista cu programele.

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot întregul la Proiect  de hotărâre bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020 privind rectificarea

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „CSÍKI JÉGKORONG” - „CSÍKI JÉGKORONG” Önkormányzati Fejlesztési Társulás pe anul 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba informează consiliul că asociații din ADI „CSÍKI JÉGKORONG” au luat o decizie, conform căreia partea de cotizație a consiliului județean să fie 114.000 de lei. Având în vedere, că este singurul Patinoar din Ciucul de Sus, în care se pot ține antrenamente și meciuri, astfel contribuim la funcționarea acestuia. Întreabă dacă sunt obiecții sau cineva dorește să ia cuvântul.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal anunță colegii, că de la 1 august gheața este pregătită pentru folosință. Antrenamentele se țin regulat. Vine și echipa Sapientia, și echipa Sport Club. Cotizația este foarte importantă pentru că sunt dezvoltări multe în incinta Patinoarului. Perla hocheiului din zonă, echipa Sport Club din jumătatea lunii septembrie începe meciurile în competiția Liga Erste. Cumva ar trebui finanțați cu ocazia unei următoare ședințe, pentru că deplasările la locațiile meciurilor în străinătate necesită fonduri și de fapt în fiecare an s-a încercat sprijinirea lor.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba așteaptă cu nerăbdare ca suma de 4,7 milioane lei să fie restituiți de către Guvern. Și hocheiul, dar și  Asociației Handicapaților de exemplu așteaptă sprijinul consiliului județean. Mai sunt și alte cazuri, care trebuie sprijiniți, ca să avanseze, proiecte, care nu pot aștepta până la aprobarea bugetului din anul viitor, pentru că nu rezistă până atunci. Are încredere, că și Parlamentul se va pune pe treabă și va restitui suma odată aprobată. Suma pentru CSÍKI JÉGKORONG a fost cuprins în buget deja la începutul anului, nu a fost afectat de manevra aceasta de 4,7 milioane.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „CSÍKI JÉGKORONG” - „CSÍKI JÉGKORONG” Önkormányzati Fejlesztési Társulás pe anul 2020

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei lucrărilor pe anul 2020 în cadrul programului privind ”Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care nu pot beneficia de fonduri guvernamentale sau europene”, perioada 2018-2020, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 107/2018, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că se extinde programul de apă și canalizare menajeră și este mândru pentru că acest program este unic în țară. A putut oferi ajutor pentru localități, unde altfel nu s-a putut asigura apă potabilă prin rețea. Între timp s-au evoluat multe. Din motivul modificărilor climatice s-au modificat și posibilitățile de accesare a surselor de apă și a volumului acestora. Dar în decurs de mai mulți ani în mai multe localități din județul Harghita aceasta a fost singura posibilitate de a asigura apa potabilă pentru locuitori și practic fără cost. Multe s-au schimbat și în legislație din punct de vedere a modificării climatice și a restricțiilor impuse în urma acestora. Valoarea construirii unei rețele de apă într-o localitate mai mică depășește și de zece ori o astfel de investiție din anii precedenți. Totuși trebuie continuate aceste investiții, pentru că fără lipsa apei potabile și al canalizării nu se poate aștepta ca tinerii să rămâne sau să vină acasă, sau familiile să se stabilească în aceste sate mici. Mai înainte se va aproba modificarea programului anual.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că în articolul 1, alineatul 2 trebuie scos o cifră de 0, pentru că este în plus și pare că suma este de 11.500.000 de lei, dar de fapt este 1.150.000 de lei.

            Solicită, ca tabelul cu punctuația alăturat hotărârii 107/2018 să fie transmis consilierilor județeni.

