Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 25 noiembrie 2020 07:28:57
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței ordinare CJH din 28 iulie 2020

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 iulie  2020

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 28 iulie  2020

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

11

DOBREAN VASILE

PSD

12

DOBREAN TEODOR CONSTANTIN

PNL

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

FODOR ZOLTÁN

UDMR

15

HÎRLAV COSTIN

PDS

16

INCZE CSONGOR

UDMR

17

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

18

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

19

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

20

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

21

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

22

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

23

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

24

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

25

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

26

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27

SÁNDOR BARNA

UDMR

28

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr. 819 / 2020, cu modificările și completările ulterioare,  în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară  consiliului județean la Băile Sószék, pe raza administrativ-teritorială a comunei Cozmeni, județul Harghita. A insistat să nu fie ținută ședința în mediu on-line, chiar dacă în județul Harghita numărul infectărilor este în creștere. Solicită, ca toți participanții să respecte măsurile de siguranță, distanța între persoane, atât în cursul ședinței, cât și după, în cursul discuțiilor. Din acest motiv nu a dat mâna cu nimeni de data aceasta și apelează la înțelegerea colegilor. Speră, că contrar cazurilor în creștere în județ, situația va rămâne controlabilă. În acest moment spitalele județului au capacitate, nu sunt pline. Nu s-a ajuns în situația Bacăului, că trebuie să transporte bolnavii în alte județe. Deciziile luate în jumătatea de an, care au trecut au dus la faptul, că deocamdată se poate face față provocărilor. Este meritul tuturor consilierilor județeni. Cu viroză sau fără, viața economică merge mai departe și este nevoie de decizii în acest sens. Trebuie pregătite investiții, care nu numai pentru câteva luni, dar și pentru anii, care vin oferă posibilități. Nu mulți s-ar fi gândit acum două luni, că se va ivi o posibilitate de 80 de miliarde de euro. Este vorba despre un fond de finanțare Europeană pe marginea măsurilor legate de pandemia COVID-19, care trebuie cheltuită până în anul 2023. Localitățile sau județele, care au idei bune vor avea avantaje. Apreciază efortul depus de această echipă și de colectivul de la consiliul județean. Se poate vedea și pe Ordinea de zi de azi, că sunt pregătite dezvoltări, investiții, care vor fi compatibile cu cerințele programului European, și vor asigura posibilitatea de a participa la proiecte ce privesc dezvoltarea acestei regiuni.

            Gazda ședinței de azi este domnul Szántó László, primarul comunei Cozmeni. Este recunoscător domnului primar pentru invitație. Cozmeni este o comună care în vremurile comunismului era UAT, iar în perioada imediat următoare a fost legat de comuna Sânmartin. Fostul primar, domnul Bodó Dávid a condus inițiativa locuitorilor ca să reprimească statutul de comună la care aparține satul Lăzărești, zona Lacului Sfânta Ana, zona Pietrei Niergeș. Sunt de față actualul și fostul primar, domnul Potyó Ferenc, fost preot catolic la  Cozmeni, care fiind om al bisericii a intermediat o serie de înțelegeri și colaborări cu Protopopiatul de la Alba Iulia. La sfârșitul ședinței va ruga să binecuvânteze lucrările ședinței. Dă cuvântul domnului primar.

 

Domnul Szántó László, primarul comunei Cozmeni prezintă comuna și viața economică, dezvoltările din ultima perioadă. Este recunoscător pentru sprijinul acordat de către consiliul județean. Sunt obiective la care asigurarea funcționării depășesc posibilitățile comunei. Sunt proiecte majore, la care este nevoie de asociere ca să poată fi realizate. În acest sens speră că în viitor colaborarea va fi caracterizată de bunăvoință și înțelegere.

            Anunță pregătirea unui moment festiv, la care fostul primar Bodó Dávid, actualul conducător al Composesoratului din Cozmeni, care a depus un efort considerabil pentru repornirea comunei va primi premiul Cozmeniului în semn  de recunoștință și de mulțumire pentru activitatea desfășurată în beneficiul comunei. Doamna notar va citi laudația, după care se va înmâna premiul.

