Menedzsment vezérigazgatóság

Menedzsment vezérigazgatóság

 

1. Vezérigazgató: Szőcs-Mátyás István

Tel.: 0266-207 700, 1312-es mellék

Fax: 0266-207703

E-mail: szocsistvan@hargitamegye.ro

 

2. Vezérigazgató-helyettes: Kinda Jolán

Tel.: 0266-207 700, 1113 -es mellék

Fax: 0266-207703

E-mail: kindajolan@hargitamegye.ro

 

3. Vezérigazgató-helyettes: Kiss Tímea Gabriella

Tel.: 0266-207 700,1101 -es mellék

Fax: 0266-207703

E-mail: kisstimea@hargitamegye.ro

 

A menedzsment vezérigazgatóság magába foglalja a nemzetközi  kapcsolatok, informatikai menedzsment, saját kiadványokért felelős részleg, arculati elemekért felelős részleg, humánerőforrás, személyzetfejlesztés és képzés részleg , menedzsment és iktatás  teljesítmény menedzsment, rendezvények szervezéséért és programok lebonyolításáért felelős részleg, belső szabályozási részleg és sajtó kapcsolatok irodáját.

 

A menedzsment vezérigazgatóság fő feladatköre

A menedzsment vezérigazgatóság feladatai közé tartozik a megyei tanács sajtókapcsolatainak ápolása, az intézményen belüli kommunikáció biztosítása, események szervezése és lebonyolítása, a nemzetközi kapcsolatok ápolása és nem utolsósorban a humán erőforrással kapcsolatos ügyek kezelése. A menedzsment igazgatóság közvetlenül a megyeitanács-elnöknek van alárendelve, és szerepet vállal minden olyan eseményben és tevékenységben, amelyet a megyei tanács elnöke javasol, lehetővé téve ezek megszervezését, valamint teljesít minden egyéb feladatot, amelyet a megyeitanács-elnök szab ki rá.

 

A nemzetközi kapcsolatok részleg:

 • megszervezi Hargita Megye Tanácsa képviselőinek külföldi kiszállásait, valamint a külföldi vonatkozású rendezvényeket, tevékenységeket, és biztosítja azok zavartalanságát;
 • együttműködik a Európai Unió szervezeteivel az európai fórumok döntéseinek és állásfoglalásainak megszerzése érdekében;
 • közreműködik a külföldi partnerségi kapcsolatok kialakításában és fenntartásában;
 • részt vesz a külföldi partnerekkel együttműködésben futtatott nemzetközi projektek kivitelezésében.

 

A sajtó kapcsolatok részleg:

 • követi a mass-médiában különböző csatornáin megjelenő, a közigazgatás tevékenységére vonatkozó híreket, információkat;
 • biztosítja a közvélemény informálását a megyei tanács tevékenységéről és a megyei tanács szervezésében létrejött közérdekű akciókról;
 • fenntartja és ápolja a médiával való kapcsolatot;
 • tevékenységi területének eszközeivel hozzájárul Hargita Megye Tanácsa közismertségének növeléséhez és a külső környezettel, lakosokkal való jó kapcsolat fenntartásához.

 

Az informatikai menedzsment részleg:

 • biztosítja a megye és a megyei tanács imázsának promoválását a megyei tanács honlapjának, aloldalainak létrehozásával és folyamatos frissítésével és fejlesztésével;
 • irányítja a személyzet képzését és fejlesztését az informatikai technológia és adatkommunikáció területén.

