Consiliul Judeţean Harghita
marţi, 24 noiembrie 2020 07:51:10
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței extraordinare CJH din 23 iunie 2020

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare  a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 iunie  2020

 

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 23 iunie 2020

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

11

DOBREAN VASILE

PSD

12

DOBREAN TEODOR CONSTANTIN

PNL

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

FODOR ZOLTÁN

UDMR

15

HÎRLAV COSTIN

PDS

16

INCZE CSONGOR

UDMR

17

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

18

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

19

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

20

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

21

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

22

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

23

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

24

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

25

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

26

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27

SÁNDOR BARNA

UDMR

28

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr. 732 / 2020, cu modificările și completările ulterioare,  în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a consiliului județean în sistem teleconferință/audioconfrerință. Spune, că era nevoie de convocarea acestei ședințe online din motivul infectărilor cu COVID-19 în Municipiul Miercurea Ciuc, și mai ales a derulării investigației cu privire la eventuala răspândire a acestuia între angajații consiliului județean. Din acest motiv se va ține ședința prin platforma ZOOM. Ședința ordinară se va ține vineri la Bilbor. Întreabă, dacă funcționează serviciul de traducere prin STS ?

 

Domnul consilier județean Dobrean Teodor Constantin răspunde, că funcționează foarte bine traducerea.

 

Domnul președinte Borboly Csaba informează consilierii județeni, că față de cea comunicată, mai sunt 4 proiecte de hotărâri propuse la Ordinea de zi, care sunt urgente. Au sosit în ultimele zile, dar vor fi supuse aprobării pentru ca activitățile menționate în acestea să poată fi începute, sau continuate.  Anunță, că va fi retras de pe Odinea de zi punctul 16.  Va fi pus pe Ordinea de zi proiectul de hotărâre cu privire la Spitalul Județean de Urgență, ca să poată fi înaintat în timp pentru a primi finanțare Europeană. Problema a doua se referă la salvarea ecosistemului Lacului Sfânta Ana. Deja este o întârziere din luna martie, când trebuia începute activitățile în acest sens. Dar numai acum s-a ajuns la o înțelegere concretă comună prin Asociația Ciomad-Bálványos împreună cu cei din satul Lăzărești cu privire la demersurile, care trebuie pornite, cu participarea cercetătorilor. Între timp a mai primit undă verde un proiect cu finanțare Europeană, al cărei derulare ar trebui pornită.   Dacă cineva are obiecții, sau vrea să ia cuvântul, roagă să semnaleze prin fereastra de chat a programului. Roagă colegii de la CJH să închidă microfoanele după intrarea în camera virtuală a ședinței, ca înregistrarea să nu fie deranjată de alte zgomote.     

 

Deci vor fi puse pe Ordinea de zi următoarele proiecte de hotărâri :

 

SUPLIMENTUL LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 125/2020 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc’’ în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita d-ul Borboly Csaba pentru votarea în Adunarea Generală, a nivelului maxim al cotizaţiei Judeţului Harghita pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Ciomad – Balvanyos”, „Csomád – Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”, pe anul 2020

Inițiator : vicepreşedinte Bíró Barna-Botond

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 59/2020 privind finanţarea concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 2020 și finanţarea cheltuielilor aferente premiilor speciale acordate la Olimpiada tehnologică Construcții, instalații și lucrări publice-învățământ liceal-filieră tehnologică, etapa națională

Inițiator : vicepreşedinte Bíró Barna-Botond

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional „Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development” (Dream Road) din cadrul Programului Transnațional Dunărea

Inițiator : vicepreşedinte Bíró Barna-Botond

 

Aprobarea suplimentării proiectului ordinii de zi.

 

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că domnul Demeter László, specialist în biologie, va lua cuvântul pe parcursul ședinței.

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár salută pe toţi cei prezenţi. Spune că din cei 31 de consilieri sunt prezenți 25.  Spune, că în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă cineva dorește să semnaleze, că nu va vota la oricare dintre proiectele de hotărâri ?

 

Domnul consilier județean Nagy Pál declară, că nu va vota la punctul 1.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi completată.

