Consiliul Judeţean Harghita
joi, 01 octombrie 2020 22:56:09
Consiliul Judeţean Harghita

Proiectul ordinii de zi al şedinţei Consiliului Județean Harghita

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în 
şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita
din data de 29 septembrie 2020

 

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita, în perioada 2014-2020,, și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Viz Egyesület, la care Județul Harghita este membru asociat
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării „Programului Consiliului Județean Harghita pentru promovarea valorilor locale și organizarea Zilei Naționale a produselor agroalimentare românești pe anul 2020”
Inițiator :  vicepreşedinte Bíró Barna Botond


Diverse


 

Materialul sedinței 1

Materialul sedinței 2

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 25 septembrie 2020

Preşedinte Ptr. Secretarul general al județului
Borboly Csaba Vágássy Alpár