 

Se derulează festivitatea de premiere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că sunt mai multe categorii de premii definite la consiliul județean.  Există premiul Vitos Mózes, care este în categoria agricultură, dezvoltare rurală,  care s-a acordat pentru înființarea celui mai mare asociații de producători de cartofi din zona Ciucului. Dar este și premiul Bethlen Gábor în domeniu de administrație, și rezultate deosebite în activitatea de dezvoltare a regiunii. Anunță acordarea premiului Bethlen Gábor domnului Bodó Gábor.

Laudația este citită de către domnul consilier județean Becze István.

 

Se înmânează premiul Bethlen Gábor domnului Bodó Gábor.

 

Domnul Bodó Gábor mulțumește pentru apreciere și în continuare încearcă să fie la dispoziția comunității, să desfășoară activitatea în interesul dezvoltării comunei Cozmeni.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută reprezentanții comunei, printre alții și pe domnul viceprimar Virág Ferenc. Salută colectivitatea angajaților pensiunii Tulipán, care cândva a fost construit cu sprijinul consiliului județean. Pensiunea este între primele locuri de cazare, care a primit toate autorizațiile necesare de funcționare. Dă cuvântul domnului preot.

 

Preotul catolic binecuvântează lucrările ședinței.

 

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă scenariul ședinței. Mai întâi se va parcurge Ordinea de zi, apoi dacă sunt de discutat probleme locale și în ultima parte, dacă au consilierii județeni ceva de discutat.

Întreabă dacă cineva dintre consilierii județeni are de declarat ceva conform art. 228 din Codul Administrativ, conform căreia nu va participa la votarea oricărei punct de pe Ordinea de zi ?

Nu se prezintă nimeni.

Întreabă de la domnul secretar al județului dacă este cvorum pentru începerea ședinței ?

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár salută pe toţi cei prezenţi. Spune că din cei 31 de consilieri județeni sunt prezenți toți. Declară  că în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba informează pe toți cei prezenți, că modificarea bugetului consiliului județean se va pune pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare din 4 sau 5 august. De aceea nu a fost de regăsit în mapa comunicată cu materialul ședinței.  Nu se va aproba azi pentru că sunt câteva probleme, care trebuie rezolvate. De exemplu la Centrul de educație timpurie din Sânmartin, unde calculele trebuiesc făcute exact ca să nu mai fie nevoie de alte ședințe extraordinare pentru a corecta. Punctul 10 se referă la Spitalul Județean de Urgență, unde încă nu este evident dacă s-a primit înapoi dreptul de management sau și în continuare trebuie exercitat împreună cu Ministerul Sănătății. Se va amâna și acest punct până la ședința următoare. Punctul 15 este tema Sântimbru Băi. S-au încercat mai multe versiuni, dar deocamdată nu s-a găsit soluția bună. Se va reveni la o altă ședință cu această temă. Poate va fi o cooperare, nu o asociere. S-a încercat asocierea, modificarea dreptului de proprietate, dar nici așa nu era bine. Cea mai nouă idee este cooperarea, unde poate participa și spitalul. Până la următoarea ședință speră să se găsească soluția. La punctul 16 este vorba despre terenul oferit pentru societatea Electrica cu scopul de a amplasa un stâlp. Nu a fost clarificat și va rămâne pentru ședința următoare. La punctul 17 încă nu s-a expirat perioada de afișare.

            Mai este și lista suplimentară, care conține proiectul, la care trebuie modificat suma cu 20.000 lei și cotizațiile pentru microregiuni și ADI-uri unde au avut loc adunările generale. Este pe listă și planul de management al societății HONLINE SRL. Proiectul referitor la Ocland necesită modificări. Acestea sunt suplimentele.

            Întreabă dacă sunt observații legate de suplimentarea Ordinii de zi ?

 

Nu sunt.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri :

 

19.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 126/2020, privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiţii necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Județul Harghita și în Centrele sociale rezidențiale din subordine" în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Inițiator :  vicepreşedinte Bíró Barna Botond  și vicepreşedinte Barti Tihamér

 

20.      Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 250/2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 80/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita cu Asociația „Sóvidék”

Inițiator :  vicepreşedinte Bíró Barna Botond

 

21.      Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 252/2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 102/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita cu Asociația microregională „Felső Homorodmente”

Inițiator :  vicepreşedinte Bíró Barna Botond

 

22.      Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 244/2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 81/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita cu Asociația Regiunea Cristur

Inițiator :  vicepreşedinte Bíró Barna Botond 

 