 

 1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 85/2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional „Improved Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in the Danube Region” (TalentMagnet) din cadrul Programului Transnațional Dunărea

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 210/2010 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru dotarea cu autovehicule și a cotelor lunare de carburanți pentru autovehiculele din dotarea Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actelor adiționale pentru prelungirea contractelor de închiriere a spațiilor pentru desfăşurarea activităţii Compartimentelor relații publice în zona Toplița, zona Gheorgheni și zona Cristuru Secuiesc ale Serviciului administrație publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării societăţii „ÎNTREŢINERE DRUMURI HARGHITA”, societate cu răspundere limitată

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în județul Tolna ,Ungaria, în cursul lunilor iunie-iulie 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita acordabil Asociaţiei Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsík”, pe anul 2020

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita acordabil Asociaţiei „Felcsík”, pe anul 2020

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015 privind aprobarea înființării ,, Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statului de funcții și Organigramei acesteia, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 66/2020 privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar lunar din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 126/2020 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiţii necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Județul Harghita și în Centrele sociale rezidențiale din subordine" în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Inițiator : Bíró Barna Botond și Barti Tihamér vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 125/2020 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc’’ în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita d-ul Borboly Csaba pentru votarea în Adunarea Generală, a nivelului maxim al cotizaţiei Judeţului Harghita pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Ciomad – Balvanyos”, „Csomád – Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”, pe anul 2020

Inițiator : vicepreşedinte Bíró Barna-Botond

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 59/2020 privind finanţarea concursurilor şi olimpiadelor judeţene pe anul 2020 și finanţarea cheltuielilor aferente premiilor speciale acordate la Olimpiada tehnologică Construcții, instalații și lucrări publice-învățământ liceal-filieră tehnologică, etapa națională

Inițiator : vicepreşedinte Bíró Barna-Botond

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional „Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development” (Dream Road) din cadrul Programului Transnațional Dunărea

Inițiator : vicepreşedinte Bíró Barna-Botond

 

Diverse

 

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune domnului Demeter László, director la Agenția de Protecție a Mediului Harghita, să ia cuvântul acum la început, să nu aștepte până se ajunge cu Ordinea de zi la tema prezentării dânsului.

 

Domnul director Demeter László  prezintă problema degradării calității apei Lacului Sfânta Ana, cauzele depistate și planurile de intervenții comune cu autorități, cercetători și asociații de profil pentru remedierea problemei.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că colaborarea consiliului județean se va realiza prin Asociația Ciomad-Bálványos, și proiectul de hotărâre este pus pe Ordinea de zi în capitolul Diverse.

 

Domnul consilier județean Becze István menționează, că acest proiect este foarte important, și în ultima vreme nu s-a înaintat cu problemele acestei microregiuni. Este recunoscător Asociației ”Szent Anna” pentru inițiativa lor de a face ceva pentru soluționarea acestei probleme.  Și din Ungaria vin fonduri în acest sens. Problema din această zonă reprezintă una din temele colaborării județului Harghita cu județul Covasna, care este membru în Asociația ”Ciomad-Bálványos”. Întreabă de la domnul președinte, dacă cei din județul Covasna participă la soluționarea problemei, dacă alocă fonduri suplimentare în  acest sens.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că la ultima ședință al ADI-ului au participat reprezentanți din județul Covasna, de exemplu și domnul Grünmann Robert, cine se ocupă de problemele turistice. Au stabilit, că vor participa numai simbolic deocamdată, dar dacă se va ajunge la proiecte concrete, atunci vor contribui. Se va verifica la toate proiectele regionale, care au influențe și  asupra județului Covasna, evident și zona lacului este una dintre acestea, și nu exclud colaborarea. Este planificat montarea rețelei de energie electrică spre lac, asigurarea apei potabile prin forarea unui puț, unde nu va fi afectat ecosistemul, și nu în ultimul rând, se dorește stoparea circulației autovehiculelor în jurul lacului. Specialiștii sunt de părere, că deversarea reziduurilor de combustibil de la autovehiculele neîntreținute corespunzător  contribuie la poluarea zonei. Este vorba despre investiții multiple în viitor, la care are încredere, că și județul Covasna va participa.

Mulțumește domnului Demeter László pentru prezentație.     

Întreabă, dacă a fost aprobat Ordinea de zi a ședinței ?

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár răspunde, că a fost aprobat Ordinea de zi. Menționează, că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli are 10 articole.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că din Referatul de aprobare reiese cel mai bine care sunt modificările planificate. Se avansează foarte bine cu lucrarea de la drumul județean dintre localitățile Ciceu și Ciba. Fenomenele ploioase din ultima vreme nu afectează în mare măsură derularea lucrărilor din zona Ciucului. Primul strat de covor asfaltic a fost depus și deocamdată s-au epuizat fondurile alocate acestei lucrări. Este nevoie de regruparea fondurilor disponibile pentru continuare.

Trebuie asigurate fonduri pentru derularea proiectului câștigat de DGASPCHR, dar și pentru asigurarea funcționării programelor și a activităților curente.

Sunt destinate 200.000 lei pentru contractul cu igienizarea și asigurarea curățeniei în Palatul Administrativ.

Sunt regrupări în cadrul cheltuielilor de personal la Spitalul Județean de Urgență, dar și la cheltuielile cu aparatele medicale. Au fost derulate destul de multe proceduri de achiziții publice și în urma acestora s-au eliberat sume, din care se pot achiziționa alte aparate necesare.

