Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 25 noiembrie 2020 06:56:26
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței ordinare CJH din 26 iunie 2020

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 iunie  2020

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 26 iunie  2020

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

11

DOBREAN VASILE

PSD

12

DOBREAN TEODOR CONSTANTIN

PNL

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

FODOR ZOLTÁN

UDMR

15

HÎRLAV COSTIN

PDS

16

INCZE CSONGOR

UDMR

17

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

18

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

19

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

20

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

21

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

22

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

23

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

24

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

25

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

26

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27

SÁNDOR BARNA

UDMR

28

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr. 733 / 2020, cu modificările și completările ulterioare,  în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe toți cei prezenți, în special pe doamna directoare de la Direcția Județeană de Drumuri din județul Suceava.  Întreabă, dacă  a venit cineva din județul Suceava cine este competent de  partea turistică? Constată, că vremea nu prea este de partea evenimentului, dar dacă există voie bună și suflete deschise, ploaia nu poate să oprească bunul mers al lucrurilor și timpul petrecut împreună. Speră, că pentru partea nordică a județului va fi benefică acest eveniment. Salută prezența domnilor primari din zonă. Anunță,că se vor face vizite după ședință în orașul Borsec, comunele Tulgheș și Ditrău. Acum, la sfârșit de mandat s-a gândit, că sunt mulți consilieri județeni, care încă nu au fost în zona de nord al județului și de aici a pornit  ideea convocării în acest loc a ședinței delegate a consiliului județean. Este recunoscător domnului Prefect și organizațiilor locale ale partidelor PNL și PSD, care au lucrat mult, ca acest eveniment să se desfășoare bine. Chiar și domnul Rugină Dan Ciprian a participat la organizare, deși nu mai face parte din consiliul județean. Este recunoscător domnului Rugină pentru intervenția cu ocazia finanțării proiectului privind construirea fundației drumului județean DJ 174C, care trece pe aici, când finanțarea era să împotmolească. Era prevăzut începerea asfaltării, dar după 100 de metri s-a depistat o alunecare. Trebuie soluționată problema, proiectanții trebuie să intervină. După ce trece vremea ploioasă și  alunecarea va fi rezolvată, se poate asfalta. Crede, că legătura între județele Harghita și Suceava va fi benefică ambelor județe. Turiștii vor putea deplasa mai repede pe un drum bun.  Istoria refacerii drumului este interesantă. Când s-a pus în licitație, consiliul județean avea la dispoziție 10 lei. S-a derulat licitația și a câștigat licitația o societate, care avea firme de avocați și la Brașov și la București. A fost dat de două ori personal în judecată de către ei pentru câte 1 milion de lei. În acel moment, având  licitația derulată și cu această societate s-a reușit punerea construirii acestui drum sub finanțare printr-o minune. Consideră, că este o minune, că s-a reușit refacerea acestui drum cu finanțare Europeană. Speră să fie de bun augur întâlnirea de azi și cât mai repede să fie posibil deplasarea pe acest drum la Vatra Dornei.

 

Primarul comunei Bilbor, domnul Trif Ilie  salută pe toți cei prezenți. Se bucură, că poate participa la un eveniment de asemenea anvergură organizat de către consiliul județean. Urează tuturor un călduros bun venit în comuna Bilbor, mai exact pe acest teren, care aparține unității administrativ teritorială a comunei. Prezintă date geografice, demografice, economice ale zonei. Se bucură pentru construirea drumului DJ174C pentru că după finalizarea acestuia și de către județul Suceava se reduce considerabil distanța dintre Toplița și Borsec și spre zona de nord a țării, spre Bucovina, cu cel puțin 110 km.  Realizarea acestei investiții conferă o serie de avantaje și oportunități pentru dezvoltarea agroturismului. Dar pe de altă parte menționează, că comuna Bilbor dispune de 39,8 km de drumuri comunale neasfaltate. Consideră, că este un semn de apreciere și recunoaștere față de locuitorii acestei zone din partea autorităților județene organizarea ședinței în Bilbor.

