Consiliul Judeţean Harghita
marţi, 24 noiembrie 2020 08:47:02
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței extraordinare CJH din 07 august 2020

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare  a Consiliului Judeţean Harghita din data de 07 august  2020

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 07 august 2020

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

11

DOBREAN VASILE

PSD

12

DOBREAN TEODOR CONSTANTIN

PNL

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

FODOR ZOLTÁN

UDMR

15

HÎRLAV COSTIN

PDS

16

INCZE CSONGOR

UDMR

17

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

18

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

19

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

20

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

21

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

22

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

23

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

24

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

25

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

26

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27

SÁNDOR BARNA

UDMR

28

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr. 879/2020, cu modificările și completările ulterioare,  în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a consiliului județean în sistem teleconferință/audioconfrerință.

 

Întreabă de la domnul secretar general al județului dacă este cvorum și dacă traducerea prin platforma STS funcționează bine ?

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár salută pe toţi cei prezenţi. Sunt prezenți 18 consilieri județeni. Spune, că în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Traducerea prin STS funcționează bine.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă cineva dorește să semnaleze, că nu va vota la oricare dintre proiectele de hotărâri ?

 

Nu semnalează nimeni.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță, că sunt 11 puncte pe Ordinea de zi. Dacă cineva are obiecții legate de aceasta, să anunțe prin fereastra de chat. Caracterul de urgență al acestei ședințe extraordinare este motivată tot de necesitatea asigurării derulării operative a proiectelor de finanțare Europene. Materialul de ședință a fost comunicat azi noapte de către dânsul.  Ieri s-a primit de la finanțe o adresă conform căreia în Monitorul Oficial s-a greșit suma acordată județului Harghita. Nu știe cum s-a întâmplat așa ceva, dar 4,7  milioane lei trebuie dați înapoi. Trebuie rectificat suma, care s-a primit mai înainte.  Problema este, că salariile la DGASPC HR  pot fi plătite numai  în cazul în care se rectifică suma solicitată, altfel nu se face deschidere de cont la Trezorerie. Informează, că legat de această sumă de 4,7 milioane lei s-au trimis multe adrese. S-a comunicat intenția de a depune somație în instanță către Monitorul Oficial și Minister. Nu este drept din partea Parlamentului, că prin vot majoritar s-a aprobat o sumă pentru un județ și apoi revendică această decizie.  Crede că dacă s-a luat o decizie greșită în Parlament, corecturile trebuie făcute tot acolo, nu se poate plasa greșeala la editorul Monitorului Oficial.

            Mai sunt două proiecte de hotărâri cu care s-a completat Ordinea de zi. Roagă secretarul județului să facă cunoscute acestea.  

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár spune, că prima se referă la modificarea hotărârii nr. 184/2020 cu privire la rectificarea bugetului. Cealaltă hotărâre se referă la includerea în domeniul public al consiliului județean a unui teren de lângă Spitalul Județean de Urgență.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă este vorba despre terenul oferit de către Municipiu ?

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár răspunde, că așa este.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă și acest material a fost comunicat cu restul ?

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár răspunde, că este între cele cuprinse în supliment.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are obiecții privind Ordinea de zi completată ?

 

 Domnul consilier județean Zakariás Zoltán salută pe toți cei prezenți. Semnalează, că nu s-a primit material pentru punctul 10 de pe Ordinea de zi, legat de comuna Sântimbru.

 

Domnul președinte Borboly Csaba dă dreptate domnului consilier. Ieri domnul Péli Levente, director general la Direcția generală tehnică a semnalat că a fost destul de greu să fie totul pregătit pentru ședința de azi. Tema menționată va fi adusă pentru aprobare la ședința ordinară din  august. Astfel punctul cu nr. 10 va fi scoasă de pe Ordinea de zi. Sunt două completări. Una se referă la pornirea construcției locuințelor de medici pe terenul oferit de Municipiul Miercurea Ciuc. Cealaltă se referă la modificarea bugetului din cauza celor menționate mai înainte. Repetă, că nu se va renunța atât de ușor la această sumă. S-a transmis nemulțumirea către UNCJR, Parlamentarilor UDMR, a fost semnalat Ministerului, dar și Editurii Monitorului Oficial, că această erată, prin care se retrag 4,7 milioane lei din cei 11 milioane lei deja aprobați nu este în ordine. Are încredere și a primit câteva garanții, că probabil la rectificarea bugetului din luna august se vor da înapoi acești bani. În acest sens, unde în bugetul consiliului județean vor apare acum sume negative, în câteva săptămâni speră că se vor pune înapoi.