Editura Harghita, unde se publică ziarul ”Székelyföld” a câștigat finanțarea unui proiect în valoarea de 25.000 lei de la Fundația Comunitas.

Este o regrupare de sume  la Centrul Cultural și de Arte Lăzarea.

Sunt regrupări de sume și la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita.  

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art. 10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot întregul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  atrage atenția domnului Bicăjanu Vasile, că dintre rapoartele de activitate de pe lângă proiectele de hotărâri cu temă de cotizații au sosit numai doi și este așteptat și al treilea. Cele sosite au fost prezentate consilierilor județeni pe ecran. 

 

Domnul Bicăjanu Vasile răspunde, că restul rapoartelor se află în documentația comunicată cu materialul ședinței. Roagă consilierii județeni să verifice.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 85/2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba  constată, că nu era o decizie greșită, când nu s-au distribuit toți banii disponibili în zona Odorhei pentru că acum sunt fonduri necesare remedierii efectelor inundațiilor recente în zonă, care acoperă măcar urgențele absolute. Caută și va pune pe ecran lista localităților care vor primi ajutor. Între timp dă cuvântul domnului vicepreședinte, și roagă să vorbească și despre podul suplimentar de pe lângă satul Dejuțiu.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond  asigură pe domnul președinte, că podul suplimentar de la Dejuțiu încă rezistă, deși nu lipsea mult, ca să ajungă sub apă azi dimineață. Râul Târnava aduce foarte multe rezduuri de material lemnos și alte deșeuri. Muncitorii în flux continuu curăță apa de acestea, ca să nu distrugă podul. Deci situația este sub control. Săptămâna trecută drumul de legătură a fost luat de ape, care duce spre pod. A fost anunțat executantul, ca piesele din beton, care sunt depozitate lângă pod să fie mutate, pentru că apa, care trece pe lângă pod provoacă distrugeri și mai mari. Erau momente, când nu s-a putut trece peste pod din această cauză săptămâna trecută, dar acum se poate circula bine. Au fost inundații în comunele Mărtiniș, Căpâlnița, Lueta, în orașul Vlăhița. S-a discutat cu primarii că din fondul de repartizare de 6% vor fi ajutați, deși procedura este alta în aceste cazuri, trebuie rezolvată de către ISU, Prefectură și prin Hotărâre de Guvern. Dar nu se așteaptă ajutorul de la Guvern, pentru că în ultimii ani s-a constatat că suma solicitată a fost micșorat și până la 30%, și vine cu mare întârziere. În plan local scopul este de a ajuta locuitorii din zonă prin ajutor acordat unităților administrative, care astfel pot interveni în asemenea cazuri. În acest sens s-a întocmit lista localităților, care vor primi sprijin. În satul Sânpaul de ani de zile se solicită asfaltarea drumurilor de legătură în localitate. Au câștigat finanțare de la Guvern printr-un proiect. Având în vedere, că satul se află peste un teritoriu, unde cândva se afla un Castrum Roman,  se vor realiza săpături arheologice. Nu demult s-au găsit câteva artefacte, care dovedesc necesitatea activității de investigații arheologice. Consiliul local nu dispune de fonduri necesare acestor lucrări și consiliul județean va oferi sprijinul necesar, ca să nu piardă finanțarea Guvernului pentru asfaltare. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 85/2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiecti de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional „Improved Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in the Danube Region” (TalentMagnet) din cadrul Programului Transnațional Dunărea

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că este vorba despre un proiect important cu finanațare Europeană. Este foarte important revenirea tinerilor din străinătate, dar și posibilitățile de ajutorare a celor, care sunt acolo și au nevoie de sprijin.  S-a reușit pregătirea unui proiect câștigător într-un  parteneriat.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond  prezintă proiectele menționate. Spune, că deja a semnalat cu ocazia ședințelor anterioare, că două proiecte au câștigat finanțare recent de la consiliul județean. Roagă colegii să sprijine acestea, pentru că sunt importante.

   

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  proiectul de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional „Improved Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in the Danube Region” (TalentMagnet) din cadrul Programului Transnațional Dunărea

Rezultatul votului: 25 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează, că a inversat în discuție proiectele UE, a prezentat al doilea pe Ordinea de zi. Dar amândouă sunt importante. Celălalt se referă la posibilitățile de trai în urma modificării demografice în diferitele regiuni.    