 

Domnul Proca Ion, Prefectul județului Harghita urează bun venit tuturor. Consideră,că întâlnirea aceasta este plină de simbolistică. Salută și oaspeții din Suceava. Se bucură, că majoritatea foștilor colegi din consiliul județean sunt prezenți în acest loc absolut minunat al județului, pe care în mod nedrept mulți încă nu-l cunosc. După realizarea obiectivului menționat, foarte mulți oameni vor beneficia în urma reușitei. Declară, că este de 42 de ani în județul Harghita și a întemeiat familia aici, lângă comuna Bilbor, la Capu Corbului. Amintește, că pe vremuri bătrânii visau deja despre o cale spre Moldova, spre Vatra Dornei. Iată, că visul se îndeplinește,  și nu mai contează cine cu cât a contribuit, contează că se va realiza. Este mai mult decât politică, este o necesitate care scurtează printr-un loc fabulos o distanță de mai mult de 100 de km între regiuni importante ale țării. Se bucură, că această întâlnire în afara de valorile simbolice, are pe Ordinea de zi un punct de importanță majoră nu numai pentru strategiile județene. Este vorba despre funcționarea pe termen mediu și lung a strategiilor deșeurilor, de salubrizare și gestionare a deșeurilor. Este un subiect foarte important, care interesează în mod expres pe toată lumea. Urează bun venit tuturor. Regretă că nu sunt de față și îi anunță pe domnul președinte al consiliului județean și pe domnul Prefect de la Suceava că între Consiliul Județean Harghita și Prefectul județului Harghita este o dinamică excepțională. Insistă asupra acestui lucru pentru că situația nu este peste tot la fel. Consideră că munca împreună face bine tuturor, pentru că lăsând ceva bun în urmă, indiferent unde s-a  întâmplat, înseamnă, că nu degeaba s-a aflat într-o poziție la un moment dat și pentru o perioadă cel, care a luat decizia. Mulțumește pentru invitație la ședință.                       

 

Doamna Mihaela Anchidin, director la Direcția de drumuri Suceava transmite salutul domnului președinte Gheorghe Flutur, cine nu a putut fi prezent pentru că sunt probleme de calamități în județul Suceava. Dar împreună cu însoțitorii dânsei anunță, că sunt dispuși să continue drumul spre comuna Panaci din județul Suceava. Deja au finanțare pentru acest tronson de la Ministerul Dezvoltării. Dar din păcate încă nu s-a reușit scoaterea drumului din circuitul forestier, intenție, care este deja comunicată autorităților în domeniu și speră că se va reuși în următoarele luni. Au deja proiectul făcut, se poate scoate la execuție. Dificultatea, complexitatea traseului pe partea județului Suceava i se pare mai mare decât pe partea județului Harghita. În prelungirea drumului DJ174C,  în județul Suceava se va finaliza tronsonul 174 în luna octombrie, cei 6 km, care leagă satul Glodu de comuna Panaci. De acolo până la Vatra Dornei va fi un drum modernizat. Consideră, că totul va fi până la urmă în regulă. Valoarea drumului pe partea Sucevei este mult mai mare, pentru că sunt foarte multe lucrări de consolidare, cu ziduri de sprijin, cu fundații adâncite. Sistemul rutier în județul Suceava este binder și uzură, piatră spartă și balast. Lucrările de modernizare la podețe transversale, singurul pod care este la intersecție cu drumul 174 pe care vor reabilita. În rest vor fi fundații adâncite, ziduri de căptușire de înălțimi diferite pentru că versantul este foarte abruptă cu foarte multe serpentine până aici în vârf. Distanța proiectată a drumului este numai  de 3,660 km. 

Mulțumește pentru invitație și asigură conducerea din județul Harghita, că dau toată silința să realizeze cele discutate acum.      