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár propune, ca rectificarea bugetului să fie primul punct de pe Ordinea de zi, ca mai întâi să fie corectată greșeala.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că la consiliul județean nu s-a greșit, poate ar trebui folosit un alt termen. Având în vedere, că de la toate consiliile județene aproape jumătate din suma alocată a fost retrasă, crede că vistieria statului este gol. Nu este o greșeală, pentru că Parlamentul a aprobat suma inițială.        

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi modificată.

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 184/2020, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.185/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: “ Reabilitare sistem rutier pe DJ136A, km 14+200 – 22+390, comuna Atid – satul Atia, comuna Corund”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință, de uz și de servitute de trecere către Delgaz Grid S.A., asupra terenului aflat în proprietatea publică al județului Harghita, pe care se amplasează stația de reglare măsurare din domeniul gazelor naturale situat în Mun. Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Mihăileni în vederea realizării în comun a lucrărilor „Reamenajare intersecție pe DJ 124 – 124A”, pe parcursuri anilor bugetari 2020 și 2021

Inițiator : Bíró Barna Botond

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor selectate pentru contribuție financiară în cadrul programului de „Protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2020

Inițiator : Barti Tihamér

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, aflat în domeniul public al judeţului Harghita și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Extinderea-modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extinderea-modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită și acordarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit, Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Harghita S.A, asupra suprafeței de teren de 1 mp ocupată definitiv pentru amplasarea unui stâlp în zona de siguranță al tronsonului de drum județean DJ 138, în partea stânga al acestuia, la poziția kilometrică 7+690, la o distanță de 6,16 m față de axa drumului, la limita proprietăţii private (limita zonei de protecție) pe toată durata existenței acestuia, în vederea realizării investiției „Implementare fibră optică în zonele rurale, Lot 1, - județul Harghita”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind declararea din bun de interes public local în bun de interes public judeţean, a terenului situat în zona Spitalului Județean de Urgență Miercurea - Ciuc, în suprafață de 13.372 mp., înscris în C.F. nr. 55051 Miercurea Ciuc, și includerea în domeniul public al Județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Diverse

 

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la primul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.184/2020, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că este vorba despre diminuarea până la 7,65 lei a suma inclusă de 11 milioane. Pentru a efectua această diminuare, vor trebui modificate câteva capitole. Este deosebit de important ca la DGASPC să rămâne banii, pentru că altfel nu poate plăti salariile. Dar se vor modifica capitolele, subcapitolele, articolele și alineatele bugetului. Are încredere că va veni înapoi suma luată. Între timp domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond a scris, că sunt în discuție Parlamentul cu Guvernul. Guvernul nu a alocat nici o sumă pentru consiliile județene. Parlamentul a aprobat distribuirea sumelor, ocazie cu care s-au primit cei 11 milioane lei de către județul Harghita. Are încredere, că se vor înapoia banii.

            Întreabă, dacă sunt obiecții cu privire la rectificarea bugetului?

            Întreabă de la domnul Bicăjanu Vasile, directorul general la Direcția generală economică, dacă a văzut sumă alocată pentru inundații ? Se dorește  sprijinirea comunei Merești. S-a primit din fondul de rezervă a Guvernului 450.000 lei. Acolo sunt 2 tronsoane, dintre care unul este în administrarea  comunei Merești. Anual este ajutat consiliul local. Celălalt tronson, zona ”Leányerdő” este administrat de către consiliul județean. Acum s-a propus cam jumătate din 1.100.000 lei acordată de obicei, 300.000 lei se alocă pe partea de drum județean pentru Merești și 350.000 lei pentru partea de ”Leányerdő” .  Întreabă dacă sunt disponibile aceste sume ?

 

Domnul Bicăjanu Vasile, directorul general la Direcția generală economică  răspunde, că colegii dânsului acum au întocmit Amendamentul de fond cu 300.000 lei pentru drumurile de la Merești.

