PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÖSZTÖNDÍJ SZAKISKOLÁS DIÁKOK SZÁMÁRA – 2015–2016-OS TANÉV

 

Pályázati űrlap

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyéért Egyesület 2014-ben létrehozta támogatási programját szakiskolás diákok számára, amelyet a 2015–2016-os tanévre is meghirdet. Az ösztöndíjprogram azokat a X–XI.-es szakiskolás diákokat célozza meg, akik Hargita megyében élnek, és tanulmányi eredményeik kiemelkedőek, ugyanakkor nehéz szociális helyzetben vannak.

Az ösztöndíj igénylése során a tanulónak a szakának megfelelő pályamunkát kell benyújtania, és az abban szereplő ötletet/tervet a nyertes pályázónak szükséges kiviteleznie és bemutatnia egy erre az alkalomra szervezett rendezvényen.

A pályázat magában foglalja az alábbi tevékenységet, amelyeket az egyesület a nyertes pályázóknak kíván biztosítani:
- tanulmányutak megszervezése tangazdaságokban, vállalkozásoknál stb., ami a hallgató szakmai felkészültségét segíti;
- gyakorlati képzéshez szükséges kis eszközök, szakkönyvek stb. megvásárlása.

Az ösztöndíj célja: olyan X–XI. osztályos szakiskolás diákok támogatása, akik szakmai tudásukat a mindennapokban is használják, akik ezáltal tanulótársaik példaképévé válhatnak, ugyanakkor valamilyen szakma tanulására ösztönzik a jövő fiatalságát.
A pályázat kiírója: Hargita Megyéért Egyesület, Hargita Megye Tanácsa.
Célcsoport: X–XI. osztályos szakiskolás diákok.
Az ösztöndíjasok száma: 30 fő.
A támogatás időtartama: egy tanulmányi félév = 5 hónap.

A támogatás összege: 230 lej/hó/fő.

A pályázat benyújtására jogosult az, aki a következő feltételek mindenikét teljesíti:
• 10–11. osztályos szakiskolás tanuló;
• Hargita megyei lakhely;
• Hargita megyei szakiskolában folytatja tanulmányait;
• szociális helyzet: (egy főre eső nettó jövedelem a családban és egyéb szociáliskörülmények, pl. testvérek száma, lakáskörülmények stb.): a családban az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a 600 lej/fő összeget;
• tanulmányi eredmények: az előző évi tanulmányi átlaga eléri a 9,00-et, vagy a fölötti.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
- igazolás a  hallgatói jogviszonyról;
- önéletrajz;
- a személyazonossági igazolvány másolata;
- kézzel írott ajánlás az oktatási intézmény igazgatójától/igazgatóhelyettesétől/tanárától;
- szociális helyzetet igazoló dokumentumok:

1. Minden esetben szükséges: 1. az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati igazolás, 2. igazolás a mezőgazdasági nyilvántartás alapján
2. Jövedelem: 1. munkahellyel rendelkező szülők esetében: a szülők munkáltatója által kiállított fizetési igazolás a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozóan; 2. munka nélküli szülők esetében / háztartásbeli szülők esetében: igazolás a pénzügyi hivataltól arra vonatkozóan, hogy nincs jövedelme; 3. betegnyugdíjas/nyugdíjas szülők esetében: nyugdíjas-igazolvány és egy 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény másolata; 4 . elvált szülők esetében: a válásról szóló bírósági végzés fénymásolata; a gyermektartás összegének igazolását kérjük a kifizetést igazoló 3 hónapnál nem régebbi bizonylat másolatával (bankszámlakivonat, postai szelvény) – egyéb esetben az eltartó szülő nyilatkozatát kérjük a gyermektartás összegéről; 5. elhunyt szülő(k) esetén: halotti anyakönyvi kivonat másolata, özvegyi/öröklött nyugdíj összegének igazolása (ha van).
3. Testvérek száma: 1. Ha még nem jár iskolába (7 éven aluli), akkor születési anyakönyvi kivonat fénymásolata szükséges. 2. Ha iskolába jár, iskolalátogatási/hallgatói jogviszonyról szóló igazolás benyújtása szükséges. 3. Ha az egy háztartásban élő testvér dolgozik, eltartott testvérként nem vehető figyelembe. Ebben az esetben az ő jövedelmét is igazolni kell (az eltartók jövedelmének igazolásával azonos módon). 4. Az egy háztartásban élő testvér munkanélküliségének igazolása is a fent leírt módon történik.
4. Lakáskörülmények (a pályázó bentlakásban, albérletben lakik vagy ingázik) – bentlakás: bentlakási belépő (ha van) és bentlakási díj befizetését igazoló bizonylat; albérlet: a bérleti szerződés másolata; ingázás: a távolsági bérlet fénymásolata.
5. A családban igazoltan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő hozzátartozó: kezelőorvosi igazolás a betegségről.
6. Ha a pályázó árva, félárva: a halotti anyakönyvi kivonat másolata.
7. Ha a pályázó állami gondozott: az állami gondozottságról szóló igazolás.

- tanulmányi átlagot igazoló dokumentum – leckekönyvi kivonat (foaie matricolă);
- szakmai pályamunka (leírás a tervről és adott esetben rajz);
- a pályázati űrlap kitöltve, aláírva.


Pályázati határidő: 2016. március 10. (a postai bélyegző dátuma).

Kérjük, a pályázati anyagot a következő postai címre küldje:
Hargita Megyéért Egyesület
Csíkszereda, Szabadság tér 5. sz.,
530140, Hargita megye.

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
«2020, október»
hkscpsv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
FACEBOOK

Projektek

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774