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 210/2010 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru dotarea cu autovehicule și a cotelor lunare de carburanți pentru autovehiculele din dotarea Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 210/2010 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru dotarea cu autovehicule și a cotelor lunare de carburanți pentru autovehiculele din dotarea Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actelor adiționale pentru prelungirea contractelor de închiriere a spațiilor pentru desfăşurarea activităţii Compartimentelor relații publice în zona Toplița, zona Gheorgheni și zona Cristuru Secuiesc ale Serviciului administrație publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  aprobarea încheierii Actelor adiționale pentru prelungirea contractelor de închiriere a spațiilor pentru desfăşurarea activităţii Compartimentelor relații publice în zona Toplița, zona Gheorgheni și zona Cristuru Secuiesc ale Serviciului administrație publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 26 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării societăţii „ÎNTREŢINERE DRUMURI HARGHITA”, societate cu răspundere limitată

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  explică, că tema hotărârii are un istoric. Cândva exista o firmă de construcții de drumuri și poduri în județul Harghita, care a fost defalcat în 3 părți pentru cele 3 zone ale județului. În urma reglementărilor legislației de achiziții publice foarte repede s-a constatat, că nici unul nu a putut funcționa și nu s-au putut menține, s-au privatizat și s-au dizolvat. După aceea s-a constatat, că în cazul reparațiilor minore consiliul județean nu găsește executanți. S-a mai înființat o firmă, care din motivul unei management defectuos a ajuns la aceeași soartă și până la urmă activitatea s-a rezumat la intermedierea lucrărilor. Procedura închiderii ținea 3-4 ani și era foarte lungă, anevoioasă. Faptul, că în ultima vreme iar persistă problema inexistenței executanților la reparații sau lucrări de mici dimensiuni, duce la nevoia de a decide iar despre deschiderea unei societăți în domeniu. Speră, că de această dată, cu o coordonare mai atentă nu vor fi probleme de management și se va putea lucra.

            Este recunoscător domnului director general Birta Antal pentru implicarea personalului din subordine în mici ajustări în jurul drumurilor județene. Este vorba despre șoferi, fochiști, muncitori, care cu ajutorul aparatelor achiziționate de către consiliul județean au putut lucra. Consiliul județean are escavatoare, utilitare, o serie de mașini, care rezolvă micile reparații. Domnul Dajka Zoltán din cadrul consiliului județean supraveghează grupa de lucru și în aceste vremuri, când din cauza pandemiei șoferii nu pot circula, sunt implicați în aceste lucrări. De exemplu, depunerea asfaltului rece, care a fost aprobat în ședință de consiliu, se realizează de către angajații din consiliul județean. Din acest motiv, în acele locuri, unde până acum erau gropi imense, acum sunt astupate la timp, nu se așteaptă după firmele mari, ca să intervină conform contractului.          

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán solicită, ca Actul constitutiv al  societății să fie transmis și consilierilor județeni. Are încredere, că alegerea managerului se va realiza în termen legal.

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că a trimis chiar acum către toți consilierii județeni actul menționat.  Motivul întârzierii cu deschiderea societății era adresa de la  Consiliul Concurenței Naționale prin care solicită realizarea unui studiu cu privire la prețurile de piață a lucrărilor. Nu s-a prevăzut complexitatea realizării acestui studiu. Va trimite și consilierilor județeni studiul. Menționează, că față de faptul, că în toată țara există numai 2-3 astfel de societăți, costul realizării studiului a fost foarte mare. Trebuia dovedit, că activitatea societății nu va dezavantaja activitatea altor societăți de pe piața liberă. Trebuia întocmit un plan de activitate și preconizat o cifră de afaceri pentru următorii 10 ani care urmează, și totul într-un mod în care nu vor fi afectați participanții privați de pe piața liberă.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării societăţii „ÎNTREŢINERE DRUMURI HARGHITA”, societate cu răspundere limitată

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în județul Tolna ,Ungaria, în cursul lunilor iunie-iulie 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că trebuie aprobat deplasarea unei delegații în județul Tolna din Ungaria. Costul deplasării se realizează din proiect de finanțare. Va fi prima delegație de la începerea pandemiei. Roagă consilierii,  care sunt în grupul de lucru cu județul Tolna, să anunțe Cancelaria până mâine după amiază dacă doresc să participe.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în județul Tolna ,Ungaria, în cursul lunilor iunie-iulie 2020

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiecti de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita acordabil Asociaţiei Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsík”, pe anul 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba   spun, că prin ADI ”Alcsik” s-a realizat primul management integrat al deșeurilor din județul Harghita. ADI-ul a fost înființat special cu acest scop. Recent ADI-ul și-a schimbat profilul. Se ocupă cu activități legate de pompierii voluntari. Societatea ECO-CSIK SRL a preluat activitatea de management al deșeurilor în tot județul Harghita, dar ADI-ul coordonează. Se poate studia planul de activitate pentru anul 2020. Acum este vorba despre o sumă de 10.000 lei, care va fi acordată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita acordabil Asociaţiei Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsík”, pe anul 2020

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita acordabil Asociaţiei „Felcsík”, pe anul 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că rezultatele obținute de microregiune sunt foarte însemnate. În spatele acestuia colaborează și un ADI. Deja au un portofoliu de 15 milioane euro, ceea ce înseamnă că nu depune proiect de finanțare o singură localitate, se grupează câte 5-6 comune și depun proiecte comune.  Puterea de organizare precum și capacitatea economică a acestor asociații în regiune este foarte mare. Vor derula 29 de proiecte în viitorul apropiat.