23.      Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület pe anul 2020

Inițiator :  vicepreşedinte Bíró Barna Botond 

 

24.      Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Harghita pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”, pe anul 2020

Inițiator :  vicepreşedinte Bíró Barna Botond 

 

25.      Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita achitabil către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2020

Inițiator :  vicepreşedinte Bíró Barna Botond

 

26.      Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita achitabil către Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Centru pe anul 2020

Inițiator :  vicepreşedinte Bíró Barna Botond 

 

27.      Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita achitabil către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2020

Inițiator :  vicepreşedinte Bíró Barna Botond

 

28.      Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de administrare al societății „Honline Media” SRL

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

29.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 152/2018, privind aprobarea  Documentației Tehnice de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „ Lucrări de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici încluse în proiectul de finanțare cu titlul ”Lucrări de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland”, cod SMIS 122706

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi completată.

 

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 10 iunie 2020

Inițiator : Vágássy Alpár secretarul general al județului

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 85/2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 asupra execuţiei bugetare a Judeţului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 iunie 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT+DDE) și a Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT+DDE) și a Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 16 în localitatea Băile Homorod”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT+DDE) și a Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 25 în localitatea Băile Homorod”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 144/2020 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri în favoarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna iulie 2020 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 82/2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuar lângă DJ 126 în comuna Joseni"

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 110/2016 privind aprobarea programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, pe perioada 2016-2020, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei lucrărilor pe anul 2020 în cadrul programului privind ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, perioada 2016-2020, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 110/2016, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind  modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 307/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract interimar ce se va încheia cu administratorul societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. și aprobarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor al societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică al unei părți din imobilul Centrul de Sănătate Pentru Copii Sânmartin situat în Comuna Sânmartin, str. Principală, nr. 361/A, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita și aflat în administrarea Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind declararea din bun de interes public local în bun de interes public judeţean, a terenului aferent stației de canalizare menajeră decantor, în suprafață de 392 mp, înscris în C.F. nr. 55183 Vlăhița, cu nr. topografic 55183 și includerea în domeniul public al Județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 153/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Lucrări de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland” în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu, pentru lansarea apelurilor de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni”.

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiţii „Construire Heliport la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se trece la primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 10 iunie 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 10 iunie 2020

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Amendament de fond asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 85/2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că s-a depus amendamentul din partea domnului consilier județean Zakariás Zoltán. Întreabă dacă se susține de către inițiator ?

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán susține Amendamentul de fond, pentru că precum a specificat în motivarea acestuia, nu există nici un obstacol legal sau material ca suma de 1 milion de lei să fie alocat ca sprijin Municipiului Odorheiu Secuiesc pentru un proiect depus. Și din considerente de echitabilitate ar trebui aprobată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 85/2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 12 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că Amendamentul de fond nu a primit voturile necesare, deci nu a fost aprobată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 85/2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare în forma inițiată.

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 iunie 2020

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că de fapt pe Ordinea de zi urmează proiectul de hotărâre cu privire la situațiile financiare din anul 2019. Are o observație de formă. De la capătul Raportului juridic lipsește concluzia referitoare la hotărâre. Nu s-a trecut dacă este favorabil, sau nefavorabil. Deoarece nu s-au comunicat anexele, nu știe despre ce ar trebui să voteze. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că domnul secretar general al județului consideră, că din descriere se poate concluziona că este avizat favorabil hotărârea. Are încredere că și anexele există, precum s-a înțeles sunt foarte voluminoase, nu s-au putut copia. Solicită Cancelariei să arate domnului consilier și între timp va pune mai în spate pe Ordinea de zi tema. Ar putea să scoată de pe Ordinea de zi, dar atunci Trezoreria nu va face deschidere de cont pentru consiliul județean. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre  privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 iunie 2020

Rezultatul votului: 29 Da, 2 Abțineri.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT+DDE) și a Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod”

 

Domnul președinte Borboly Csaba speră, că s-a văzut în anexă ce formă autentică, frumoasă vor primi după renovare vilele de  la Homorod Băi. Vor fi reconstruite în forma inițială. Prima este vila cu nr.15. Întreabă, dacă sunt observații ?

