Consiliul Judeţean Harghita
marţi, 24 noiembrie 2020 08:29:47
Consiliul Judeţean Harghita
Proces Verbal al ședinței extraordinare CJH din 10 iunie 2020

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare  a Consiliului Judeţean Harghita din data de 10 iunie  2020

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data  10  iunie 2020

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

11

DOBREAN VASILE

PSD

12

DOBREAN TEODOR CONSTANTIN

PNL

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

FODOR ZOLTÁN

UDMR

15

HÎRLAV COSTIN

PDS

16

INCZE CSONGOR

UDMR

17

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

18

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

19

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

20

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

21

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

22

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

23

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

24

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

25

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

26

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27

SÁNDOR BARNA

UDMR

28

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr. 704/2020, cu modificările și completările ulterioare,  în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul peședinte Borboly Csaba  subliniază, că au fost verificate 79  de proiecte.  Pentru relansarea economică a județului Harghita, acestea sunt subvențiile care se adresează întreprinderilor individuale, familiale, acelor persoane care vor putea obține oportunități și din partea parohiei  locale. Pe lângă acestea este vară, acum este timpul construcțiilor, nu pe timp de toamnă sau iarnă.  Motivul pentru care înainte de ședința  ordinară a Consiliului Județean Harghita din data de 23 mai 2020 a avut loc ședința extraordinară .

Celălalt lucru este că consultarea anunțată de Regiunea Centrală de Dezvoltare privind finanțările  Uniunii Europene expiră la data de  15 iunie 2020.  În  săptămânile trecute au fost depuse eforturi  pentru   culegerea de idei de proiecte.  Asociațiile de dezvoltare,  ADI-urile  pot avea un rol esențial în acest sens. Să se facă demersuri în cazul Asociației ” Hargita Hegység” în vederea dezvoltării turismului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba subliniază  că pe  ordinea de zi se află și cazul unui copil din Bălan, care are nevoie foarte urgent de sprijin financiar pentru de o intervenție chirurgicală.

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár salută pe toţi cei prezenţi.     Spune că din cei 31 de consilieri judeţeni în funcție , sunt prezenți 25 de consilieri județeni. Declară, că în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba solicită domnilor consilieri județeni  să semnaleze dacă nu vor participa la votarea proiectelor  de hotărâri privind cultele religioase.

 

Domnul consilier județean Teodor Dobrean  semnalează că la proiectul de hotărâre  cu privire la culte  nu va participa la vot.

 

Domnul președinte Borboly Csaba solicită Cancelariei ca acest lucru să fie consemnat în procesul verbal al ședinței.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  ordinea de zi.

 

  1. Proiect de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte 

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență unei persoane fizice, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2020 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 139/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA”

Inițiator : vicepreşedinte Bíró Barna-Botond

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 57/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Județean Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei „ Pentru Dezvoltarea Munţilor Harghita ” –„ Hargita Hegység Fejlesztéséért ” Egyesület

Inițiator : vicepreşedinte Bíró Barna-Botond 

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 374/2012 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliu Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita-Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás

Inițiator : vicepreşedinte Bíró Barna-Botond 

 

Diverse

 

Rezultatul votului: 23 Da

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că primul proiect de hotărâre se referă la suma de 25.000 de lei.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art.1  din proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art.2  din proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art.3  din proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art.4  din proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot întregul proiect de hotărâre

Rezultatul votului: 23 Da

 

Se trece la următorul  punct  de pe ordinea de zi.

 

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență unei persoane fizice, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita pe anul 2020

 

Domnul  președinte Borboly Csaba  întreabă dacă sunt întrebări legate de acest proiect de hotărâre.  – Nu sunt.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da

 

Se trece la următorul  punct  de pe ordinea de zi.

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2020 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba dorește să mulțumească doamnei director general Zonda Erika și echipei sale pentru munca depusă în cazul proiectelor cultelor religioase. Domnul președinte transmite doamnei director general condoleanțe cu ocazia pierderii mamei sale, urează mult efort în aceste clipe grele.

