Consiliul Judeţean Harghita
marţi, 24 noiembrie 2020 08:02:35
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței ordinare CJH din 17 iunie 2020

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Judeţean Harghita din data de 17 iunie  2020

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data  17  iunie 2020

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1.

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2.

BARTI TIHAMER

UDMR

3.

BECICA MIHAI

PSD

4.

BECZE ISTVÁN

UDMR

5.

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6.

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7.

BORBOLY CSABA

UDMR

8.

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9.

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10.

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

11.

DOBREAN VASILE

PSD

12.

DOBREAN TEODOR CONSTANTIN

PNL

13.

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14.

FODOR ZOLTÁN

UDMR

15.

HÎRLAV COSTIN

PDS

16.

INCZE CSONGOR

UDMR

17.

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

18.

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

19.

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

20.

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

21.

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

22.

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

23.

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

24.

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

25.

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

26.

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27.

SÁNDOR BARNA

UDMR

28.

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29.

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30.

SZENTES ANTAL

UDMR

31.

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr. 721 / 2020, cu modificările și completările ulterioare,  în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că extraordinaritatea ședinței de consiliu este dată de faptul că, după câțiva ani de proces, instanța a luat decizia,  în urma căruia imobilul situat în str. Progresului din Miercurea Ciuc, vizavi cu Centrul de Protecție a Copilului,  a devenit de vânzare, la un preț foarte bun. Astăzi este termenul limită pentru depunerea documentației de ofertă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  subliniază că  ieri, poziția era că, deoarece achiziția necesită încă  decizia de două treimi din partea consiliului județean, este prea riscant ca un președinte să trimită colegii să liciteze pentru această proprietate. Dacă  nu exisă majoritate de două treimi în consiliul județean, este posibil să nu poate fi  finalizat  achiziționarea acestei proprietăți, deoarece  în conformitate cu regulilor,  suma trebuie plătită în termen de 5 zile de la licitație, dacă nu  obiectul ofertat se pierde.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează că acest imobil  este potrivit atât pentru școala ” Szent Anna” cât și pentru Centrul de protecție al copilului, și solicită domnului director general Birta Antal să prezinte  acest imobil.

 

Domnul director general Birta Antal salută pe toți cei prezenți și arată că imobilul are o suprafață de 787 m²  pe un teren cu o suprafață de 1.747 m² . Curtea este betonată, imobilul se compune  din parter,etaj și mansardă. Conform evaluării de acum trei ani, prețul fără TVA  este de 591.000 de  lei. Având în vedere aplicarea valorii de piață a proprietăților, acesta nu mai este un preț curent, doresc să recomande consiliului, să aprobe o creștere de 20%  pentru a se putea licita până la această valoare. Imobilul a fost  vizitat de către  conducătorii Școlii ” Szent Anna” și Centrul de Protecție al Copilului , și  au afirmat că acest imobil  ar corespunde pentru activitățile lor , și ar fi benefic mutarea lor   din imobilul actual care nu este corespunzător pentru funcționarea lor.  Cu toate că imobilul are nevoie de renovare, structura clădirii este  bune,  conform  expertizei  de specialitate.

 

Domnul vicepreședinte Biro Barna Botond subliniază că  are un sentiment puțin incomod în legătură cu această ședință. Începe cu partea pozitivă și îl felicită pe domnul director general Birta Antal , dar ridică întrebarea, dacă  se pregătesc pentru licitație  publică,  deoarece în această ședință va fi făcută publică intenția consiliului  până la ce preț  sunt dispuși să meargă  în  licitație. Domnului vicepreședinte i-ar fi plăcut ca aceasta  să fie decis în cadrul unei ședințe închisă, astfel încât secretul comercial, care ar trebui să rămână confidențial la un astfel de târg, să nu fie dezvăluit.

 

Domnul președinte Borboly Csaba dă dreptate  domnului vicepreședinte Biro Barna Botond , și subliniază că , dacă se dorește cu adevărat rezolvarea problemei Școlii ”Szent Anna” și Centrului de Protecție a Copilului , atunci lasă la latitudinea fiecăruia păstrarea secretului.