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár menționează, că Amendamentul de fond în discuție aparține de următoarea hotărâre. Acum se votează rectificarea de buget.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán observă, că domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond a depus un  Amendament de fond. Despre ce este vorba ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că este vorba despre cel cu comuna Merești, care se referă la următorul punct de pe Ordinea de zi.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.184/2020, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 25 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordine a de zi

 

Amendament de fond asupra proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba  repetă, că pentru pagube produse de inundații pentru drumul județean de la Merești se vor aloca 300.000 lei pentru partea consiliului local și  350.000 lei pentru partea consiliului județean, la propunerea vicepreședintelui de zonă.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond întreabă colegii dacă este auzit ? Menționează, că este vorba despre drumul județean care duce spre peștera de la Merești spre strâmtoarea Vârghiș. A fost dat în administrarea consiliului local de câțiva ani. Din păcate s-a stricat foarte mult. În unele curbe aproape, că nu se mai putea trece. Având în vedere, că foarte mulți turiști frecventează traseul spre peșteră, trebuie asigurat posibilitatea de a se deplasa fără probleme spre frumusețile zonei. Solicită sprijinul colegilor, ca consiliul local să poată întreține drumul județean în administrare.

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár menționează, că această propunere de  Amendament de fond se referă la punctul doi de pe o versiune mai veche al Ordinii de zi, aparține la o hotărâre, care se referă la repartizarea banilor pentru drumuri. Aceasta a fost punctul doi pe vechea variantă a Ordinii de zi, care acum se situează la punctul 3. În acest moment punctul doi de pe Ordinea de zi este rectificarea bugetului.

            Primul punct era cu rectificarea hotărârii nr. 184/2020 privind bugetul.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că a fost derutat puțin de explicația  domnului secretar general al județului dar va supune la vot actualul punct 2 de pe Ordinea de zi.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că evident Amendamentul de fond se referă la punctul 3 de pe Ordinea de zi, dar această modificare face parte și din modificarea de buget. Și acolo trebuie să apară mișcarea acestei sume la anexe.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  solicită explicații de la domnul Bicăjanu. Intră la buget Amendamentul sau numai la lista cu drumurile ?

 

Domnul consilier județean Dobrean Teodor Constantin spune, că domnul Bicăjanu a fost scos afară din aplicația ZOOM, și încearcă să reintre în câteva momente, ca să vină cu explicații.  

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că în articolul 2 din proiectul de hotărâre referitoare la modificarea bugetului tocmai despre acei 100.000 lei trebuie votat, care va fi pus la drumurile din Merești. Consideră, că atunci amendamentul aparține la această hotărâre. Și aceasta trebuie modificată, dacă prin Amendament de fond suma se modifică.

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár adaugă, că de fapt Amendamentul de fond trebuie să se refere la ambele hotărâri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  propune ca amendamentul de fond să fie votat și la hotărârea cu modificarea de buget, și la drumuri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă de la domnul secretar general al județului dacă s-au întrunit voturile necesare ?

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár răspunde, că Amendamentul de fond a primit voturile necesare.

 

Domnul Bicăjanu Vasile, directorul general la Direcția generală economică  a reușit să reintre în program. Explică că Amendamentul de fond este la modificarea de buget. La articolul 2 se va avea următorul conținut : ”Se aprobă rectificarea bugetului local al județului Harghita pe anul 2020 prin diminuare la partea de venituri, a subcapitolului 11.02.05 – sume defalcate din TVA pentru drumuri cu suma de 300.000 lei și la partea de cheltuieli diminuarea subcapitolului 84.02.03.01 – drumuri și poduri, titlul 20 – bunuri și servicii ciu această sumă, conform anexelor 1,2 și 2a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Se modifică anexele 1,2, și 2a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Celelalte articole rămân nemodificate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.1 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.2 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.3 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 21 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.4 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.5 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.6 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.7 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.8 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.9 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.10 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.11 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Art.12 la Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot întregul la Proiect  de hotărâre bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2020 privind rectificarea

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Amendament de fond asupra proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba   explică, că se majorează suma acordată comunei Merești de la 100.000 lei la 300.000 lei cu scopul întreținerii drumului spre peșteră. Despre aceasta este vorba în Amendamentul de fond. Această sumă va fi benefică și din punct de vedere al turismului, primirii și cazării oaspeților și va contribui la dezvoltarea zonei.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán roagă pe domnul Bicăjanu să citească textul exact al Amendamentului de fond.

 

Domnul consilier județean Dobrean Teodor Constantin spune, că domnul Bicăjanu are iar probleme de conexie la platforma ZOOM. Are probleme cu internetul din birou.