 

Domnul consilier județean Szentes Antal confirmă, că se derulează proiecte foarte serioase de către microregiune. Menționează câteva dintre ele.

 1. Proiectul de învățare a limbii române prin organizarea de tabere. Locul desfășurării este în orașele Bălan și Constanța.
 2. Anul trecut s-a început pregătirea studiului de prefezabilitate a construirii pistelor de bicicliști între comune.
 3. Se organizează anual competiția pompierilor voluntari.
 4. Se conturează realizarea studiului de prefezabilitate pentru realizarea unui abator în comuna Ineu, care ar deservi toată zona.
 5. Sunt multe proiecte Leader, sau Pro Economica în derulare, care au fost ajutate de colegii de la microregiune

Nu demult a avut loc ședința Consiliului de administrație, unde a participat și domnul Becze István, și se preconizează, că nu se va amâna nici un program planificat pentru acest an. Din acest motiv roagă colegii să sprijine Asociația ”Felcsik”.

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita acordabil Asociaţiei „Felcsík”, pe anul 2020

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune consilierilor să se uite la primele două coloane ale anexei. Se poate constata, că sunt sprijinite evenimentele deosebite organizate ale unităților de cult din județul Harghita. Contribuția consiliului județean se poate vedea într-o coloană separată. Este vorba despre programe de mai mare amploare, care depășesc limitele unei singure localități, conferințe ale organizațiilor de femei religioase, întâlnirea tineretului unitarian, întâlnirea aleșilor cultelor. Sunt activități, care dezvoltă viața spirituală a enoriașilor din județ. Au fost mai multe proiecte, la care s-a renunțat și în final vor fi alocați 158.000 lei pentru solicitanți, sumă care acoperă toate finanțările solicitate.       

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2020

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015 privind aprobarea înființării ,, Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statului de funcții și Organigramei acesteia, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  amintește, că consiliul județean are mai multe direcții în subordine, care își asumă preocuparea legată de diferite probleme economice și cele legate de pandemia în județ în interesul susținerii situației economice. O metodă eficientă ar fi recalificarea persoanelor adulte, și organizarea cursurilor de perfecționare. Având în vedere situația creată de pandemie, probabil nu va fi nevoie de atâția chelneri, sau o serie de alți specialiști în viitorul apropiat, de aceea se dorește acapararea lor la aceste cursuri de perfecționare în profesii, de care va fi nevoie. Din acest motiv trebuie modificat Regulamentul de funcționare al ADJHR. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 322/2015 privind aprobarea înființării ,, Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita” respectiv ,,Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Statului de funcții și Organigramei acesteia, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiectului de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 66/2020 privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar lunar din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Abțineri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba explică, că este vorba despre stimulentele acordate personalului medical și sanitar, care în aceste vremuri de pandemie sunt cei mai expuși îmbolnăvirii, lucrând lângă bolnavii depistați pozitiv. Sunt angajați, care nu beneficiază de cei 2.5oo de lei acordați de lege. Sunt 47 de astfel de salariați, care vor primi aceste stimulente aprobați și de Consiliul de administrație al Spitalului de Urgență din Miercurea Ciuc. Din Consiliul de Administrație face parte și directorul de la Direcția de Sănătate Publică și juristul instituției, astfel decizia împlinește condițiile de legalitate. Curtea de Conturi tocmai se află la consiliul județean în control și nu a formulat obiecții referitoare la acordarea acestor stimulente.

 

Domnul consilier județean Nagy Pál nu înțelege diferențele majore dintre sumele primite. Spune, că și dânsul este director și în afară de salariul fiecăreia, restul veniturilor ocazionale sunt acordați uniform tuturor angajaților. Nu știe cine în ce măsură este expus îmbolnăvirii, dar pare nefondat, ca stimulentul la o persoană în aceeași instituție să fie de 5-6 ori mai mare față de suma primită de alții.     

 

Domnul președinte Borboly Csaba  răspunde, că de exemplu la consiliul județean se procedează astfel, ca banii primiți din proiecte  se calculează pornind de la salariul de bază a fiecăruia. Crede, că și în spital este luat salariul de bază ca referință. Întreabă colegii, dacă știu mai exact cum se calculează aceste stimulente, să-l anunțe prin fereastra chat.