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér se bucură, că în sfârșit s-a realizat acest drum după 30 de ani de așteptare în această zonă foarte frumoasă și specială. Crede, că este foarte importantă această investiție.  În copilărie a frecventat de multe ori aceste ținuturi cu ocazia excursiilor cu scopul culegerii fructelor de pădure. Astfel cunoaște zona. În viitor va schimba total fața Bilborului acest drum de acces între regiuni, deschiderea spre Bucovina. Va ieși din ipostaza de capăt de drum, de localitate închisă. Cu frumusețile pe care le are va avea mult de oferit celor, care trec pe aici. Trebuie regândite toate prioritățile pe care le are comuna Bilbor din punct de vedere al turismului, strategia și posibilitățile noi de dezvoltare rezultate.

 

Domnul președinte  Borboly Csaba spune, că este de față și reprezentantul ADI Harghita, asociație care deja colaborează cu colegii din județul Suceava pentru promovarea turismului în această zonă. La capitolul Diverse va lua cuvântul reprezentantul ADI Harghita.  Atunci va fi vorba despre potențialul turistic din  zonă și colaborarea interjudețeană.

            Spune, că sunt numai trei proiecte de hotărâri pe Ordinea de zi.  Doamna director general ține locul domnului secretar general al județului. Întreabă, dacă este cvorum pentru începerea ședinței.

 

Doamna Antal Renáta, director general la Direcția generală administrație publică locală a județului Harghita salută pe toţi cei prezenţi. Spune că din cei 30 de consilieri județeni sunt prezenți 27. Lipsesc Bíró Barna Botond, Becica Mihai și Mezei János. Declară  că în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte  Borboly Csaba întreabă, dacă cineva are de declarat că nu votează la careva dintre puncte ?

 

Nu este.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că s-a greșit la comunicare. Sunt numai 3 puncte, nu 4 pe Ordinea de zi. Supune la vot Ordinea de zi cu cele 3 puncte.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei județene privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul județului Harghita 2019 - 2030

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.130/2020 privind numirea administratorului la societatea „Honline Media” SRL

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Diverse

 

Aprobarea proiectului ordinii de zi.

 

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi

Poiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei județene privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul județului Harghita 2020 - 2030

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér explică, că strategia gestionării deșeurilor a județului este una îmbunătățită a celui vechi. Cel vechi nu conținea unele aspecte care s-au făcut pe parcursul anilor. De exemplu, că s-a construit un depozit de deșeuri, au fost închise punctele de depozitare lângă localități. Trebuie să știe toți primarii, că documentația de atribuire a depozitului de deșeuri de la Remetea este publică de câteva săptămâni la consiliul județean spre consultare publică, ceea ce înseamnă că atunci când vor trece cele 30 de zile, se va trece la SICAP pentru a pune în licitație. Înglobează toate acele elemente care sunt generale pe plan European și sunt valabile în toate țările membre ale Uniunii Europene, și elementele noi, depozit, stații de transfer, etc.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune să fie citit strategia de toate părțile interesate. Atrage atenția de cele menționate pe pagina 18, unde este trecut pasajul ”cu ursul nu este de glumit”. Deci strategia conține și acțiuni prin care se încearcă apărarea de urși, măsuri în vederea ca acestea să nu intre în gospodăriile oamenilor. Dar mai sunt și alte capitole interesante, merită parcursă.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán propune ca în Referatul de aprobare să fie modificată perioada de referință a strategiei din 2019-2030 în 2020-2030, ca să fie în concordanță cu hotărârea și având în vedere, că vor fi comunicate împreună. Cu privire la fondul strategiei, la capitolul 3.2.1. dânsul este de părere, că acele soluții și acele practici, care în ultima perioadă pe teritoriul județului au fost implementate cu succes pot fi și ar trebui continuate. A observat că la colectarea deșeurilor reciclabile în zona urbană este tratat în același mod la blocuri și la casele particulare. În Odorheiu Secuiesc deja de 4 ani s-a implementat de către operatorul autorizat cu salubrizare colectarea separată a deșeurilor reciclabile în zonele cu case particulare. Funcționează extraordinar de bine aceea metodă, care este amintită și descrisă și în această strategie, pentru zonele rurale, ceea ce înseamnă că colectarea se face în saci transparenți separați și  este un salt calitativ și cantitativ față de metoda, care este amintită în strategie, care era înainte, deci față de soluția cu platformele speciale și containere în formă de clopote de diferite culoare. Proporția deșeurilor reciclabile a crescut semnificativ cu această metodă. Din acest motiv propune ca zonele cu case urbane să fie tratate în același mod ca și în zonele rurale. Să nu se revină acolo unde s-a făcut acest salt calitativ la soluția cu platforme și clopotele.