 

Domnul președinte Borboly Csaba transmite domnului director general de la Direcția generală patrimoniu, că trebuie făcut o analiză, pentru că nu este în regulă, că Palatul Administrativ să nu aibă conexiune de internet cu bandă largă. Nici în birourile președintelui și a vicepreședinților nu este acceptabilă calitatea conexiunii de internet. De ani de zile persistă această problemă. Este rugămintea dânsului, chiar dacă trebuie achiziționat de la al șaselea sau al șaptelea prestator pentru a rezolva problema. Și cu ocazia preluării proiectelor de finanțare au fost probleme. Până la următoarea ședință de consiliu  domnul director general Birta Antal să vină cu măsuri posibile, cât trebuie investit în scopul remedierii problemei, ca conexiunea de internet să funcționeze fără probleme.     

 

Domnul Birta Antal răspunde că va lua măsurile necesare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă pe domnul Birta Antal să-l ajute pe domnul Bicăjanu în biroul dânsului să se poată conecta, pentru că tot așteptând  va ține prea mult timp ședința.  

 

Domnul Bicăjanu Vasile, directorul general la Direcția generală economică reușește să intre și întreabă care Amendament trebuie să prezinte ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că trebuie prezentat Amendamentul de fond hotărârea cu drumuri.

 

Domnul Bicăjanu Vasile, directorul general la Direcția generală economică spune, că acest amendament de fond a fost depus de către domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond. Citește textul Amendamentului.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot Amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2020

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot  întregul proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2020

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinae de zi

 

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.185/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: “ Reabilitare sistem rutier pe DJ136A, km 14+200 – 22+390, comuna Atid – satul Atia, comuna Corund”

 

Domnul președinte Borboly Csaba   spune, că este vorba despre reabilitarea tronsonului dintre localitățile Atia și Atid. Se poate vedea, că s-a finalizat documentația corectată. Valoarea lucrărilor ajunge la 30 de milioane de lei. Este foarte important acest drum pentru că  face legătura între ținutul Sării și zona Cușmed și face posibilă circulația directă prin această zonă. Este important și din punct de vedere turistic și în sfârșit a ajuns pe ordinea de zi a ședinței consiliului județean. Trebuie știut că s-a chinuit un an jumătate din cauza obiecțiilor puse de SN Transelectrica, care a solicitat, ca toate cablurile electrice pe marginea drumului reabilitat să fie schimbate pe cheltuiala consiliului județean. Consiliul județean nu a avut nici posibilitate nici fonduri de a finanța o astfel de lucrare. Au fost purtate discuții lungi, repetate și este recunoscător colegilor, care au reușit să finalizeze documentația și azi poate fi aprobat în consiliul județean. Finalizând acest drum se reduce considerabil distanța între Corund și Sângeorgiu de Pădure. Este foarte important și din perspectiva că prin localitățile Praid, Corund și satele din zona râului Târnava Mică, Sărățeni, Moacșa, Chibed, Trei Sate, până la Sângeorgiu de Pădure, circulația rutieră se va elibera mult. Din punct de vedere turistic va însemna o atracție. Deocamdată nu sunt fonduri pentru executare, dar încă nu s-a făcut proiect de reabilitare a unui drum județean, care până la urmă nu a fost pus în execuție. Documentația a fost depus la CNI, ca să primească finanțare dar poate vor fi și alte posibilități.   

      

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.185/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: “ Reabilitare sistem rutier pe DJ136A, km 14+200 – 22+390, comuna Atid – satul Atia, comuna Corund”

Rezultatul votului: 23 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință, de uz și de servitute de trecere către Delgaz Grid S.A., asupra terenului aflat în proprietatea publică al județului Harghita, pe care se amplasează stația de reglare măsurare din domeniul gazelor naturale situat în Mun. Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2

 