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár anunță, că proiectul de hotărâre a fost corectat conform Raportului de specialitate, dar nu în totalitate. Ar trebui inclus și un Art. 2 în care se specifică și sursa acestor sume. Această părere este trecută în Suplimentul Raportului de specialitate. Solicită să fie aprobat hotărârea cu această modificare. Totodată trebuie atașat și avizul Comisiei administrative, act, care lipsește acum.

 

Domnul Bicăjanu Vasile, director general de la Direcția generală economică propune să fie transmis o adresă domnului consilier județean după ședință, până atunci se va clarifica metodologia acordării stimulentelor.  

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 66/2020 privind aprobarea Listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar lunar din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Abțineri.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 126/2020 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiţii necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Județul Harghita și în Centrele sociale rezidențiale din subordine" în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond primește cuvântul. Anunță, că asociația de pompieri voluntari din Mugeni a semnalat, că în acest moment nu este funcțional podul suplimentar din Dejuțiu pentru că escavatorul tocmai curăță molozul din râu. Probabil într-un sfert de oră se va elibera circulația. Dar în ultima oră nivelul râului Târnava Mare iar a crescut și se va putea trece numai până în momentul, în care nu acoperă în totalitate podul.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  adaugă,că colegii de la serviciul drumuri județene sunt pe teren și s-au deplasat la fața locului, au trimis și poze. Arată pe ecran pozele cu starea drumului DJ132,la Lueta. În ultimele ore apa a făcut ravagii pe acest drum. Cândva a fost conceput greșit podul din imagine. Nu ar trebui să aibă două traverse, trebuia construit ca un întreg. Dar această proiectare s-a realizat în anul 2005-2006 de către o firmă din București, care între timp s-a desființat, și în momentul când s-a ajuns la executare, deja nu s-a mai putut modifica pentru că exista problema dreptului de autor. Evident, că este nevoie de o traversă continuă. Schimbările climatice duc la regândirea proiectării lucrărilor. Ceea ce a funcționat cândva, acum necesită alte metode. Și din acest motiv este nevoie de o societate de drumuri proprie. Aceste acumulări bruște de ape din ultima vreme pare că sunt tot mai frecvente.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 126/2020 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiţii necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Județul Harghita și în Centrele sociale rezidențiale din subordine" în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 126/2020 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiţii necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Județul Harghita și în Centrele sociale rezidențiale din subordine" în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér prezintă proiectul de hotărâre. Precum se știe, în tema prevenirii îmbolnăvirii cu COVID-19 se fac mai multe proiecte de către DGASPC în comun cu Direcția de Sănătate Publică. Până acum DGASPC HR a întrunit cheltuieli de peste 3,5 milioane euro până la sfârșitul lunii septembrie. Doresc să depună proiectul în decurs de 2 săptămâni. Este nevoie de aprobarea consiliului județean, ca să poată fi depus. Speră, că va câștiga finanțare.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán solicită să fie trecute în preambulul hotărârilor de la punctele 13 și 14 avizul Comisiei de specialitate familie, sănătate, social și culte.      

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 126/2020 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiţii necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Județul Harghita și în Centrele sociale rezidențiale din subordine" în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” cu modificarea semnalată.

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că Parlamentul României a aprobat alocări pentru sistemul DGASPC. Față de alte județe, se poate spune, că județul Harghita nu este între cei favorizați. Mai ales, că există pericolul, ca din motivul luptelor politice președintele țării să nu promulge hotărârea și situația DGASPC să se mai agraveze. Dar speră totuși, că se vor aloca acele sume și se poate avansa cu proiectele. Precum a înțeles, în luna august va fi următoarea  rectificare de buget.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 125/2020 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc’’ în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că este vorba despre un proiect legat de Spitalul Județean de Urgență, care va fi depus de către consiliul județean. Spitalul a semnalat, că sunt câteva modificări de efectuat în modelul contractului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 125/2020 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc’’ în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita d-ul Borboly Csaba pentru votarea în Adunarea Generală, a nivelului maxim al cotizaţiei Judeţului Harghita pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Ciomad – Bálványos”, „Csomád – Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”, pe anul 2020

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește că s-a început ședința cu această temă. Speră că s-a înțeles de ce este urgent soluționarea problemei. De fapt acum s-a reluat activitatea asociației, pentru că a stagnat din motivul ineficienței managementului.  Se reiau activitățile în comun cu specialiști și cu județul Covasna. Trebuie realizat PUZ-ul pentru zona de activitate, rezolvat iluminatul, problema apelor uzate. Cel mai important este problema lacului și a primirii turiștilor. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita d-ul Borboly Csaba pentru votarea în Adunarea Generală, a nivelului maxim al cotizaţiei Judeţului Harghita pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Ciomad – Bálványos”, „Csomád – Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”, pe anul 2020