 La capitolul 10.1 cu privire la refolosirea nămolului de la apele uzate, propune ca asemănător capitolului 9, unde scrie că ”utilizarea cu scopul de producere a bioenergiei” , și în acest capitol să fie introdus aceea propoziție. Deși este amintită că folosirea nămolului în scopul obținerii sau producerii de bioenergie este o tehnologie încă nematurată, care va fi experimentată numai în viitor,  dar propune să fie trecută o propoziție, că Consiliul Județean Harghita va încuraja  realizarea investițiilor în acest sens. Când va fi oportun, să fie inclus   în strategie, care este oricum un document general pentru viitor, și să conțină acest aspect.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér mulțumește pentru observații, le consideră foarte oportune. Având în vedere caracterul generalist al strategiilor, acestea nu conțin multe măsuri mai mărunte, mai analitice aplicate în procedură. Ele pot fi prevăzute în Regulament, sau chiar aplicate conform solicitărilor de către primării, care pot decide care metodă aplică în cursul colectării deșeurilor într-o formă sau alta, sau periodicitatea colectării. Eventual se vor include și aceste observații, care sunt binevenite,  pe lângă faptul, că au fost absolut toate observațiile venite de la primării incluse, pentru că nu limitează nimic, oferă posibilități. Dacă aceste propuneri sunt tratate ca posibilități printre celelalte, atunci din partea dânsului este ok. Din punct de vedere al tehnologiei aplicate, s-a luat după modelul minelor cu haldele. Sunt tehnologii, care în viitor probabil vor ajunge în stadiu în care să fie mai economice. Este ok, oportun ca în viitor să se dezvolte aceste tehnologii. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de de hotărâre privind aprobarea Strategiei județene privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul județului Harghita 2020 - 2030

 

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că hotărârea va fi aprobată conform raportului juridic, pentru că ceva încă este necorectată. Este vorba despre separarea unei direcții mari în două.

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán propune ca la art.55 , cu privire la atribuțiile Compartimentului Cancelarie la punctul ii se scrie că ”procesul verbal al ședinței trebuie afișat la trei zile după ședință”. Este de părere, că trebuie modificat astfel ”procesul verbal al ședinței trebuie afișat după trei zile de la aprobare de către consiliul județean”, după ce devine definitivă.

            Actualizând acest document, Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate,  este încă un moment prielnic, o posibilitate ca pentru viitor să se intre în ordine și legalitate, subliniază la art.7, alin2, lit.f, coroborat cu art.55, lit.u privind convocarea ședințelor și trimiterea materialelor este în atribuția secretarului general al județului prin departamentul Cancelarie și dacă se accentuează pe acest aspect, poate în viitor se vor primi materialele în termen legal și în timp.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  răspunde, că deocamdată s-a modificat Regulamentul numai din perspectiva defalcării Direcției generale management. Nu va fi modificat în ansamblu ROF-ul ci numai această parte. Dacă domnul consilier dorește modificări în alte capitole, trebuie să depună un proiect de hotărâre, care va fi pus mai întâi sub consultare publică. Apoi se va dezbate și se va aproba. Dar acum a fost modificare numai la o singură direcție. Așa a fost consultată, afișată. Altceva nu se poate dezbate acum pentru că Prefectura va ataca hotărârea.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că a avut numai o singură propunere, legat de procesul verbal. Motivația era, că un document nelegal fără aprobarea consiliului nu poate să fie afișat.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  susține, că se va modifica ce a fost afișat. Sunt două posibilități de procedură, se afișează o modificare la un segment sau se afișează intenția de modificare a întregului document. Nu este nici o problemă cu propunerea domnului consilier, sunt idei foarte bune, dar trebuie depusă, afișată, respectată procedura legală, ca să nu fie probleme ulterioare. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se  trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.130/2020 privind numirea administratorului la societatea „Honline Media” SRL