Domnul președinte Borboly Csaba informează consiliul, că împreună cu dezvoltarea spitalului trebuie majorat și volumul de distribuție al conductei de gaz în zonă. Legea spune, că trebuie dat în folosința societății de distribuție a gazului terenul  pe care va fi amplasat stația de reglare și măsurare. Este vorba despre 33,75 m² din terenul spitalului.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință, de uz și de servitute de trecere către Delgaz Grid S.A., asupra terenului aflat în proprietatea publică al județului Harghita, pe care se amplasează stația de reglare măsurare din domeniul gazelor naturale situat în Mun. Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Mihăileni în vederea realizării în comun a lucrărilor „Reamenajare intersecție pe DJ 124 – 124A”, pe parcursul anilor bugetari 2020 și 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba informează consilierii, că în intersecția menționată unde este și o biserică și o școală,se află cel puțin două cruci ale victimelor accidentelor rutiere. Într-o asociere cu consiliul local se dorește reamenajarea intersecției ca să ofere o mai mare siguranță pentru participanții la trafic. Cine vine dinspre Frumoasa, din cauza bisericii este foarte limitată vizibilitatea și s-au întâmplat multe accidente.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán are două obiecții. Prima este, că în anexă, legat de contract, în capitolul 5.1 sunt înșirate sarcinile consiliului local din Mihăileni. La subcapitolul 5.1.4 s-a trecut eronat textul că ”consiliul local se obligă să respecte prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice”. Este de părere, că termenul consiliul local trebuie scos pentru că aceasta este asumată de către UAT.

A văzut în raportul juridic că s-a propus încă un alineat la articolul 2, care se referă la aprobarea ulterioară a repartizării finanțării printr-un document complementar. În varianta comunicată încă nu a fost corectată hotărârea conform acestei mențiuni. Întreabă dacă până acum s-au făcut corecturile la hotărâre. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba este de părere, că efectuând și corecturile menționate, trebuie aprobată hotărârea, pentru că fiecare zi de întârziere poate curma alte vieți în aceea intersecție.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Mihăileni în vederea realizării în comun a lucrărilor „Reamenajare intersecție pe DJ 124 – 124A”, pe parcursuri anilor bugetari 2020 și 2021- forma corectată

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor selectate pentru contribuție financiară în cadrul programului de „Protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune că este foarte mândru de existența  acestui program. Este recunoscător domnului vicepreședinte Barti Tihamér și consiliului județean că la începutul anului a fost inițiat astfel, că se va majora fondul de finanțare. Pe listă sunt trecute reabilitarea, întreținerea a 23 de monumente de seamă, și are încredere, că sprijinul de aproape 1 milioane lei  va contribui major la păstrarea construcțiilor tradiționale. Poate locuitorii nu se vor gândi la aceste obiective ca niște povare, care ar fi mai bine, dacă s-ar distruge. Are încredere, că monumentele refăcute în starea inițială sau conservate, va schimba percepția locuitorilor, care vor vedea valoarea tradițională, culturală, și a atracției turistice ale acestora. Se poate vedea, că  proiectele depuse, indiferent dacă sunt bisericești sau private, pentru tot județul sunt foarte importante în domeniul atracțiilor turistice, întăresc mândria locuitorilor, și contribuie major la păstrarea moștenirii construite.   

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor selectate pentru contribuția financiară în cadrul programului de „Protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2020

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, aflat în domeniul public al judeţului Harghita și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Extinderea-modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, județul Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că este vorba despre construcția secției de urgențe de la Spitalul Județean de Urgență. Proiectul a fost prezentat de mai multe ori. De fapt va fi o extindere majoră a acestuia. Roagă pe domnul Péli Levente, directorul general de la Direcția generală Tehnică să prezinte în câteva cuvinte proiectul cu date despre mărimea, și echiparea acestuia cu aparate moderne și condițiile în care poate primi statutul de clinică regională.

 

Domnul Péli Levente, directorul general de la Direcția generală Tehnică prezintă în detaliu proiectul.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  spune, că lucrarea va fi scoasă la licitație și trecând de procedura de achiziție publică poate începe construcția.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Mun. Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László nr. 2, aflat în domeniul public al judeţului Harghita și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Extinderea-modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, județul Harghita

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extinderea-modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, județul Harghita”

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán are o observație de formă. În forma comunicată a hotărârii, articolul 3 nu are sens. Propune ca înainte de fraza ”finanțare proprie” în loc de ”în valoare de” să fie trecută ”a sumei de”. Altfel propoziția nu are înțeles. 