 

Domnul consilier județean Ferencz S. Alpar salută pe toți cei prezenți și dorește să accentueze  că după părerea lui este mare nevoie  de imobil , pe de o parte, pentru că   se află în strada Progresului,  în jurul  actualelor  Centre de Plasament, pe de altă parte , pentru dezvoltarea Școlii ”Szent Anna”. Este  mare nevoie de continuarea dezvoltării  Școlii ”Szent Anna” , pentru a deveni  o instituție de învățământ de care județul, regiunea , are nevoie.  Fac eforturi  și în prezent  pentru obținerea unei clădiri pentru clasele începătoare   pentru copiii cu nevoi educaționale speciale.  În Școala generală  Liviu Rebreanu au găsit o sală pentru  clasa pregătitoare. Conform Agenției  de Asigurare a Calității, trebuie asigurat și trebuie găsit un loc  pentru un întreg ciclu. Este foarte mare nevoie ca Școala ” Szent Anna”să poate oferi o educație completă copiilor cu nevoi educaționale speciale începând cu clasa primară până la pregătirea profesională.  Domnul consilier dorește ca această perspectivă să fie luată în considerare la cumpărarea imobilului, cu toate că  protecția copilului cu siguranță are nevoi diferite, dar în ceea ce privește viitorul și importanța educației speciale,  dânsul solicită să se țină cont  de urgența  acestei educații publice. În cazul în care există voință politică și administrativă corespunzătoare în acest sens, domnul consilier sugerează consiliului,  să facă acest pas, deoarece există foarte puține  locuri  care ar fi corespunzătoare pentru dezvoltarea unei școli speciale.

 

Domnul consilier județean Becze Istvan salută pe toți cei prezenți și consideră  că întregul proiect de dezvoltare este important și își exprimă recunoștința față de domnul director general Antal Birta pentru munca depusă pentru realizarea acestui scop. Având în vedere că  Șumuleu Ciuc este un loc sacru, aceasta ar trebui  să aibă destinație  complet diferită, și ar fi foarte important ca în viitorul apropiat  Școala ”Szent Anna” să fie mutată într-un alt loc. În strada Progresului s-a format  un Centru județean , și dacă s-ar putea cumpăra acolo vreo proprietate imobiliară, ar fi foarte benefic, deoarece pentru funcționarea școlii ”Szent Anna”,  care este singura școală specială maghiară din Transilvania, trebuie asigurată  condiții foarte bune.  Cu această dezvoltare, dacă se va reuși  cumpărarea  imobilelor,  sau dacă vor mai exista fonduri europene care pot fi utilizate în acest scop, atunci pot fi făcuți pași spre realizarea scopului. Condiția de bază este să fie în proprietate  imobil.

 

Domnul consilier județean Csillag Peter salută pe toți cei prezenți și exprimă  părerea lui cum că cumpărarea acestui imobil este foarte importantă, doar că a fost făcută o greșeală în ceea ce privește  procentul de 20%,  cu care consiliul județean poate suplimenta prețul  actual al imobilului. Acest procent a fost făcut public, și din acest motiv poate să vină oricine cu o ofertă mai mare și poate să cumpere imobilul.  După părerea domnului consilier județean acest imobil trebuie cumpărat  chiar și atunci  dacă trebuie plătit mai mult de 20%. Trebuie  convocată o altă ședință, unde să fie luate decizii în acest sens.

 

Domnul președinte Borboly Csaba solicită domnului secretar general al județului să explice de ce trebuie solicitat împuternicire pentru acest procent de 20% , de ce președintele consiliului județean  nu poate decide în acest sens.

 

Domnul consilier județean Csillag Peter menționează că este vorba despre faptul că s-a făcut public că Consiliul Județean Harghita poate să ofere cu 20% mai mult ,  și dacă cineva poate să ofere mai mult, atunci imobilul poate fi cumpărat de el.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează  că legea trebuie respectată.