În raportul juridic este menționat, că ar trebui modificat hotărârea nr.107/2018 pentru că  s-a referit la perioada 2018-2020. Aprobând hotărârea de azi, practic se planifică lucrări și sursă din buget pentru anul 2021. Cele două nu sunt în concordanță. Întreabă, dacă a fost corectat hotărârea conform celor menționate ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că alocând bani acum pentru acest program, mai exact se pune în program proiectul, și cunoscând procedura anevoioasă a achizițiilor publice, din acest motiv este planificat ca o investiție multianuală. Se pornește cu o sumă simbolică, pentru ca achiziția publică să poată derula și la final, după semnarea contractului, ca și în cazul altor investiții, se poate suplimenta suma. Dacă sunt greșeli de fond, trebuie corectat. Consideră, că această hotărâre în această formă poate fi aprobată.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre pentru aprobarea listei lucrărilor pe anul 2020 în cadrul programului privind ”Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care nu pot beneficia de fonduri guvernamentale sau europene”, perioada 2018-2020, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 107/2018, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Șimonești în vederea realizării în comun a lucrărilor ”Sistem de alimentare cu apă în comuna Șimonești, sat Nicoleni, județul Harghita”, pe parcursul anilor bugetari 2020 și 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că această hotărâre este continuarea celui de dinainte. Este vorba despre satul Nicoleni, care aparține de comuna Șimonești. A văzut pe site-ul oficial al Bisericii Unitariene, că sunt în evidență 52 de enoriași. Dar are o biserică foarte frumoasă în centrul satului și cândva a fost o localitate prosperă cu mulți locuitori. Este la curent cu problemele rețelelor de apă din satele comunei Șimonești. Are încredere că se va soluționa. Acum câteva zile dânsul a fost la Mihăileni, unde au discutat despre rețeaua de apă din Bențid. S-au înțeles, că în cursul lunii septembrie se va realiza prima parte din documentația tehnică. Este vorba despre studiul de fezabilitate. În cursul lunii octombrie, cine va face parte din consiliul județean poate să-l voteze. Se dorește modificarea Programului de apă a consiliului județean. Este afișat pentru dezbatere publică pentru ca să poată fi votat împreună documentația tehnică și executarea lucrărilor. Scopul este, ca în Mihăileni să poată începe lucrările la rețeaua de apă în cursul primăverii. Ca să fie posibil, ritmul accelerat trebuie menținut. În cazul apei potabile din Nicoleni situația este mai bună. S-a pregătit documentația tehnică a cărei valoare este 1,2 milioane de lei. Dacă se împarte suma la 52, câte persoane sunt în localitate, și se calculează 2-3 oameni într-o gospodărie, suma este destul de mare. Dar se gândește, că nu are dreptul consiliul județean să lase un sat mic să dispară sau ca gospodarii de acolo să nu primească ajutor. Are încredere, că având condiții îmbunătățite, din 52 de persoane vor ajunge să fie și 100 cu trecerea anilor.   

Întreabă dacă sunt obiecții?

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán solicită, ca în contract să fie corectat numele primarului din Páter Zoltán în Péter Zoltán.

            În numele fracțiunii dânsului sprijină nemijlocit inițiativele legate de programul de apă. Evident, că sursele locale nu pot acoperi astfel de investiții. Speră că această asociere va fi mai reușită decât celelalte două predate la Șimonești, unde în acest moment nimeni nu consumă apă potabilă în gospodăria proprie.

 

Domnul președinte Borboly Csaba consideră că ședința până acum s-a desfășurat în  condiții de bună dispoziție, și i-ar părea rău, dacă în continuare acest ton s-ar schimba. Propune domnului consilier să sune un cunoscut din satele menționate și să întrebe, dacă folosesc apa din rețea.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că după cunoștințele dânsului în case nu este montat conducta.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă solicită domnul consilier să fie sunat un reprezentant din satele menționate, care să clarifice problema ? Că sunt probleme, că în unele locuri trebuie efectuate reparații, este altă temă. Peste tot pot apărea probleme. Mai ales în Municipiul Gheorgheni.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că dânsul era optimist menționând  că speră că va funcționa mai bine rețeaua ca în alte părți.

 

Domnul președinte Borboly Csaba consideră că nu a fost optimism, a fost mai degrabă reavoință. Dă cuvântul domnului vicepreședinte.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond se bucură, că domnul Zakariás Zoltán a adus în vorbă rețelele de apă din comuna Șimonești. Chiar lângă dânsul se află primarul din comuna Șimonești, domnul Péter Zoltán, care va lua cuvântul.

 

Primarul comunei Șimonești, domnul Péter Zoltán anunță consiliul județean, că rețelele de apă potabilă construite de consiliul județean în satele comunei funcționează foarte bine. Sursa de apă este din izvoare cu apă abundentă, care asigură un debit maxim în gospodării. Erau două zile, când din cauza defecțiunii pompei aprovozionarea nu era constantă, dar între timp s-a reparat și acum nu mai sunt probleme.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond speră că intervenția domnului primar a risipit îndoielile domnului Zakariás Zoltán.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că în cazul dacă mai sunt îndoieli, se poate lua o pauză și pot suna la telefon cunoscuții, care locuiesc în comuna Șimonești și se pot întreba dacă funcționează rețeaua de apă.   

