Szociális és tanulmányi ösztöndíj a 2014–2015-ös tanévre a szakiskolás diákok számára

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szociális és tanulmányi ösztöndíj a 2014–2015-ös tanévre a szakiskolás diákok számára

 

Pályázati űrlap

 

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyéért Egyesület 2014-ben létrehozza támogatási programját a 2014–2015-ös tanévre szakiskolás diákok számára. Az ösztöndíjprogram azokat a X–XI.-es szakiskolás diákokat célozza meg, akik Hargita megyében élnek, és tanulmányi eredményeik kiemelkedőek, ugyanakkor nehéz szociális helyzetben vannak.

A pályázatra azon szakiskolás diákok jelentkezhetnek, akik szaktudásukat a mindennapokban is kamatoztatni kívánják. Az elbírálást követően a nyertes pályázónak egy  hónapos szakmai gyakorlatot kell elvégeznie a szakjának megfelelő vállalkozásnál, cégnél stb., erre vonatkozó szerződést vagy igazolást a pályázati szerződés megkötéséig fel kell mutatnia.  A szakmai gyakorlat célja a tanulók szakmai tudásának növelése, személyes kapcsolat kialakítása a munkáltatóval, ami a későbbiekben növelheti a munkaerőpiacon való elhelyezkedés esélyeit.

A pályázat magában foglalja az alábbi tevékenységet, amelyeket az egyesület a nyertes pályázóknak kíván biztosítani:

-          tanulmányutak megszervezése tangazdaságokban, vállalkozásoknál stb., ami a hallgató szakmai felkészültségét segíti;

-          gyakorlati képzéshez szükséges kis eszközök, szakkönyvek stb. megvásárlása.

 

Az ösztöndíj célja: olyan X–XI. osztályos szakiskolás diákok támogatása, akik szakmai tudásukat a mindennapokban is használják, akik ezáltal tanulótársaik példaképévé válhatnak, ugyanakkor valamilyen szakma tanulására ösztönzik a jövő fiatalságát.

A pályázat kiírója: Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyéért Egyesület.

Célcsoport: X–XI. osztályos szakiskolás diákok.

Az ösztöndíjasok száma: 28 fő.

A támogatás időtartama: egy tanulmányi félév = 5 hónap.

A támogatás összege: 200 lej/hó/fő.

Elbírálási kritériumok:

-          Szociális helyzet (egy főre eső nettó jövedelem a családban és egyéb szociális körülmények, pl. testvérek száma, lakáskörülmények stb.): az egy főre eső nettó jövedelem a családban 600 lej/fő összeg alatt van.

-          Tanulmányi eredmények: a pályázó előző évi tanulmányi átlaga eléri a 9,00-et, vagy a fölötti.

A pályázat benyújtására jogosult az, aki a következő feltételek mindenikét teljesíti:

o 10–11. osztályos szakiskolás tanuló;

o   akinek a lakhelye Hargita megye területén van;

o   aki Hargita megyei szakiskolában folytatja tanulmányait;

o   a családban az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az 600 lej/fő összeget;

o   az előző évi tanulmányi átlaga eléri a 9,00-et, vagy a fölötti.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:

-          igazolás a  hallgatói jogviszonyról;

-          önéletrajz;

-          a személyazonossági igazolvány másolata;

-          kézzel írott ajánlás az oktatási intézmény igazgatójától/aligazgatójától/tanárától;

-        szociális helyzetet igazoló dokumentumok:

1.       Minden esetben szükséges: 1. az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati igazolás, 2. igazolás a mezőgazdasági nyilvántartás alapján

2.       Jövedelem: 1. munkahellyel rendelkező szülők esetében: a szülők munkáltatója által kiállított fizetési igazolás a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozóan; 2. munka nélküli szülők esetében / Háztartásbeli szülők esetében: igazolás a pénzügyi hivataltól arra vonatkozóan, hogy nincs jövedelme; 3. betegnyugdíjas/nyugdíjas szülők esetében: nyugdíjas-igazolvány és egy 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény másolata; 4 . elvált szülők esetében: a válásról szóló bírósági végzés fénymásolata; a gyermektartás összegének igazolását kérjük a kifizetést igazoló 3 hónapnál nem régebbi bizonylat másolatával (bankszámlakivonat, postai szelvény) – egyéb esetben az eltartó szülő nyilatkozatát kérjük a gyermektartás összegéről; 5. elhunyt szülő(k) esetén: halotti anyakönyvi kivonat másolata, özvegyi/öröklött nyugdíj összegének igazolása (ha van).

3.       Testvérek száma: 1. Ha még nem jár iskolába (7 éven aluli), akkor születési anyakönyvi kivonat fénymásolata szükséges. 2. Ha iskolába jár, iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás benyújtása szükséges. 3. Ha az egy háztartásban élő testvér dolgozik, eltartott testvérként nem vehető figyelembe. Ebben az esetben az ő jövedelmét is igazolni kell (az eltartók jövedelmének igazolásával azonos módon). 4. Az egy háztartásban élő testvér munkanélküliségének igazolása is a fent leírt módon történik.

4.       Lakáskörülmények (a pályázó bentlakásban, albérletben lakik vagy ingázik) – bentlakás: bentlakási belépő (ha van) és bentlakási díj befizetését igazoló bizonylat; albérlet: a bérleti szerződés másolata; ingázás: a távolsági bérlet fénymásolata.

5.       A családban igazoltan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő hozzátartozó: kezelőorvosi igazolás a betegségről.

6.       Ha a pályázó árva, félárva: a halotti anyakönyvi kivonat másolata.

7.       Ha a pályázó állami gondozott: az állami gondozottságról szóló igazolás.

-          tanulmányi átlagot igazoló dokumentum – leckekönyvi kivonat (ún. foaie matricolă)

-          indoklás megfogalmazása szándéknyilatkozatban, belefoglalva azt, hogy a pályázó vállalja a szakmai gyakorlatot, és hol végzi azt.  Megjegyzés: a pályázatok elbírálását követően a nyertes pályázónak a szakmai gyakorlat igazolására vonatkozó szerződést vagy igazolást kell felmutatnia az ösztöndíjra vonatkozó szerződés megkötése előtt. Ellenkező esetben a pályázó nem jogosult az ösztöndíjra.

-          pályázati űrlap kitöltve, aláírva.

 

Pályázati határidő: 2015. február 20. (a postai bélyegző dátuma).

Kérjük, a pályázati anyagot a következő postai címre küldje: Hargita Megyéért Egyesület, Csíkszereda, Szabadság tér 5. sz., 530140, Hargita megye.

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
«2020, október»
hkscpsv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
FACEBOOK

Projektek

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774