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extinderea-modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, județul Harghita” – în forma corectată

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificările  și completările ulterioare

Rezultatul votului: 19 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită și acordarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit, Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Harghita S.A, asupra suprafeței de teren de 1 mp ocupată definitiv pentru amplasarea unui stâlp în zona de siguranță al tronsonului de drum județean DJ 138, în partea stânga al acestuia, la poziția kilometrică 7+690, la o distanță de 6,16 m față de axa drumului, la limita proprietăţii private (limita zonei de protecție) pe toată durata existenței acestuia, în vederea realizării investiției „Implementare fibră optică în zonele rurale, Lot 1, - județul Harghita”

 

Domnul președinte Borboly Csaba   explică că se va da în administrarea societății Electrica Sud un teren în vederea realizării investiției de implementarea fibrelor optice. Are încredere, că și în jurul drumurilor județene spre Liban sau Șicasău va fi semnal telefonic sau posibilitate de conexiune la internet. Este foarte important pentru obiectivele turistice și pentru vizitatori în acele zone.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán semnalează că în contract, care este parte integrantă a hotărârii, în varianta comunicată către consilierii județeni a rămas trecut referirea la Legea nr.213/1998, care este abrogată. Roagă să fie corectat la prevederea potrivită din Codul Administrativ.

            În Raportul de specialitate este semnalat o dilemă, conform căruia această investiție electrică, sau telefonică  cade sub incidența Legii nr. 123 sau nu? Se poate preda sau nu ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba  are încredere, că se poate da, pentru că este foarte important. Întreabă cine va răspunde domnului consilier ?

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár spune, că se așteaptă clarificarea de la inițiator, de la înlocuitorul domnului Chiorean.

 

Doamna Pethő Zsuzsánna răspunde, că va solicita informațiile necesare și va reveni cu explicații peste câteva minute.

 

Domnul Péli Levente, directorul general de la Direcția generală Tehnică spune, că din motivul, că domnul Chiorean Adrian este în concediu în această săptămână, dânsul a semnat această hotărâre. Este vorba despre mutarea unui stâlp de electricitate, din acest motiv se solicită aceste câteva mp de teren.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă de la domnul secretar general, dacă sunt obiecții juridice legate de această mutare a unui stâlp de electricitate.

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár răspunde că este în ordine, nu sunt obiecții.

   

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită și acordarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit, Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Harghita S.A, asupra suprafeței de teren de 1 mp ocupată definitiv pentru amplasarea unui stâlp în zona de siguranță al tronsonului de drum județean DJ 138, în partea stânga al acestuia, la poziția kilometrică 7+690, la o distanță de 6,16 m față de axa drumului, la limita proprietăţii private (limita zonei de protecție) pe toată durata existenței acestuia, în vederea realizării investiției „Implementare fibră optică în zonele rurale, Lot 1, - județul Harghita”

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Se trece la ultimul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind declararea din bun de interes public local în bun de interes public judeţean, a terenului situat în zona Spitalului Județean de Urgență Miercurea - Ciuc, în suprafață de 13.372 mp., înscris în C.F. nr. 55051 Miercurea Ciuc, și includerea în domeniul public al Județului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba  menționează, că este vorba despre partea de est a dealului ”Nagy Laji”, unde se dorește construirea a cel puțin 100 de locuințe pentru medici. S-a pornit programul din cadrul ANL pentru construcția de locuințe pentru medici. Se dorește construirea a patru blocuri. Municipiul cu o întârziere de jumătate de an, dar a fost de acord să predea consiliului județean suprafața necesară realizării construcției.  Lucrurile trebuie accelerate și trebuie realizată proiectul, ca terenul să poată fi pus la dispoziție.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán menționează că de la finalul raportului juridic lipsește concluzia unde ar trebui să fie trecut că este avizat favorabil.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă de la domnul secretar general, dacă este avizat hotărârea.

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár spune, că pe ultima  pagină a hotărârii este trecut mențiunea juristului, care a întocmit raportul de specialitate dacă este conformă sau nu cu concluziile formulate. Dar din context reiese, că este avizat favorabil.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot proiectul de hotărâre privind declararea din bun de interes public local în bun de interes public judeţean, a terenului situat în zona Spitalului Județean de Urgență Miercurea - Ciuc, în suprafață de 13.372 mp., înscris în C.F. nr. 55051 Miercurea Ciuc, și includerea în domeniul public al Județului Harghita

Rezultatul votului: 24 Da.

 

Diverse

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă de la domnul secretar general dacă se știe ceva despre convocarea ședinței ordinare din august ?

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár răspunde, că nu este specificat deocamdată data și locul desfășurării.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că precum a înțeles, va fi organizat săptămâna viitoare.

            Așteaptă propuneri cu privire la locații, unde acum, la sfârșit de mandat,  ar fi important să meargă consiliul județean. Roagă conducătorii de fracțiuni să semnaleze către Cancelarie dacă au idei.