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán dorește să se continue lucrările ședinței.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Șimonești în vederea realizării în comun a lucrărilor ”Sistem de alimentare cu apă în comuna Șimonești, sat Nicoleni, județul Harghita”, pe parcursul anilor bugetari 2020 și 2021

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita asupra imobilului situat în municipiul Odorheiu-Secuiesc, str. Pantofarilor nr. 6/18 , aflat în domeniul privat al judeţului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita asupra imobilului situat în municipiul Odorheiu-Secuiesc, str. Pantofarilor nr. 6/18 , aflat în domeniul privat al judeţului Harghita

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 şi modificarea şi completarea Anexei nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 217/2008 privind stabilirea tarifelor pentru închirierea unor spaţii aflate în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește de intenția de a da nume sălilor de protocol din Palatul Administrativ, care va rămâne ca sarcină pentru noul consiliu județean de după alegeri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 şi modificarea şi completarea Anexei nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 217/2008 privind stabilirea tarifelor pentru închirierea unor spaţii aflate în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna august 2020 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că se va vota despre stimulentele acordate în spitalul, în care sunt tratați 59 de persoane infectate de COVID-19.

Precum s-a văzut, vineri a fost aici domnul Ministru al Sănătății în vizită. Este recunoscător domnului senator László Attila cine a organizat această vizită. Astfel domnul Ministru a putut vedea evoluția spitalului județean. A fost plăcut surprins și a apreciat ideea ca fiind foarte interesat cu privire la înființarea Centrului de educație timpurie din Sânmartin, care este prima în acest domeniu în țară. S-a solicitat sprijinul Ministerului pentru această investiție. La spital s-a solicitat acordarea categoriei  a 2-a. Domnul Ministru a spus, ca autoritățile de aici să nu-și bată capul cu problema aparținerii județului de regiunea Brașov sau Mureș, pentru că totul trebuie rezolvat în mod autonom aici. Domnul președinte are încredere că în câteva săptămâni spitalul va primi statutul de clinică. Și se vor primi contribuții și pentru dezvoltări, care se pot realiza prin programe din  diferite Ministere.

            Felicită grupul de lucru, care se ocupă cu programul ecvestru al consiliului județean, domnilor Kolozsvári Tibor, Csilip Árpád, și tuturor participanților, care au reușit să prezinte proiectul privind terapia prin călărie în așa fel, ca domnul Ministru a fost de părere, că s-ar putea implementa ca un proiect de țară această inițiativă. Ar fi o posibilitate de remediere finanțabilă prin programe naționale, fără medicamente și intervenții chirurgicale pentru copii bolnavi.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna august 2020 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 83/2019 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului „Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF” (CAFHR)

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 83/2019 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului „Planificare strategică și managementul performanței în folosul cetățenilor din județul Harghita prin implementarea CAF” (CAFHR)

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 320/2019 privind aprobarea nivelului taxelor județene pentru anul fiscal 2020, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că s-a trecut în text, că până la sfârșitul anului 2020 se va veni cu o propunere de modificare. Nu dorește acest consiliu județean să stabilească definitiv taxele pentru anul viitor. Până la sfârșitul anului se va reveni asupra sumelor.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán constată, că acest proiect de hotărâre practic stabilește majorări pentru anul 2020 începând de acum. Este extrem de ciudat, pentru că în decembrie 2019 a fost aprobat nivelul taxelor pentru anul 2020. Iar acum nu este vorba despre anul 2021, care evident se va aproba ulterior celui prezentat acum. Nu consideră corect majorarea taxelor la sfârșitul lunii august. Ce se întâmplă dacă cineva deja a achitat acestea, sau mai pot fi și alte probleme în urma modificării. Crede că ceva nu s-a înțeles bine cu această intenție.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că de obicei aceste modificări sunt efectuate în urma situațiilor statistice. Roagă pe domnul Bicăjanu să clarifice motivele intenției de modificare.