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár salută pe toţi cei prezenţi.     Spune că din cei 31 de consilieri judeţeni în funcție , sunt prezenți 26 de consilieri județeni. Declară că în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár subliniază că consiliul poate decide asupra faptului dacă va fi  apobat în cadrul unei ședințe închise, eventual  ordinea de zi va fi completată.  Cu toate acestea, suma trebuie să fie aprobată de consiliu înainte ca persoanele desemnate  să participe la licitație, întrucât limitele mandatului lor trebuie să fie determinate, ca până la ce sumă pot licita.

 

Domnul  președinte Borboly Csaba menționează că  după părerea juriștilor, în acest caz  dispoziția președintelui sau împuternicirea președintelui nu este suficientă și din această cauză a fot nevoi de convocarea acestei ședințe. După părerea domnului  președinte această ședință este o ședință închisă,în afară de  domnii consilieri județeni  sunt prezenți în sală 8 persoane, colegi din instituție.

 

Domnul președinte Borboly Csaba subliniază  că până pe data de 1 iulie 2020 trebuie plătită cauțiunea,  suma de participare,  pentru a putea participa  pe  data de 19 iulie 2020  la licitație.

 

Domnul consilier județean Kassay Peter salută pe toți cei prezenți și-a retras  solicitarea luării de cuvânt, a numărat greșit de două ori  numărul consilierilor prezenți.

 

Domnul președinte Borboly Csaba subliniază că domnul secretar general al județului a dat la cunoștința tuturor până când este mandatul, trebuie votat , și  solicită tuturor  să trateze cu confidențialitate acest caz.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă este cineva care nu dorește să voteze  la unele proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi.

  1. Proiect de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind mandatarea președintelui Consiliului Județean Harghita Dl. Borboly Csaba de a achiziționa prin licitație publică imobilul situat în Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 18, jud. Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 

Rezultatul votului: 26 Da

 

Domnul președinte Borboly  Csaba întreabă pe domnul secretar la județului  dacă sunt prezenți 2/3 dintre consilierii județeni ?

 

Domnul secretar general al județului  Vagassy Alpar  răspunde  că ordinea de zi  a fost aprobată , dar menționează că  și completarea cu monografia, cu al treilea proiect de hotărâre,  ar fi trebuit votată,   pentru ca ordinea de zi să fie completată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot completarea.

 

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

  1. Proiect de hotărâre privind adoptarea Monografiei economico-militare a județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abț.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiect de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba  arată că consiliul județean a avut banii pentru această achiziție.  La începutul anului au estimat o sumă mai mare   pentru acest scop.  Trebuie efectuat o redistribuire,   pentru a putea fi efectuată plata achiziției.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă pe domnul secretar general al județului câte articole are proiectul de hotărâre?

 

Domnul secretar general al județului Vagassy Alpar  răspunde că acest proiect de hotărâre are 5 articole.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art.1.

Rezultatul votului: 26 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art.2.

Rezultatul votului: 26 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art.3.

Rezultatul votului: 26 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art.4.

Rezultatul votului: 25 Da

 

Domnul consilier județean Zakarias Zoltan întreabă, la  Art.5 ,ce acoperă suma de 237.500 de lei ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba solicită domnului director general Bicăjanu Vasile să răspundă la întrebarea d-lui consilier județean.

 

Domnul director general Bicăjanu Vasile  subliniază  că județul Harghita a primit de la Guvern suma de 416.000 de lei și Consiliul județean din această sumă  trebuie să achite  alocațiile de hrană pentru  Asociația Caritas Alba Iulia în valoare de 7.104 de  lei, pentru  Asociația Căminului de Bătrâni  Reformat Odorheiu Secuiesc  suma de 4.432 de lei, pentru Asociația Căminului de Bătrâni Sfânta Elisabeta  23.605 de lei.