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional „Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development” (Dream Road) din cadrul Programului Transnațional Dunărea

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune, că este vorba despre un proiect, care ajută la gestionarea mai eficientă a problemelor legate de comunitatea romilor de către UAT-uri. În acest proiect vor fi atrași și reprezentanți ai romilor, și specialiști în domeniu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă, că proiectul se derulează în comun cu județul Zala din Ungaria, și partea consiliului județean este de 135.000 euro.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional „Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development” (Dream Road) din cadrul Programului Transnațional Dunărea

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár solicită ca punctul 9 de pe Ordinea de zi, referitoare la Asociația ”Felcsík” să fie repetat votul, pentru că tocmai atunci s-a blocat microfonul domnului președinte, și se pare, că nu au votat toți consilierii județeni.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita acordabil Asociaţiei „Felcsík”, pe anul 2020

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba amintește, că vineri se va întâlni la ora 2,30 pentru următoarea ședință, care va fi organizat la Bilbor. Este invitat și președintele Consiliului Județean Suceava. Ideea este ca mai întâi cu toții să meargă la Bilbor. Cine nu a fost, poate vedea școala specială din subordinea consiliului județean. Se va merge până la granița cu județul Suceava. Vor fi pe Ordinea de zi 2 sau 3 proiecte de hotărâri. De acolo se va merge la Borsec pentru vizitarea Centrului Wellness și centrul orașului. Cumva ar trebui găsite metode legale de asociere cu orașul Borsec pentru a finaliza lucrările de la Centrul Wellness, pentru că bugetul orașului este în dificultate.  Trebuie studiat cum au reușit cei din județul Alba ceva asemănător. De acolo se va merge la Tulgheș. Foarte mulți colegi nu au fost la spitalul de psihiatrie, care este în subordinea consiliului județean. De acolo se va continua drumul pe DJ127 spre Hagota, drum pentru care s-a solicitat finanțare de la Guvern din fondul de urgență. Se știe, că cu fondul pentru lucrări se stă foarte slab. Sunt foarte multe lucrări începute, la care lipsesc sumele pentru continuare. Din motivul, că s-au dat înapoi la sfârșitul anului cei 20 milioane lei, în acest an Guvernul a dat mai puțin cu atât din impozitul de venit și din TVA. Deci va fi parcurs partea nordică a județului acum la sfârșit de mandat. Se poate considera o ultimă ședință delegată de rămas bun până la finalul mandatului.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán se interesează despre drumul județean DJ135 dintre Firtușu și Cobătești. A fost inaugurat, proaspăt refăcut acum câteva săptămâni. Totuși în urma ploilor abundente din ultimele zile s-a surpat în mai multe locuri. A mers personal și s-a uitat la fața locului, și consideră că sunt grave probleme de executare.  Întreabă dacă s-a discutat cu executantul despre refacerea acestuia din fondurile alocate și nefolosite, ca să nu fie nevoie de alte fonduri? Este evident, că s-a surpat tocmai acel tronson, care a fost refăcut.

            Întreabă despre comuna Șimonești. În ședința anterioară s-a aprobat o sumă pentru instalarea rețelei de apă potabilă pentru satele Bențid și  Mihăileni din fondul de repartizare 6%. Acolo există o investiție mai veche de 10 ani, realizat de către consiliul județean din Programul de apă propriu, care s-a făcut până la marginea satului. Întreabă, dacă s-a predat lucrarea satului, și dacă se poate lega de rețeaua nouă, care urmează să fie amplasată ?   Totodată, dacă este monitorizată lucrarea, care este în curs acolo ?

 

Domnul consilier județean Dobrean Teodor Constantin consideră, că a fost o ședință extraordinară cu un conținut foarte important. Având în vedere faptul că s-a făcut o contribuție semnificativă pentru sprijinul ADI-ului la punctul 15, al cărei zonă de activitate este Bálványos-Tusnad, crede, că ar trebui  avut în vedere și zona Lacu Roșu, unde lacul s-a degradat în aceeași măsură. Ar trebui decolmatată, dar orașul Gheorgheni cu siguranță nu poate să realizeze o astfel de investiție. Ar fi foarte important, ca consiliul județean să inițieze o asociere în acest sens pentru îmbunătățirea, dezvoltarea calității turismului și a biodiversității din zonă.

            Roagă colegii din partea tehnică, să-l adauge în grupul consilierilor județeni de pe whatsapp. Se alătură domnului Zakariás Zoltán, cine a solicitat actul constitutiv al societății de drumuri, dorește să-l primească și dânsul. Speră că printr-o colaborare bună și zona de nord a județului se va dezvolta împreună cu restul zonelor din județ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă Cancelaria să-l introducă pe domnul consilier în grupul whatsapp.