 

Domnul Bicăjanu Vasile, directorul general la Direcția generală economică  explică, că anul trecut la aprobarea taxelor nu s-a dorit majorarea acestora față de cum a fost mai înainte. Ulterior Prefectura a atras atenția, că nu s-a ținut cont de indicele de inflație, care a fost 4,6% în anul 2018. Trebuia efectuate modificările în luna aprilie, dar din cauza pandemiei erau foarte multe alte preocupări și nu s-a ocupat cu acest lucru, numai acum s-a ajuns efectiv la modificarea hotărârii. Cine a plătit deja în acest an ceva, rămâne cu suma achitată pentru acest an. A fost până azi în vigoare o hotărâre, iar de mâine va fi valabilă cealaltă hotărâre. La anul speră că se pot scădea iar taxele.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 320/2019 privind aprobarea nivelului taxelor județene pentru anul fiscal 2020, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Nu.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a  proiectului ,, Better ACT than react - BATR” [Acționează în loc să reacționezi]

 

Domnul Elekes Zoltán, directorul general al DGASPC Harghita informează consiliul județean, că în acest proiect mai sunt parteneri croați, olandezi, irlandezi și italieni. Scopul este îmbunătățirea stării psihice și a nivelului de toleranță a educatorilor. Se implementează o nouă metodă cognitivă a educării, care este elaborat de psihologi din irlanda și va fi o aplicație telefonică care va putea fi folosită și de educatori, și de copii sau grupuri interesate. Speră, că activitatea desfășurată de educatori se va îmbunătăți. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a  proiectului ,, Better ACT than react - BATR” [Acționează în loc să reacționezi]

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 33/2020 cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltarea relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba este recunoscător colegilor, care reprezintă județul Harghita cu ocazia acestor deplasări. Semnalează, că domnul Kolozsvári Tibor nu va vota. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 33/2020 cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltarea relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2020

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind participarea Județului Harghita la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020 - 2024

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește, că luna trecută Curtea de Conturi a obiectat faptul, că parcul auto al consiliului județean nu dispune de autovehicule electrice sau hibride. Acum câțiva ani era o intenție de a amplasa o stație de încărcare a autovehiculelor de acest tip. Din păcate proiectul nu s-a putut finaliza atunci, dar are încredere, că după alegeri, în parteneriat cu Municipiul Miercurea Ciuc se va putea realiza, pentru ca și în centrul orașului să se poată alimenta aceste tipuri de autovehicule. În viitor cu ajutorul noilor sisteme logistice și tehnologice se va axa pe proiecte, care vor duce la transformarea județului Harghita în zonă verde, în care vor fi favorizate inițiativele care respectă și criteriile de protecție a mediului, totodată și promovarea autovehiculelor electrice. Și această investiție va avea efecte de promovare. Se va continua reducerea birocrației în  administrație, digitalizarea și activitățile, care vor putea fi un exemplu pozitiv din partea consiliului județean.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind participarea Județului Harghita la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020 - 2024

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raporturilor de evaluare a bunurilor imobile impozabile și a bunurilor imobile neimpozabile care aparțin domeniul public sau privat al județului  Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că s-a realizat evaluarea imobilelor consiliului județean, care sunt purtătoare de impozite.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raporturilor de evaluare a bunurilor imobile impozabile și a bunurilor imobile neimpozabile care aparțin domeniul public sau privat al județului  Harghita

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 51/2020 privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor judeţului Harghita”, pe anul 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește, că în ultima perioada, mai ales în perioada restricțiilor severe ale pandemiei, au fost multe exemple de devotament, care au putut fi premiate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 51/2020 privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor judeţului Harghita”, pe anul 2020

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare întocmit de către S.C. S.l.Co. SRL, precum și aprobarea cumpărării de către U.A.T. Județul Harghita prin Centrul Județean pentru Conservarea și promovarea Culturii Tradiționale Harghita a terenului și clădirile aferente amplasate în localitatea Porumbenii Mari nr. 155, județul Harghita, care constă în construcții și teren în suprafața de 3,765 mp., înscris în CF nr. 50394

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță consiliul județean că se va achiziționa un  imobil. La luarea deciziei au participat împreună cu domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond  

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán nu înțelege de ce se va plăti în cursul a patru zile câte o sumă de 50 milioane lei, când termenul de achitare este de 30 de zile. De ce trebuie defalcată suma de 200.000 de lei în patru părți ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba asigură pe domnul consilier, că totul este în ordine și se poate aproba hotărârea.