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán menționează că de fapt s-au primit toate materialele cu ocazia comunicării, inclusiv defalcarea devizului. S-a elucidat enigma diferențelor de sumă de la ședința anterioară între avizele CTE și suma stabilită de proiectant. De fapt trebuiau să știe și cei din aparatul propriu că există părți din sumă care sunt fără TVA. Este vorba despre taxe, și de faptul că nici biroul de proiectare nu este plătitor de TVA. Dacă la suma nepurtătoare de TVA se aplică cei 19%, va ieși suma menționată de avizul CTE.

La restul hotărârilor, care conțin sume asemănătoare se constată aceeași diferențe, dar măcar se știe de unde provine.    

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT+DDE) și a Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod”

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT+DDE) și a Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 16 în localitatea Băile Homorod”

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT+DDE) și a Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 16 în localitatea Băile Homorod”

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT+DDE) și a Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 25 în localitatea Băile Homorod”

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT+DDE) și a Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 25 în localitatea Băile Homorod”

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 144/2020 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri în favoarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 144/2020 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri în favoarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc – varianta corectată

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna iulie 2020 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna iulie 2020 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 28 Da, 3 Abțineri.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 82/2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuar lângă DJ 126 în comuna Joseni"

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 82/2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuar lângă DJ 126 în comuna Joseni"

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 110/2016 privind aprobarea programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, pe perioada 2016-2020, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 110/2016 privind aprobarea programului ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, pe perioada 2016-2020, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei lucrărilor pe anul 2020 în cadrul programului privind ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, perioada 2016-2020, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 110/2016, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea listei lucrărilor pe anul 2020 în cadrul programului privind ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, perioada 2016-2020, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 110/2016, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind  modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 307/2009, cu modificările şi completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind  modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. 307/2009, cu modificările şi completările ulterioare

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Amendament de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modelului de contract interimar ce se va încheia cu administratorul societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. și aprobarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor al societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că a comunicat acest Amendament înainte de ședință. Dorește să numească pe domnul Chiorean Adrian să reprezinte consiliul județean în Consiliul de Administrație al societății.

Întreabă, dacă cineva are obiecții ?

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune că a citit proiectul de hotărâre și părerea dânsului este, că având în vedere cum a fost înscrisă, are în acest moment 2 proprietari conform actului constitutiv. Din acest motiv are 2 persoane în Adunarea generală a acționarilor, unde 99% sunt părțile consiliului județean, astfel deciziile se iau practic de asociatul majoritar, de acest coleg, dacă va primi votul. Analizând articolele din contractul de mandat crede că având în vedere importanța acestei societăți, această persoană va primi obiective și sarcini destul de multe și serioase. Răspunderea este prea mare cu toate că în anumite decizii financiare trebuie să solicite votul consiliului județean. Are sentimente confuze, că o persoană va primi posibilitate de a lua singur decizii financiare majore și are un spațiu de mișcare foarte mare. Știe, că societatea a fost înființată în această formă pentru că consiliul județean mai are un SRL unde este acționar unic. Dar pentru viitor propune ca situația să fie analizată mai bine pentru că la începutul lunii iunie a apărut o reglementare legală în Monitorul Oficial, care modifică Legea societăților comerciale nr.31/1990, unde într-un articol este interzis pentru o persoană juridică sau fizică să reprezinte individual un SRL. Astfel această situație se va simplifica. Pentru viitor ar fi mult mai clar, ca și în cazul societății HONLINE SRL, dacă consiliul județean ar fi acționar unic, și în această calitate consiliul județean ar exercita funcția de Adunare generală a acționarilor, care ar fi o situație mult mai transparentă în ceea ce privește deciziile. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă, că evident s-a creat o situație de constrângere. Ar fi fost de dorit, ca consiliul județean să ia deciziile, dar procedura ar fi fost prea lungă în ceea ce privește lucrările. Tot ce s-a planificat s-ar fi decalat din acest motiv. S-a dorit înființarea acestei societăți la începutul anului, dar Consiliul Concurenței a avut obiecții. Consideră, că partea pozitivă a tragerii de timp este că se poate prevedea pentru următorii 5 ani planul de afaceri al acestei societăți. Se poate aproba înființarea societății cu încrederea, că nu va face concurență pentru sectorul privat și nu va implica consiliul județean în acțiuni dubioase. Ca activitatea să poată începe, aceasta era cea mai rapidă soluție. Este fără echivoc, că se va încerca aducerea în fața consiliului județean înainte de ședințele AGA toate temele în curs. S-a constatat, că pentru lucrări mai mici nu se găsește executant. Fiind la jumătate de an, până în luna noiembrie ar mai fi timp pentru lucrări. Din aceste considerente se dorește ca societatea să înceapă activitatea cât mai repede. Pentru viitor dânsul va asuma, că societatea va funcționa asemănător ca HONLINE SRL.  Precum a înțeles, aceea reglementare nu este definită încă, dar modificări  se pot efectua pe parcurs.       

