PÁLYÁZATI KIÍRÁS
HARGITA MEGYEI DIÁKOK A KÖZÖSSÉGÉRT ÖSZTÖNDÍJ A 2015–2016-OS TANÉVRE

 

Pályázati űrlap

A Hargita Megyéért Egyesület, Hargita Megye Tanácsával közösen, létrehozta a Hargita Megyei Diákok a Közösségért ösztöndíjat olyan XI–XII. osztályos diákok számára, akik aktív szereplői a társadalomnak, kiemelkedő szerepet vállalnak a közösségi tevékenységekben, civilszervezetben, diákönkormányzatban vagy valamilyen öntevékeny szerveződésben való részvétellel.

A pályázaton olyan kivitelezhető, hasznos ötleteket/gondolatokat/javaslatokat tartalmazó dolgozatokkal lehet indulni, amelyek növelik a fiatalok közösségi tevékenységekben való részvételi szándékát, egymás megismerését. A dolgozat felépítését tekintve kérjük a pályázót, foglalja bele az általa felismert lehetséges okokat is a közösségi tevékenységtől való távolmaradás kapcsán. A dolgozat terjedelme 10 oldal. Formai követelmények: oldalméret: álló A4; betűméret: 12 pts; Times New Roman betűtípus; 1,5-es sorköz; margók: fent 2 cm, lent 2 cm, jobbról 2 cm, balról 2,5 cm; oldalszámozás lent középen.

A pályázónak a dolgozatában foglalt ötletek/javaslatok valamelyikét meg is kell valósítania, amire az általa megnyert ösztöndíj legkevesebb 10%-át vissza kell fordítania. A visszafordítást egy beszámoló formájában kell tudnia igazolni. Abban az esetben, ha a pályázó nem fordítja vissza az összeget valamely közösségi tevékenységre, az általunk utalt pályázati összeget visszakérjük.

Az ösztöndíj célja: a Hargita megyei XI–XII. osztályos diákok ösztönzése az aktív szerepvállalásra, ezáltal is motiválva őket társaik közösségi tevékenységekbe való bevonására.

A pályázat kiírója: a Hargita Megyéért Egyesület, Hargita Megye Tanácsa.

Pályázati adatok:

Célcsoport: XI–XII. osztályos tanulók, gimnáziumból és szakközépiskolából egyaránt, akik tesznek a közösségért, vagyis aktívan részt vesznek a társadalom fejlesztésében, ami fontos szerepet játszik a megye működésében.

Az ösztöndíjasok száma: 20 fő

A támogatás időtartama: egy tanulmányi félév = 5 hónap.

A támogatás összege: 250 lej/hó/fő

A pályázat benyújtására jogosult az, aki a következő feltételek mindenikét teljesíti:
- 11–12. osztályos tanuló;
- Hargita megyei lakhellyel rendelkezik;
- Hargita megyei középiskolában tanul;
- a közösség építéséért kiemelkedő tevékenységet folytat – az elbírálás során kizárólagos kritérium az iskolán kívüli (közösségi) tevékenységekben való részvétel (példa: sport, kézműves csoport, DT-tag, DT-elnök stb.) – csak a tagság nem elég;
- a családban az egy főre eső nettó jövedelem 600 lej/fő összeg alatt van;
- az előző évi tanulmányi átlaga eléri a 8,50-et, vagy a fölötti.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
- igazolás a hallgatói jogviszonyról;
- önéletrajz;
- a személyazonossági igazolvány másolata;
- a közösségi tevékenységet igazoló dokumentum – kézzel írott igazolás a tevékenység vezetőjétől (pl. ha valaki egy civilszervezet tagja, akkor annak a szervezetnek az elnöke vagy alelnöke által írt igazolás a pályázó tevékenységéről, megjelölve a tevékenység periódusát is);
- kézzel írott ajánlás az oktatási intézmény igazgatójától/aligazgatójától/tanárától;
- szociális helyzetet igazoló dokumentumok:

1. Minden esetben szükséges: 1. az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati igazolás, 2. igazolás a mezőgazdasági nyilvántartás alapján
2. Jövedelem: 1. munkahellyel rendelkező szülők esetében: a szülők munkáltatója által kiállított fizetési igazolás a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozóan; 2. munka nélküli szülők esetében / háztartásbeli szülők esetében: igazolás a pénzügyi hivataltól arra vonatkozóan, hogy nincs jövedelme; 3. betegnyugdíjas/nyugdíjas szülők esetében: nyugdíjas-igazolvány és egy 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény másolata; 4 . elvált szülők esetében: a válásról szóló bírósági végzés fénymásolata; a gyermektartás összegének igazolását kérjük a kifizetést igazoló 3 hónapnál nem régebbi bizonylat másolatával (bankszámlakivonat, postai szelvény) – egyéb esetben az eltartó szülő nyilatkozatát kérjük a gyermektartás összegéről; 5. elhunyt szülő(k) esetén: a halotti anyakönyvi kivonat másolata, özvegyi/öröklött nyugdíj összegének igazolása (ha van).
3. Testvérek száma: 1. Ha még nem jár iskolába (7 éven aluli), akkor a születési anyakönyvi kivonat fénymásolata szükséges. 2. Ha iskolába jár, iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás benyújtása szükséges. 3. Ha az egy háztartásban élő testvér dolgozik, eltartott testvérként nem vehető figyelembe. Ebben az esetben az ő jövedelmét is igazolni kell (az eltartók jövedelmének igazolásával azonos módon). 4. Az egy háztartásban élő testvér munkanélküliségének igazolása is a fent leírt módon történik.
4. Lakáskörülmények (a pályázó bentlakásban, albérletben lakik, vagy ingázik) – bentlakás: bentlakási belépő (ha van) és bentlakási díj befizetését igazoló bizonylat; albérlet: a bérleti szerződés másolata; ingázás: a távolsági bérlet fénymásolata.
5. A családban igazoltan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő hozzátartozó: kezelőorvosi igazolás a betegségről.
6. Ha a pályázó árva, félárva: a halotti anyakönyvi kivonat másolata.
7. Ha a pályázó állami gondozott: az állami gondozottságról szóló igazolás.

- tanulmányi átlagot igazoló dokumentum – leckekönyvi kivonat (foaie matricolă)
- dolgozat, amelynek azt is kell tartalmaznia, hogy a megnyert összeg 10%-át a nyertes tanuló mire fordítja majd a közösségében; 
- pályázati űrlap kitöltve, aláírva.


Pályázati határidő: 2016. március  10. (a postai bélyegző dátuma).

Kérjük, a pályázati anyagot a következő postai címre küldje:
Hargita Megyéért Egyesület
Csíkszereda, Szabadság tér 5. sz.
530140, Hargita megye

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
«2020, október»
hkscpsv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
FACEBOOK

Projektek

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774