 

Domnul președinte Borboly Csaba subliniază că o întreagă echipă , d-na Albert Katalin, d-na Ferencz Tunde, d-na Kajtar Zsuzsanna, d-ul Bodo Alpar,  au lucrat ca proiectele de colaborare cu cultele religioase să poate fi evaluate. Domnul președinte precizează  că în ziua precedentă a avut loc o întrevedere  cu  conducătorii  bisericilor istorice maghiare, mai înainte și cu conducerea bisericii ortodoxe și au fost oferite răspunsuri legate de proiectele cultelor religioase. Domnul președinte remarcă, că  din 79 de solicitări, au fost 5, care nu erau eligibili pentru sprijin. Aceste subvenții necesitau o deductibilitate de 2%. Este posibil ca suma solicitată a fost  mai mare decât suma acordată,  dar în cele mai multe cazuri s-a reușit acordarea de sprijin necesară în majoritatea locurilor. Au fost și cazuri  în care nu a putut fi acordat sprijin, cum ar fi  articole de inventar mari, etc.   Acum există o propunere în fața consiliului  în care   nevoile se  întâlnesc  cu oportunitățile.  Au  rămas 100.000 de lei , dar  asta nu înseamnă că cineva ar fi  primit mai puțin sprijin decât s-ar fi putut acorda . Cele cinci proiecte, care, din păcate, nu au putut primi finanțare, sunt obiecte mari de inventar,  de exemplu , proiector video, care are o valoare de peste 2.500 de lei , pe de o parte, pe de altă parte pentru gard, curte etc, pentru care nu permite legea.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că este vorba despre o finanțare  de 3.700.000 de lei , care în curând va intra în viața economică a județului. Domnul președinte precizează că există biserici cu puțini enoriași în județ, în care biserica este singura instituție din sat , unde   și viața economică, culturală etc. este organizată de biserică. Din  acest punct de vedere , programul  de sprijin al Consiliului județean Harghita pentru  bisericii este multifuncțional.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  felicită și preoții pentru profesionalismul de care au dat dovadă, în ceea ce privește proiectele și menționează că la diverse va face cunoscut ce decizie a luat Curtea de Conturi  în cazul  programelor de sprijin pentru culte religioase pe anul 2019.

 

Domnul consilier județean  Zakariás Zoltán - salută pe toți cei prezenți, și solicită să fie modificat preambulul hotărârii în sensul, că trebuie trecut  Comisia familie, sănătate, social și culte în locul Comisiei învățământ, cultură.

 

Domnul consilier județean Kolumbán Dávid atrage atenția domnului președinte  că a semnalat în chatroom  că nu va participa la votarea acestui proiect de hotărâre.

 

Domnul consilier județean Csillag Péter anunță, că nu va participa la vot.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 21 Da

 

Se trece la următorul  punct de pe ordinea de zi.

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 139/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA”

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că  ieri a avut loc prima întâlnire  cu primarii, unde au fost invitați  membrii celor două ADI-uri  și membrii asociației, dar au fost invitați și   acei primari care sunt interesați de activitățile ADI-urilor, specializate în turism. Domeniul de activitate al ADI s-a extins, conform deciziei luate ieri , se va ocupa și cu dezvoltări. Din păcate, conform noului program regional, dacă nu pot fi  realizate  schimbări, dacă parlamentarii UDMR nu pot participa la acest lucru în mod efectiv, pentru a avea loc schimbări, atunci cercul se va restrânge, în special în ceea ce privește satele și orașele mici. Deocamdată inițiatorii de aici pot depune proiectele de finanțare,  iar cele 41 de municipalități și diferitele grupuri ale sale, pot fi beneficiarii diverselor proiecte de dezvoltare  turistică.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  felicită echipa pentru aplicația Visit Harghita , și menționează că,  când a fost înființată ADI, ar fi fost de datoria sa să gestioneze și acele arii protejate,  la care nu s-a prezentat nimeni. Aceasta nici în continuare nu a fost scos din condițiile statutului. În statut a fost inclus un alt articol  și anume Dezvoltarea educației digitale.  Se dorește un pachet de 82  milioane de Euro + TVA  pentru finanțarea celor 74 de școli generale din județul Harghita,  cu un număr de 25.000 de elevi de clasa 1-8.  Având în vedere că în marea majoritate a școlilor , chiar și în școlile construite recent, calitatea aerului este nepotrivită, prin această finanțare, se dorește  îmbunătățirea aerului și  încorporarea unei serii de soluții care vor servi siguranța și învățarea eficientă a copiilor. Consiliul Județean Harghita dorește  să se adreseze Băncii Europene de Dezvoltare pentru  subvenție , care este o subvenție rambursabilă și  care în 10 ani trebuie rambursată. Aceasta ar însemna pentru școli, o rambursare de 7.500 de Euro/an,   ceea ce nu este o sumă atât de mare care nu poate fi plătită, în schimb și elevii din comuna Dârjiu  vor beneficia de  aceleași posibilități ca și copii din Odorheiu Secuiesc și Miercurea Ciuc. Și această activitate  va fi pus în sarcina ADI și în acest fel  el ar putea fi solicitantul principal .