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modelului de contract interimar ce se va încheia cu administratorul societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. și aprobarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor al societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L.

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Votul secret privind mandatarea domnului Chiorean Adrian Alexandru, din partea județului Harghita, pentru a reprezenta Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Asociațiilor al societății comerciale ,,Întreținere Drumuri Harghita”

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract interimar ce se va încheia cu administratorul societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. și aprobarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în Adunarea Generală a Acționarilor al societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L.

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică al unei părți din imobilul Centrul de Sănătate Pentru Copii Sânmartin situat în Comuna Sânmartin, str. Principală, nr. 361/A, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita și aflat în administrarea Consiliului Județean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică al unei părți din imobilul Centrul de Sănătate Pentru Copii Sânmartin situat în Comuna Sânmartin, str. Principală, nr. 361/A, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita și aflat în administrarea Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind declararea din bun de interes public local în bun de interes public judeţean, a terenului aferent stației de canalizare menajeră decantor, în suprafață de 392 mp, înscris în C.F. nr. 55183 Vlăhița, cu nr. topografic 5 5183 și includerea în domeniul public al Județului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind declararea din bun de interes public local în bun de interes public judeţean, a terenului aferent stației de canalizare menajeră decantor, în suprafață de 392 mp, înscris în C.F. nr. 55183 Vlăhița, cu nr. topografic 5 5183 și includerea în domeniul public al Județului Harghita

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 153/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Lucrări de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland” în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu, pentru lansarea apelurilor de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni”.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 153/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Lucrări de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland” în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învățământului obligatoriu, pentru lansarea apelurilor de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni”.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiţii „Construire Heliport la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că va fi nevoie d Heliport mai ales în cazul dacă spitalul va primi încadrarea în categoria 2. Dezavantajul va fi că în cazul accidentelor majore, toate victimele vor fi transportate aici din zonă. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic și a Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiţii „Construire Heliport la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 126/2020, privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiţii necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Județul Harghita și în Centrele sociale rezidențiale din subordine" în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 126/2020, privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiţii necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Județul Harghita și în Centrele sociale rezidențiale din subordine" în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că urmează câteva hotărâri, unde va fi retras persoana desemnată pentru că nu mai este angajata consiliului județean și nu poate reprezenta.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 250/2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 80/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita la Asociația „Sóvidék”

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 250/2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 80/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita la Asociația „Sóvidék”

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 252/2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 102/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita la Asociația microregională „Felső Homorodmente”

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 252/2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 102/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita la Asociația microregională „Felső Homorodmente”

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 244/2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 81/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita la Asociația Regiunea Cristur

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 244/2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 81/1999 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita la Asociația Regiunea Cristur

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület pe anul 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că acest ADI derulează marele proiect județean cu privire la rețeaua de apă potabilă în tot județul. Principalul beneficiar de această dată în urma aprobării acestei hotărâri este zona Odorheiului, dar și zona Ciucului de jos este prevăzut.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán are o obiecție de formă. Conform materialului comunicat lângă hotărâre s-a pus Expunere de motive în loc de Referat de aprobare. Nu știe dacă  s-a corectat în perioada dintre comunicare și ședință acest lucru. Nu au fost trecute nici comisiile de specialitate.

            Referitor la punctul 9 de pe Ordinea de zi, data trecută din motive tehnice nu a reușit să semnaleze lipsa comisiilor de specialitate și hotărârea a fost contestată din acest motiv de Prefectură. Și la punctul 30 au lipsit comisiile de specialitate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület pe anul 2020 – completat cu cele menționate mai sus.