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că prima dată se va vota hotărârea, și partea cu contractul de mandat și suma primită și despre nume se va vota ulterior prin vot secret. Roagă comisia de validare să deruleze procedura de vot secret.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán adaugă, că de vreme ce prin modificarea art.3 din hotărârea menționată se introduce o anexă nr.1, care reprezintă modelul contractului de mandat, pare oportun ca în acest caz să se modifice și art.4, unde scrie, că există o anexă nr.1, care va deveni anexa nr.2. dacă se introduce o nouă anexă nr.1, atunci fosta anexă nr.1 va deveni automat anexa cu nr.2.

            O altă problemă este la modelul contractului. În Ordonanța nr. 109/2011 scrie că administratorul după numirea de către Adunarea Generală a Asociațiilor în 30 de zile trebuie să prezinte spre aprobare un plan de administrare pe timpul mandatului și indicatorii de referință, care stau la baza evaluării mandatului se vor negocia și în funcție și conform  acestui plan de administrare. Dânsul a observat că în anexa cu nr.1 a contractului deja au fost incluși  unele indicatori de performanță, însă lipsește această prevedere și din contract, că în 30 de zile trebuie prezentat planul de administrare, care trebuie aprobat de către consiliul județean. Propune ca acest lucru să fie inclus și indicatorii de performanță să fie reactualizați după ce acest plan de administrare va fi aprobat de către consiliul județean.    

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă de la domnul Szőcs Mátyás István care este situația legat de cele spuse de către domnul Zakariás ?

 

Domnul Szőcs Mátyás István, director general la Direcția generală management spune, că prin scrisoare de așteptări conform OUG 109/2011 s-a solicitat pentru înscriere la concurs un plan de administrare. Noul administrator a fost admis la concurs prin planul de administrare depus pentru societate. Deci există planul de administrare. Criteriile de performanță au fost preluate din acest plan de administrare. Criteriile au fost negociate și au fost stabilite în condițiile legale. DGAPL să spună, dacă trebuie înaintat. Direcția generală management a pregătit partea de contract, care să fie semnat cu administratorul societății, pentru că a fost semnalat de către Prefectură, că nu există un model. La Hotărârea 130/2020 s-au făcut observații. Trebuia inclus și art.60 din OUG la prevederile de fundamentare a hotărârii, care spune că nu se respectă în totalitate procedura pentru regii autonome, cum este prevăzut.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că inițiatorii spun că se poate vota așa cum este hotărârea.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune că planul de administrare trebuie aprobată de Adunarea Generală, care în momentul de față este consiliul județean, ca acționar unic. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba este de acord și roagă, ca la următoarea ședință să fie prezentat planul de administrare. Dar consideră că s-a ajuns ca în roman, în capcana 22. Nu este administrator, dar ar trebui să facă totuși un plan.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán explică, că administratorul trebuie numit,iar după= numire are 30 de zile să facă planul de administrare. Așa scrie legea.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune să fie votat așa cum este hotărârea și în 30 de zile să vină administratorul cu planul. Supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.130/2020 privind numirea administratorului la societatea „Honline Media” SRL

 

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Votul secret privind aprobarea modelului Contractului de administrare ce se va încheia între Consiliul Județean Harghita și doamna Forró Zöld Emese

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă cine va vorbi despre potențialul turistic și despre colaborarea în acest sens între cele două județe ?