 

Domnul președinte Borboly Csaba  subliniază că recent a sosit o adresă referitor la programul ”Just transition” și propune, ca această temă să fie introdus în Programul Regional Operativ, și atunci valoarea împrumutului care va fi rambursat va scădea. Domnul președinte menționează că trebuie continuat ceea ce s-a început și subliniază că în mare parte acestea sunt activitățile ADI-ului .  Aplicația Visit Harghita este descărcată  și folosită  de peste 7.000 de   utilizatori.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 23 Da

 

Se trece la următorul  punct  de pe ordinea de zi.

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 57/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Județean Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei „ Pentru Dezvoltarea Munţilor Harghita ” –„ Hargita Hegység Fejlesztéséért ” Egyesület

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că la  sfârșitul  săptămânii  s-a văzut polemica în presă , care nu este ceva nou.  Ani de zile, a fost atras atenția proprietarilor de diferite mijloace de circulație de teren , că aceste vehicule nu trebuie testate pe arii protejate, acest lucru trebuie făcut pe traseele  desemnate. A fost efectuat un sondaj și o inspecție în cadrul ”Microregiunii Sóvidék Hegyalja” și au fost depuse  propuneri de  modificare a  legii. Este necesară o acțiune mai hotărâtă, pentru  resurselor naturale , trebuie identificați cei care nu respectă legea.

 

Domnul președinte Borboly Csaba subliniază că muntele Harghita se situează în centrul județului Harghita,  și la dezvoltarea durabilă a acestui  munte se lucrează de 1o ani . O regulă finală este foarte aproape,  au existat sute sau mii de discuții în spatele ultimilor zece ani, până când lucrurile au fost puse la locurile lor. Acum se pare că s-a ajuns la un consens , există puncte care necesită o dezvoltare specială. Vârful Harghita Madaraș are nevoie de dezvoltare specială. Dacă totul va merge bine în următoarele zile, vor putea ajunge la un acord final. La sfârșitul săptămânii  în privința vârfului Harghita Mădăraș, s-au purtat discuții cu organele de conducere. cu organisme de autorizare, cu composesoratul Mădăraș, cu primarul orașului Vlăhița, cu primarul comunei Căpâlnița. În mare parte începe  să se contureze, cum va arăta drumul Via Maria,  și întregul loc de pelerinaj,  pentru a fi sustenabil  din punct de vedere a  ocrotirii naturii. Sunt mai multe pârtii de schi care trebuiesc legate între ei,  sunt necesare dezvoltări energetice, alimentarea cu apă , electricitatea trebuie de asemenea rezolvată. În zilele trecute a avut loc o discuție cu primarii,  ca Consiliul Județean Harghita sau ADI să primească în gestiune terenurile, și să facă  dezvoltări turistice mai mari.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează că momentul de față , se pot solicita două oferte turistice pentru fiecare județ, de aceea Consiliul județean  Harghita ar trebui să depună cerere  pentru o ofertă cu un  volum mai mare, care afectează  nu doar problema unei singure așezări.  De aceea amândouă asociații cu activități referitoare la Munții Harghita ar trebui să colaboreze în interesul dezvoltării acestei regiuni cu coordonarea consiliului județean.