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Harghita pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”, pe anul 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că este vorba despre suma de 1.108.000 lei.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a Judeţului Harghita pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „S.I.M.D. Harghita”, pe anul 2020

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita achitabil către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că personal nu ar fi votat această cotizație, dar la ultima repartizare și județul Harghita a primit 11 milioane lei când au primit sume toate consiliile județene, sumă ce reprezintă o gură de oxigen pentru bugetul consiliului județean. Mulțumită eforturilor depuse de Parlamentarii PSD și în colaborare cu Parlamentarii din UDMR s-a reușit obținerea acestor sume.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita achitabil către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2020

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita achitabil către Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Centru pe anul 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune aprobarea acestei hotărâri pentru că ar trebui favorizat primirea mai multor finanțări Europene în următorii 7 ani de către județul Harghita.

  

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita achitabil către Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Centru pe anul 2020

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita achitabil către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita achitabil către Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2020

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de administrare al societății „Honline Media” SRL

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că s-a desfășurat concursul de angajare și este depus planul de management al SC HONLINE MEDIA SRL, care trebuie aprobat de către de consiliul județean. Persoana, care va primi mandatul este doamna Forró Zöld Emese.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de administrare al societății „Honline Media” SRL

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 152/2018, privind aprobarea  Documentației Tehnice de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „ Lucrări de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici încluse în proiectul de finanțare cu titlul ”Lucrări de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland”, cod SMIS 122706

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 152/2018, privind aprobarea  Documentației Tehnice de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „ Lucrări de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici încluse în proiectul de finanțare cu titlul ”Lucrări de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland”, cod SMIS 122706

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba consideră că până acum era timp pentru studierea anexelor la situațiile financiare. Propune reluarea punctului cu nr.4.

 

Se  trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 asupra execuţiei bugetare a Judeţului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 asupra execuţiei bugetare a Judeţului Harghita

Rezultatul votului: 27 Da, 4 Abțineri.

 

Diverse

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă de la locuitorii comunei Cozmeni, dacă au ceva de spus, să semnaleze dacă doresc să ia cuvântul.

 

Nu se prezintă nimeni.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă  de la consilierii județeni, dacă vrea cineva să ia cuvântul ?

 

Domnul consilier județean Csillag Péter salută pe toți cei prezenți. Apelează la înțelegerea domnului președinte și a colegilor de la serviciul drumuri de la consiliul județean pentru repetatele interpelări făcute în cursul anului cu privire la construcția zidului de sprijin lângă drumul județean DJ127, dar chiar erau porțiuni, unde era pericol major de accidentare. La fel și în cazul podurilor, unde erau în pericol mai multe sute de locuitori. Lucrările de reabilitare au fost executate și este foarte mulțumit, pentru că reabilitarea podurilor nu au fost executate într-o perioadă atât de scurtă. În aproape 3 luni s-a rezolvat problema, este redat circulației rutiere.  Transmite mulțumiri în numele locuitorilor, care nu mai trebuie să adoarmă seara cu gândul, că poate la noapte vor fi luați de ape.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal ar fi dorit să intervină la punctul 3, la repartizarea de 6%, dar s-a trecut foarte repede peste votarea acestuia. Se bucură că s-a reușit alocarea unui sprijin de 200.000 lei pentru orașul Borsec. Roagă colegii, ca cei 800.000 lei, cât mai lipsește orașului Borsec să finalizeze investiția la Centrul Wellnes să fie adunați cumva din alte regiuni. Trebuie sprijinită aceea investiție.       

 

Domnul consilier județean Sándor Barna salută intervenția colegului Szentes Antal privind problema orașului Borsec, și faptul, că s-a reușit alocarea sumei de 200.000 lei. Sprijină ideea și declară în numele colegilor din zona Odorhei, că vor sprijini și alte alocări pentru orașul Borsec în perioada următoare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba este recunoscător pentru ospitalitatea cu care a fost primit consiliul județean la Cozmeni.

 

Domnul Szántó László, primarul comunei Cozmeni constată, că lucrările consiliului județean sunt foarte operative. Se lucrează în flux continuu în intersul comunităților.  Le dorește tuturor satisfacții și realizări în activitate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba închide ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita,mulțumește tuturor pentru participare .

 

Minuta ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 iulie 2020,  cu număr de înregistrare  nr.  17222  /  2020  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 15 septembrie 2020

 

Președinte                                                                    Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                             Vágássy Alpár

 

Director general

Antal Renáta – consilier juridic

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

Kelemen Biborka