 

Doamna Pașcan Iuliana, reprezentantul ADI Căliman-Giurgeu spune,că lucrează la această asociație din ianuarie 2019. Asociația a fost înființat cu scopul de a elabora Planul de Dezvoltare Zonală a arealului situat în nordul județului Harghita, dar și pentru aplicarea acestuia. Ca și obiective principale, ADI-ul are creșterea competitivității sectorului economic, agricol, creșterea șanselor de absorpție a  fondurilor structurale și de coheziune și creșterea competitivității economice. Pentru anul 2020 ADI Căliman-Giurgeu și-a stabilit pe plan de activitate poate cel mai important proiect, realizarea unui PUZ al munților Călimani care să includă județele de la baza lui, Mureș, Harghita, Bistrița și Suceava. Ca și principala activitate, s-a stabilit o întâlnire la 24 aprilie, la care s-a avut un feedback remarcabil din partea consiliilor județene. Din păcate datorită pandemiei nu s-a putut înainta în această temă și trebuie reluată toată discuția,repornită activitatea ADI-ului având acest obiectiv principal, PUZ-ul munților Călimani și Strategia de dezvoltare al acestuia. În cursul activității desigur se va realiza o colaborare strânsă cu ADI Harghita și restul ADI-urilor din celelalte județe menționate.

 

Domnul Molnár Sándor, reprezentantul ADI Harghita spune că în ultimul timp a fost de multe ori în județul Suceava și a învățat că oamenii în diferite zone ale țării diferă unii de alții. Cum diferă și Ardealul de Moldova sau Bucovina de Moldova. Așa este diferită și secuimea de restul Ardealului. S-a întâlnit și cu președintele Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Fluture, cu domnul Marin Gheorghe Niță și cel mai mult a colaborat cu domnul Rădețean Claudiu, care este șeful Serviciului de turism din cadrul Consiliului Județean Suceava. Dar a avut întâlniri și cu doamna Cristina Achiței, Cătălina Nichiciuc în tema turismului religios. Și domnul Rădețean Claudiu a fost la Șumuleu Ciuc fiind interesat și de pelerinajul internațional ”VIA MARIA”.  Dânsul a călătorit spre Panaci și Drăgoioasa să vadă care sunt traseele posibile din județul Suceava, pe care pelerinii naționali și internaționali pot ajunge la destinația finală din Moldova, Vatra Dornei. Sunt discuții la nivel de Ministerul Turismului și reprezentanții Consiliului Județean Suceava pentru realizarea proiectului prin care traseul religios ”VIA MARIA” să treacă prin comuna Bilbor și mai departe prin județul Suceava la Vatra Dornei. ”VIA MARIA” reprezintă un traseu turistic religios, un traseu de pelerinaj născut din respectul față de maica Domnului în Europa Centrală. Scopul discuțiilor este înființarea unui traseu de pelerinaj, un traseu turistic religios care să treacă prin această regiune. Vine din Austria, trece Ungaria, Slovacia, Polonia, Croația, Bosnia-Herțegovina. Astfel formează un traseu de pelerinaj  bazând pe tradițiile locale asemănătoare traseului El Camino din Spania. În județul Suceava traseul ar trece prin Nicola și apoi spre Bucovina. Ministerul Turismului a specificat că traseul ar trebui să cuprindă și județul Brașov, ca să leagă bisericile fortificate săsești, prin Șumuleu Ciuc, Toplița, Bilbor și Vatra Dornei. Aceasta este traseul M 12 albastru, pentru că fiecare are un număr și culoare. Traseul roșu trece spre județul Neamț. Acolo deja echipa de lucru face marcajele spre județul Suceava. Bine că drumul va fi asfaltat, dar pelerinii vor merge pe jos, cum se obișnuiește. ADI Harghita colaborează cu consiliul județean din Suceava și mereu trebuie ocolit zona Bilborului din cauza drumului. Speră, că peste puțin timp se va putea trece bine prin această zonă. Transmite domnului primar din Bilbor, că în momentul, când va vedea aceste marcaje ale drumului ”VIA MARIA”  să știe că lucrurile au luat o direcție bună.  

 

Diverse

 

Domnul consilier județean Nagy Pál spune, că a aflat ieri de faptul că județul, dar de fapt secuimea a pierdut iar un teren în instanță. Este vorba despre zona Cheile Bicazului, și întreabă ce planuri are județul Harghita să recâștige sau să nu mai piardă terenurile județului.

