Consiliul Judeţean Harghita
marţi, 24 noiembrie 2020 08:14:15
Consiliul Judeţean Harghita
Proces verbal al ședinței extraordinare CJH din 04 august 2020

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Judeţean Harghita din data de 04 august  2020

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 04 august 2020

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

 

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

PARTID

1

ALBERT MÁTYÁS

PCM-MPP

2

BARTI TIHAMER

UDMR

3

BECICA MIHAI

PSD

4

BECZE ISTVÁN

UDMR

5

BERDE LÁSZLÓ

UDMR

6

BIRÓ BARNA-BOTOND

UDMR

7

BORBOLY CSABA

UDMR

8

CIOBANU ADRIAN-GEORGE

PNL

9

CSILLAG PETRU

PCM-MPP

10

DERZSI ZOLTÁN

UDMR

11

DOBREAN VASILE

PSD

12

DOBREAN TEODOR CONSTANTIN

PNL

13

FERENCZ-SALAMON ALPÁR-LÁSZLÓ

UDMR

14

FODOR ZOLTÁN

UDMR

15

HÎRLAV COSTIN

PDS

16

INCZE CSONGOR

UDMR

17

KASSAY LAJOS-PÉTER

UDMR

18

KÁNTOR BOGLÁRKA

UDMR

19

KOLOZSVÁRI TIBOR

UDMR

20

KOLUMBÁN DÁVID

UDMR

21

MEZEI JÁNOS

PCM-MPP

22

NAGY PÁL

EMNP-PPMT

23

PORTIK ERZSÉBET-EDIT

UDMR

24

RÁCZ ÁRPÁD

UDMR

25

RÁTZ ISTVÁN

UDMR

26

SALAMON ZOLTÁN

PCM-MPP

27

SÁNDOR BARNA

UDMR

28

SÁNDOR GYÖRGY

UDMR

29

SÁNDOR KRISZTINA

EMNP-PPMT

30

SZENTES ANTAL

UDMR

31

ZAKARIAS ZOLTÁN

EMNP-PPMT

 

 

Şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr. 878/2020, cu modificările și completările ulterioare,  în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a consiliului județean în sistem teleconferință/audioconfrerință. Consideră foarte important să nu se aștepte ziua de vineri cu semnarea contractelor de finanțare cu privire la proiecte depuse pentru finanțare pentru fonduri Europene.

 

Întreabă de la domnul secretar general al județului dacă este cvorum și dacă traducerea prin platforma STS funcționează bine ?

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár salută pe toţi cei prezenţi. Sunt prezenți 21 de consilieri județeni. Spune, că în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Traducerea prin STS funcționează bine.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă numai una dintre proiecte este adus în fața consiliului ? Nu ar trebuie să fie 2 ?

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár răspunde, că aceasta era foarte urgentă, cea referitoare la spital.

 

Domnul președinte Borboly Csaba informează consilierii județeni despre modificarea pentru care hotărârea este iar adus în ședință pentru aprobare. Autoritatea a hotărât, ca medicamentele și materialele de pansament să nu fie decontabile la cheltuieli. Acestea trebuiau scoase din proiect. Ceea ce este important, până la sfârșitul anului pentru activitățile legate de viroză și aparatura conexă necesară vor fi finanțate. Deja sunt în derulare achizițiile publice aferente. Are încredere, că acestea vor însemna investiții serioase la Spitalul Județean de Urgență. Întreabă dacă cineva vrea să ia cuvântul ?

 

Nu se prezintă nimeni.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi .

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 125/2020 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc’’ în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 

Rezultatul votului: 21 Da

 

Se trece la singurul punct de pe Ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 125/2020 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc’’ în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că modificarea față de varianta inițială constă în scoaterea medicamentelor și a materialelor consumabile din cheltuielile decontabile. În toată țara se va proceda la fel.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán  întreabă, dacă este în ordine că se va aproba la data de 4 august un act datat din 31 iulie?

            În Completare este o poziție unde  apare o sumă de 64.700 la cheltuieli neeligibile cu mențiunea de ”Salarii echipa UIP – 18.500 lei”. Întreabă ce fel de salarii sunt acestea ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că la prima întrebare va răspunde domnul secretar general al județului.

            La al doilea răspunde că probabil este vorba despre salariul pentru un consultant pentru servicii de consultanță.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán  spune, că consultantul este menționat separat cu suma de 29.000 lei.

 

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă, că la fiecare proiect de finanțare Europeană este o echipă UIP, care derulează proiectul.

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár răspunde, că documentul de inițiere a fost înregistrat mai înainte. Nu aceasta se va aproba ci hotărârea, care va avea data de azi.

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán spune, că în articolul 2 al hotărârii este menționat Actul adițional nr.1/ 31.07.2020. În actul de completare scrie că data semnării este de 31.07.2020, Miercurea Ciuc. Nu are probleme cu data Referatului de aprobare, ci cu faptul, că data oficială a documentului, care se aprobă acum la data de 4 august 2020 și conform celor menționate în hotărâre este de 31.07.2020. Crede că așa nu este în ordine.

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár spune, că spitalul a greșit, a trecut o dată incorectă. Actul adițional se va înregistra la data completării și semnării de către părți. 

 

Domnul consilier județean Zakariás Zoltán adaugă, că trebuie corectat în acest sens articolul 2 al hotărârii.

 

Secretarul general al județului, domnul Vágássy Alpár este de acord, și spune, că se va corecta hotărârea.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 125/2020 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și  a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind proiectul de finanțare ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc’’ în cadrul Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Rezultatul votului: 21 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că consiliul județean se va întruni vineri. Deocamdată se preconizează, că se va ține tot pe platforma ZOOM. Dar dacă cineva are o propunere, ca să fie organizat în alte condiții, este acceptat și de fracțiunile din consiliul județean, să anunțe Cancelaria.

 

Domnul președinte Borboly Csaba închide ședința extraordinară de îndată a Consiliului Județean Harghita, și mulțumește pentru participare.

 

Minuta Ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 04  august 2020,  cu număr de înregistrare  nr. 17220 / 2020  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 15 septembrie 2020

 

Președinte                                                                    Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                        Vágássy Alpár

Director general

Antal Renáta – consilier juridic

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

Kelemen Biborka