 

Domnul președinte  Borboly Csaba mulțumește domnului  președinte  David Lajos pentru activitatea prestată la asociație. Domnul David Lajos a propus ca activitatea sa să fie preluată de către domnul președinte. Domnul președinte speră că prin extindere și consolidare vor avea rezultate în privința ADI – lui și asociației.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 57/2009 privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Județean Harghita, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei „ Pentru Dezvoltarea Munţilor Harghita ” –„ Hargita Hegység Fejlesztéséért ” Egyesület

Rezultatul votului: 24 Da

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán are o observație formală, să fie corectat  numărul Codului administrativ din preambul din 57/2001 la 2019.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 374/2012 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliu Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita-Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás

Rezultatul votului: 25 Da

 

Se trece la Diverse

 

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează că există două subiecte despre care vrea să vorbească. Unul este inundația de ieri. Dânsul solicită colegilor de presă să prezinte înregistrarea, care arată pagubele cauzate de inundații, care  a provocat,  daune majore în serviciile de gospodărie locale și la drumuri. Situația este similară și în comuna Căpâlnița și în orașul Vlăhița. Domnul președinte , domnul prefect și șeful Inspectoratului pentru Protecția împotriva Dezastrelor s-au deplasat la fața locului pentru a evalua situația creată. Ieri , de două ori , s-au deplasat la Băile Homorod și sunt încrezători că prezența  lor va avea un efect pozitiv. Au reușit să identifice mai multe probleme din așezările afectate de inundații,  pe care le pot rezolva împreună.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă colegii de presă dacă au reușit să realizeze  scurtmetrajul referitor la inundații, dacă nu, roagă Cancelaria să apeleze la colegii de la biroul de presă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba subliniază că în continuare dorește să prezinte extrasul  din Raportul  auditului  financiar  anual al Curții de Conturi, de la sfârșitul lunii februarie 2019, până la sfârșitul lunii mai 2020. A fost închis încă un an , când Curtea de Conturi nu a avut un raport negativ, nu a existat o imputare. care afectează mii de articole de lei, cu excepția  poziției cu 60.000 de lei, toate procesele au fost  câștigate de Consiliul Județean Harghita în ultimii 12 ani. Dacă s-ar aduna  sumele stabilite de Curte de Conturi , bugetul consiliului județean de aproximativ un an nu ar fi suficient pentru rambursare. Domnul președintele este încrezător că Curtea de conturi a înțeles că,   gestionarea fondurilor publice în Consiliul Județean  Harghita  este în ordine. Au fost câteva cazuri  în contabilitate,  semnalate de Curtea de conturi,  care au fost corectate în cazul  diverselor active. Registrul investițiilor   trebuia clarificată , lucrurile trebuiau puse la punct. Aproape toate observațiile au fost legate de contabilitate , care au fost corectate. Termenul la inventar  trebuie să fie corectat. Domnul președinte arată  controlul  5.4.5 unde Curtea de conturi menționează  că  în parcul de auto al Consiliului Județean Harghita nu există mașină electrică, hibrid , sau mașină  care  funcționează pe bază de hidrogen. La începutul anului a fost cuprins în buget, dar  având în vedere greutățile , acest plan nu a fost implementat. Dar, dacă consiliul județean poate obține o sancțiune pentru acest lucru la următorul control al Curții de conturi,  atunci achiziția celei mai ieftine mașini electrice trebuie continuată.  există o clauză legală , care trebuie respectată și trebuiesc  luate măsuri în acest sens.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă  colegii dacă sunt întrebări  legate de acest subiect. Nu sunt observații.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă pe domnul secretar general al județului Vagassy Alpar  care este situația cu filmul despre inundațiile din comuna Lueta.

 

Domnul secretar general al județului Vágássy Alpár precizează că domnul Eross Zoltan a trimis linkul pentru domnul  președinte.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune că va pune în chatroom , și de acolo poate fi vizionat de către toți consilierii județeni. Domnul președinte subliniază  că se vor mai întoarce la  analizarea inundațiilor  din comuna Lueta ,  comuna Căpâlnița și orașul Vlăhița .

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru participare și  urează tuturor o zi frumoasă.

Minuta Ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 10 iunie 2020,  cu număr de înregistrare  nr. 14.585  / 07.07. 2020  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc  09.07.2020

 

 

Președinte                                                                     Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                          Vágássy Alpár

 

 

Director general

Antal Renáta – consilier juridic

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

Întocmit,

Zsok Sarolta