 

Domnul consilier județean Zakarias Zoltan menționează că conform  referatului  de aprobare  suma  de 237.500 de lei este separată  pentru plata anticipată  care încă nu a fost decontată.

 

Domnul director general Bicăjanu Vasile  arată că s-a introdus un articol unde au fost puși banii menționați, și trebuie să fie mutați la 55.01.73. Deci de aia e la  virări de credite , sunt mutați de pe un cod pe altul, da sunt pentru serviciile sociale, sunt banii primiți cu destinația  asta. Aceste instituții au cazat oamenii în perioada covidului . Erau cu salariații care nu puteau să meargă acasă, trebuiau 14 zile să țină cazați.

 

Domnul consilier județean Zakarias Zoltan întreabă , dacă  suma de 237.500 de lei sunt tot la servicii sociale ?

 

Domnul director general  Bicăjanu Vasile subliniază că sunt tot la servicii sociale.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art.5.

Rezultatul votului: 26 Da

 

Domnul președinte Boboly Csaba spune că a fost anunțat că mai există un articol ,articolul 6.

 

Domnul  secretar general al județului  Vagassy Alpar  spune că mai este un articol, articolul 6  cu  lista achizițiilor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art.6.

Rezultatul votului: 25 Da

 

Domnul  președinte Borboly Csaba  supune la vot întregul proiect de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiect de hotărâre privind mandatarea președintelui Consiliului Județean Harghita Dl. Borboly Csaba de a achiziționa prin licitație publică imobilul situat în Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 18, jud. Harghita

 

Domnul președinte  Borboly Csaba  întreabă dacă sunt întrebări legate de acest proiect de hotărâre. Nu sunt

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 26 Da

 

Se trece la următorul proiect de pe ordinea de zi.

 

Proiect de hotărâre privind adoptarea Monografiei economico-militare a județului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba  roagă pe cei care nu au drept de vot la aprobarea documentelor secrete, să părăsească aplicația și menționează că Monografia  trebuie să fie aprobată  numai de către consilierii județeni, care este un secret de serviciu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da, 2 Abț.

 

Rezultatul votului:

 

Domnul președinte Borboly Csaba  informează consiliul despre  faptul că, conform  înțelegerii avute cu domnul vicepreședinte Barti Tihamer, ședința  Consiliului Județean Harghita  din 23 iunie 2020 va avea loc  în comuna Bilbor, la granița cu județul Suceava. Tot la această dată va avea loc și o altă ședință, unde trebuie să participe mai mulți dintre consilieri și din această cauză ora începerii ședinței comisiilor este programată la ora 9, și la 9,30   începe ședința. Cei care doresc  cazare, să anunțe Cancelaria ,consiliul județean decontează suma  de 230 de lei/zi.

 

Domnul consilier județean Zakarias Zoltan  subliniază  că în cazul în care ședința va avea loc la Bilbor,materialele  ședinței să fie trimise către consilier mai devreme, pentru a putea fi studiate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că ședința o să fie scurtă , vor fi aproximativ 10 proiecte de hotărâri.

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamer  cere sprijinul domnului consilier județean Hârlav Costin, în ceea ce privește cazarea în pensiune a celor care doresc acest lucru.   Domnul vicepreședinte  speră că va fi o ședință frumoasă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba propune colegilor ca după ședință să facă o vizită  la Borsec și la Spitalul din Tulgheș.

 

Domnul consilier județean Hârlav Vasile  spune că așteaptă pe toată lumea cu drag la Bilbor.  Roagă colegii să anunțe din timp dacă au nevoie de cazare.  Domnul consilier speră că vor veni  cât mai mulți colegi la ședință.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare și urează tuturor o zi frumoasă.

 

Minuta Ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 17 iunie 2020,  cu număr de înregistrare  nr. 14.587  / 07.07. 2020  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 09.07.2020

 

 

Președinte                                                                   Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                           Vágássy Alpár

 

 

 

Director general

Antal Renáta – consilier juridic

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

Zsok Sarolta