 

Domnul consilier județean Becze István   informează consiliul județean, că a participat săptămâna trecută la o delegație în Ungaria în perioada 28 iulie - 2 august. A avut întâlniri cu conducerea consiliului local din Pest. A participat la discuții despre funcționarea fermelor de studii în Ministerul Agriculturii. Au vorbit despre metodele și posibilitățile de dezvoltare ale acestora. S-au discutat și despre programele BIO și Gospodarul satului.   

            În localitatea Szarvas, Ungaria s-a desfășurat festivitatea de adunare a făinii pentru coacerea pâinii maghiare. A participat și la acest eveniment. Cu această ocazie a predat și dânsul făina adunată de la fermierii de aici și sarea de la Praid.

            A  avut întâlniri multiple, cu reprezentanți ai asociațiilor de gospodari din Ungaria, reprezentantul Camerei Naționale Agrare și cu reprezentantul organizației MAGOSZ din Ungaria.

 

Domnul consilier județean Albert Mátyás salută pe toți colegi. Întreabă despre proiectul înființării sensului giratoriu în întersecția de la drumul de la Bisericani. S-a reușit ceva legat de acest proiect ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, că ultima dată, când era aici noul director de la SN Drumuri Naționale din Brașov și a fost întrebat despre această intersecție, a răspuns, că se avansează cu proiectul. Este bugetat deja. Alte informații nu are. Este vorba despre intersecția a două drumuri naționale, consiliul județean nu are competențe.

 

Domnul consilier județean Albert Mátyás spune, că și în ultimele 3 luni s-au întâmplat accidente acolo. Luarea măsurilor de prevenire este foarte importantă. Dar sunt frecvente accidentele și la curba către trecerea pe drumul spre Ulcani la drumul de la Szejke spre comuna Lupeni. Acum câteva săptămâni iar a murit cineva. Ar trebui realizată o bandă de trecere în plus în curba menționată. Dar aceeași problemă se regăsește și în intersecția spre Polonița. Și acolo sunt frecvente accidentele rutiere cu victime. Ar trebui găsite soluții în viitor pentru aceste probleme.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond  repetă cele spuse de către domnul președinte Este vorba despre drumuri naționale, consiliul județean nu are competențe. Dar au fost discuții cu reprezentantul drumurilor naționale din județul Harghita pe marginea acestor probleme. Nu are mai multe informații, dar domnul deputat Benedek Zakariás și-a asumat cauza soluționării acestor intersecții  dar în viitor se va lua legătura iar cu SN Drumurile Naționale pentru că estre vorba despre o investiție turistică și culturală  foarte serioasă la Szejke legat de proiectul „Székelyföldi Legendárium” cu conducerea domnului Fazakas Szabolcs. Din acest motiv circulația pe acel tronson se va accentua. La fel de important ar fi, ca Municipiul Odorheiu Secuiesc să amenajeze locuri de parcare acolo. Lărgirea drumului național prin construcția bandelor de circulație suplimentare, sau amenajarea intersecțiilor cu sens giratoriu este foarte importantă. Pentru ca turiștii să poată sosi în siguranță la Szejke, sau la alte obiective din zonă, trebuie realizate unele modificări și pe drumurile naționale.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că va discuta cu conducătorii fracțiunilor despre organizarea ședinței ordinare în formă delegată într-o locație potrivită. Practica legală oferită de democrație de a se aduna și a lua împreună decizii importante nu trebuie să fie lăsată în urmă.

            Este îmbucurător ca în urma testărilor din ultimele zile s-a redus nivelul extinderii virozei. Va avea o întâlnire cu domnul Prefect în cursul acestei zile, unde se va discuta despre ajutorul oferit în locurile unde purtarea măștilor de protecție este absolut necesară. Prin donații de la Guvernul Ungariei, din China, sau de la alte județe înfrățite UDMR-ul a încercat să ajute bisericile sau locuitorii județului, unde nu au posibilitatea de a asigura cantitatea necesară  din măștile de protecție. Măsurile trebui să fie în concordanță cu posibilitățile.

 

Domnul președinte Borboly Csaba închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, și mulțumește pentru participare.

 

Minuta Ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 07  august 2020,  cu număr de înregistrare  nr. 18287 / 2020  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 16 septembrie 2020

 

 

Președinte                                                                    Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                        Vágássy Alpár

 

 

Director general

Antal Renáta – consilier juridic

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

Kelemen Biborka