 

  

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că nu acum s-a pierdut ci în anul 1996, când din partea Gheorgheniului a fost semnat un proces verbal prin care delimitarea dintre localități a fost mutat. Este o delimitare administrativă, fără proprietate și conducerea județului Harghita a reușit foarte greu în anul 2010 să convingă consiliul local din Gheorgheni ca în comun cu consiliul județean să fie intentat un proces, având în vedere, că în anul 1996 când s-a făcut delimitarea amintită, a fost făcut ilegal din motivul, că la o modificare de delimitare administrativă între două județe trebuie să fie avizate și în acord cu reprezentanți de la amândouă județe. Cu greu s-a putut convinge primăria Gheorgheni și consiliul local  în anul 2010 să intre în proces, deși acel proces verbal nu este valabil în fața legii. În 10 ani cauza a fost mutat peste tot în țară. Anul trecut s-a dat prima decizie în primă instanță, unde hotărârea a fost foarte justă și acceptabilă, s-a bazat pe documentele prezentate. Felicită juriștii de la Consiliul Județean Harghita, care au dus greul în spate în toți acești ani. Acum instanța a luat o decizie cel puțin ciudată, care trebuie asumată. S-a decis, că partea Harghiteană se elimină din proces. Mormanul de documente, care au fost depuse în cursul anilor vor fi aruncate la deșeu. Deci instanța a luat hotărârea fără consultarea acestor documente depuse din partea județului Harghita din simplul motiv, că Harghita a fost dat afară din proces. Precum a înțeles de la juriști,  părțile pot fi în proces principali și accesorii. Dânsul crede, că județul Harghita a fost o parte principală, având în vedere legea, care spune, că județele trebuie să fie prezente la delimitare. Județul nu este un suport pentru cauza consiliului local, ci partea principală când este vorba despre delimitare între județe. Acum se așteaptă motivarea, pentru că fără aceasta nu se poate merge mai departe. Speră că până la urmă decizia să poată fi atacată prin revizuire. Se va merge mai departe și se va cere eventual o conciliere cu partea cealaltă, pentru că totul trebuie să decurgă în ideea de a păstra buna vecinătate, pentru că este nevoie de colaborare în viitor, cum se încearcă colaborarea acum cu județul Suceava. 

 

Domnul consilier județean Hârlav Costin se bucură, că s-a organizat ședința consiliului județean la Bilbor. Despre importanța construirii drumului s-a vorbit mult în cursul ședinței. Dar este nevoie maximă de ajutorul Consiliului Județean Suceava. Acest tronson este ca o piesă de puzzle. Este o investiție foarte bună, dar finalizat până aici în vârf este o investiție de durată. Speră totuși că colegii din Suceava vor reuși să-l termine.  Localitățile de aici au un potențial turistic extraordinar, devenind o punte de legătură între Transilvania și Moldova datorită turismului și a altor posibilități. Visul de 30-40 de ani a celor de aici ar deveni realitate.

 

Domnul Rugină Dan Ciprian încă se consideră coleg cu consilierii județeni. Declară, că intenția dânsului când s-a hotărât să devină consilier județean a fost să contribuie cu tot ce poate la realizarea acestui proiect. Este recunoscător tuturor consilierilor județeni, care nu ezitau să ridice mâna la vot, când era vorba despre soarta acestui drum, colegilor din aparatul de specialitate de la Direcția generală tehnică pentru efortul depus și în special celor din județul Suceava, care fac un efort deosebit să construiască în partea lor drumul până la vârful muntelui. Este o mare realizare, că se va putea merge la Vatra Dornei pe asfalt. Vede multă implicare și din partea lor. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba închide ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita,mulțumește pentru participare și le urează tuturor sfârșit de săptămână plăcută.

 

Minuta ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 iunie 2020,  cu număr de înregistrare  nr.  14188  / 2020  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc,    13 septembrie 2020

 

 

Președinte                                                                          Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                             Vágássy Alpár

 

 

Director general

Antal Renáta – consilier juridic

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

Kelemen Biborka