            Ideea, ca să fie organizat acest tur în zona de nord a județului a fost a domnului vicepreședinte Barti Tihamér, și speră că totul va fi bine.

            Legat de zona Lacu Roșu, ca și la Ciomad-Balvanyos și Harghita, informează că s-au demarat inițiativele la începutul anului în colaborare cu domnul vicepreședinte Barti, dar și domnul vicepreședinte Bíró era de acord. S-au gândit la realizarea PUZ-ului pentru zona culmei Pongrácz, Lacu Roșu, Sândominic, Bălan și Hășmașu Mare.  Este nevoie de un proiect care trebuie pus în licitație. A fost planificat o sumă pentru întocmirea acestuia la începutul anului.  Când se va realiza, se poate face mai mult în continuare. Cu privire la zona Lacu Roșu, trebuie luate măsurile în acord cu toate părțile.

            Legat de comuna Șimonești, spune că și vineri au fost în zonă, în satul Turdeni,  cu domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond, dar au fost și în satul Tărcești și au discutat despre rețeaua de apă potabilă, care este de fapt investiția comunei Șimonești. Consiliul județean a predat lucrarea comunei. Cândva a fost realizat pe marginea unei idei prin care au fost amplasate țevile de apă peste conductele de gaz, care sunt într-o stare bună, dar nu mai îndeplinesc condițiile legale stabilite recent. Această rețea a fost pus în funcțiune , și funcționează acceptabil și este investiția comunei. Transmite tuturor celor, care sunt îngrijorați de rețeaua de apă de la Șimonești, că cel mai mare ajutor ar fi găsirea inginerilor de proiectare, specializați pe rețele de apă și canalizare, care să colaboreze la proiectarea lucrărilor.  Proiectantul contractat de comună lucrează foarte încet. Unde locuitorii localității pot face rost de un proiectant, care întocmește proiectul în scurt timp, acolo lucrurile avansează mult mai repede. În cazul rețelei de apă din comuna Șimonești dânsul cel puțin de 10 ori s-a întâlnit cu proiectantul. A încercat prin toate metodele posibile să-l convingă să termine mai repede proiectul, dar nu a reușit.

            Referitor la drumul județean DJ135, ieri a sosit raportul de specialitate. La prima surpare deja a fost inițiat o anchetă cu cele întâmplate în cursul primăverii, ceea ce s-a și derulat. Știe, că urmează alegerile locale, și dă bine etalarea publică a unor probleme de interes comun, dar nu propune mediatizarea excesivă a problemei, în sensul, că s-a preluat o lucrare greșită, pentru că nu sunt cu toții specialiști în materie de construcții de drumuri, și nici cei, care comentează pe site-urile de socializare și trag concluzii precum, că s-a făcut o lucrare defectuoasă, s-au furat banii publici, să-și dea demisia toți cei implicați, etc. Aceasta este abordarea clasică a comentatorilor. Se poate vedea, că ancheta a fost realizată în colaborare cu un expert judiciar. Rezultatul anchetei este o concluzie de 68 de pagini. Propune domnului consilier să caute în acest material cele menționate mai înainte. Era mai bine dacă problema s-ar fi datorat greșelii de execuție, pentru că în acel caz reparațiile s-ar fi putut realiza din fondul de garanție al lucrării. Dar precum se vede, este nevoie de niște lucrări de consolidare enorme și din punct de vedere material. În rezultatul anchetei se poate citi descrierea compoziției solului într-o adâncime de 12 m. Structura drumului construit are grosimea de 1,1 m. Dedesubt solul are o compoziție instabilă, care alunecă continuu. Expertul prezintă situația și cu fotografii.  Deplasarea straturilor dealului nu are nimic de a face cu lucrarea executată pe drum. Tot dealul se mișcă. Prezintă pe ecran schițele anchetei. În amândouă părți ale drumului se alunecă tot dealul. Stratul asfaltic nu rezistă, nu are cum. S-a verificat într-o lungime de mai multe 100 m tronsonul respectiv și se vede clar, că surpările nu se datorează greșelii de execuție. Acest material se va face public. Speră, că în timp se vor rezolva toate problemele pe cale legală și fără arătări cu degetul unii la alții.            

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita,mulțumește pentru participare și le urează tuturor sfârșit de săptămână plăcută.

 

Minuta Ședinţei de îndată a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 iunie 2020,  cu număr de înregistrare  nr. 16797 / 2020  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 11 septembrie 2020

 

Președinte                                                                          Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                             Vágássy Alpár

 

 

Director general

Antal Renáta – consilier juridic

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

 

 

Întocmit,

Kelemen Biborka