 

Domnul consilier județean Sándor György menționează, că este detaliat în mai multe pagini procedura și agenda achiziției și nu vrea să adauge nimic la partea de formă. Această casă memorială nu va funcționa ca un simplu muzeu. Va fi un obiectiv turistic, care va organiza evenimente legate de viața și operele poetului. Incinta va fi amenajată astfel, ca din partea din spate a casei se poate deplasa direct spre mormântul poetului. Precum a mai spus și domnul vicepreședinte, nu aceasta este casa părintească a poetului, ci o casă din vecinătatea acestuia. Sunt planificate incinte literare cu cafenea, ateliere de lucru, sală cu scop de activități meșteșugărești. Sigur va fi și o sală comemorativă a poetului cu material de prezentare în formă de expoziție. Se planifică alcătuirea unor scene amenajate cu teme descrise în poeziile mai cunoscute ale poetului. În curtea școlii deja se poate vedea bustul poetului, care ulterior va fi expus în acest imobil. Sunt discuții ca după finalizarea reabilitării, școlii din localitate, școala se va numi Școala Kányádi Sándor. Pe mormântul poetului este planificat realizarea unui monument, dar încă nu are informații legate despre aceasta.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare întocmit de către S.C. S.l.Co. SRL, precum și aprobarea cumpărării de către U.A.T. Județul Harghita prin Centrul Județean pentru Conservarea și promovarea Culturii Tradiționale Harghita a terenului și clădirile aferente amplasate în localitatea Porumbenii Mari nr. 155, județul Harghita, care constă în construcții și teren în suprafața de 3,765 mp., înscris în CF nr. 50394

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții: ,,REFACERE ȘI CONSOLIDARE CORP DRUM PE DJ136, POZIȚIA KM 23+475, JUDEȚUL HARGHITA”

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că vor fi puse pe ecran prezentările realizate despre cele două surpări de la drumurile județene DJ136 și DJ134A.

 

Domnul Chiorean Adrian, director general adjunct la Direcția generală tehnică  comentează filmulețele prezentate.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții: ,,REFACERE ȘI CONSOLIDARE CORP DRUM PE DJ136, POZIȚIA KM 23+475, JUDEȚUL HARGHITA”

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: Refacere și consolidare corp drum pe DJ 134A, sector km 9+730 - 9+830, afectată de alunecare de teren (proiectare și execuție)

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: Refacere și consolidare corp drum pe DJ 134A, sector km 9+730 - 9+830, afectată de alunecare de teren (proiectare și execuție)

Rezultatul votului: 27 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unor lucrări către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește, că s-au înțeles data trecută, că orice modificare, care se va face în legătură cu societatea de drumuri a consiliului județean se va aduce în fața consiliului. Societatea deja lucrează, dar se va mai aduce în fața consiliului problema, pentru că încă nu este 100% în proprietatea consiliului județean.  Colegii au lucrat foarte mult ca să găsească formele activității ca acestea să fie transparente și legale. Conform raportului juridic în articolul 2 al hotărârii trebuie specificat că conform procedurii, lucrările comandate de la societate vor fi sub pragul de 70.000 de lei. Nu se va lucra prin Dispoziția președintelui precum s-a trecut în textul hotărârii comunicate.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unor lucrări către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016. – cu modificarea menționată mai sus.

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se  trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 85/2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că vor fi 3 modificări. Se vor sprijini comunele: Corund cu privire la lucrările la o grădiniță, Șimonești cu lucrările la Casa de Cultură de la Turdeni și Lupeni cu reabilitarea drumurilor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 85/2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 1 Abținere.

 

Diverse

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță prezentarea de către Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita a intenției de a publica pentru cei 650 de elevi din clasa a X-a din școlile profesionale din județul Harghita un material referitor la comunicația etică și profesională cu ocazia educației profesionale.

 

Domnul Csilip Árpád, directorul  Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita  prezintă publicația.

 

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă, că din păcate Ministerul educației nu sprijină apariția acestor materiale, care sunt foarte importante. În domeniul educației profesionale în județul Harghita este implementat cu succes educația DUALĂ și trebuie urmărit în continuu posibilitățile de dezvoltare a acestuia.  

           

Domnul președinte Borboly Csaba închide ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita,mulțumește tuturor pentru participare .

 

Minuta ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 31 august 2020,  cu număr de înregistrare  nr.            /  2020  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 16 septembrie 2020

 

 

Președinte                                                                    Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                             Vágássy Alpár

 

Director general

Antal Renáta – consilier juridic

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

Kelemen Biborka