 

A rendezvények szervezéséért és programok lebonyolításáért felelős részleg:

 • saját események, fogadások kezdeményezése és szervezése;
 • a belföldi és külföldi látogatások szervezése, követése együttműködve a nemzetközi kapcsolatok és a sajtó részlegekkel;
 • az intézményen belüli és más intézményekkel való kommunikáció lebonyolítása;
 • a Megyeháza Galéria tevékenységének koordinálása, kiállítások szervezése Hargita Megye Tanácsánál.
 • Hargita Megye Tanácsa saját apparátusa által szervezett események követése, koordinálása;
 • a Hargita Megye Tanácsa alárendelt intézményei által szervezett események, rendezvények követése, koordinálása;
 • a Hargita Megye Tanácsa által támogatott, társszervezett rendezvények követése, koordinálása;
 • a  közösségek közötti fejlesztési társulások, egyesületek, alapítványok rendezvényeinek követése, koordinálása;
 • a protokollajándékok beszerzése, előkészítése rendezvényeken, eseményeken való átadásra;
 • díjazások szervezése a megye társadalmi, gazdasági életében, közigazgatási, tudományos, irodalmi, művészeti, közoktatási, sport-, ifjúsági, közművelődési és egyéb szakmai területen szerzett kimagasló érdemek elismerésére;
 • a nyomdai szolgáltatások közbeszerzésének lebonyolítása, a nyomdai termékek, szolgáltatások megrendelése, kifizetése. 

 

Az arculati elemekért felelős részleg:

 • a megyei tanács tevékenységét bemutató kiadványok beszerzésének és az intézmény arculata folyamatos építésének biztosítása a közvélemény és Hargita megye lakossága, illetve a megyébe látogató hivatalos személyek, vendégek számára;
 • Hargita Megye Tanácsa arculati elemeinek megfelelő alkalmazása, követése és ellenőrzése az Arculati kézikönyv szerint a saját apparátus, az alárendelt intézmények, a közösségi közötti fejlesztési társulások, egyesületek, alapítványok által készített nyomtatásra kerülő anyagokon – plakát, szórólap, brossúra, mappák, névjegykártyák, beszámolók, banner-ek, ppt, weboldal, meghívók, oklevelek, emléklapok, könyvek esetében –, valamint a HMT által támogatott és társszervezett rendezvények anyagain;
 • erős, egységes arculat, egy megbízható imázs kialakítása Hargita Megye Tanácsa és alárendelt intézményei számára.

 

A humánerőforrás részleg:

 • nyilvántartja és kezeli Hargita Megye Tanácsának személyzeti ügyeit;
 • követi a megyei tanácsnál dolgozók bérezési, szabadságolási, előrelépési helyzetét;
 • nyilvántartja az alkalmazottak szakmai dokumentációját, elvégzi a törvény által előírt papírmunkát;
 • gondoskodik az alkalmazottak jólétéről.

 

Az iktatás  teljesítmény menedzsment részleg:

 • biztosítja az intézmény levelezésének átvételét, szortírozását és elosztását;
 • biztosítja a különböző úton (posta, gyorsposta, fax, e-mail) érkező akták beiktatását;
 • biztosítja az intézmény levelezésének feladását, postázását.

 

A személyzetfejlesztés és képzés részleg

 • a képzési terv és igények felmérése
 • képzések nyilvántartása
 • képzések közbeszerzése

 

A belső szabályozási részleg

 • menedzsment kontrollrendszer szabályozása
 • belső szabályozási rendszer kialakítása és működtetése
 • az  intézmény  valamennyi  tevékenysége  és  célja  összhangban  legyen  a szabályszerűséggel, szabályozottsággal
 • felelős a belső irányítási ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó éves program kidolgozásáért és naprakésszé tételéért, figyelembe véve a végrehajtáshoz szükséges intézkedések célkitűzéseit, intézkedéseit, feladatait, határidejét és egyéb elemeit;

 

A saját kiadványokért felelős részleg

 • felelős a Hargita Megyei Önkormányzat saját újságának és más brosúráinak, szórólapjainak, tájékoztató anyagainak, eseménynaptárának, leveleinek stb. közzétételéért;
 • az igényfelmérések és az új kiadványszabványok követése
 • sajtótájékoztatókat szervez, részt vesz ezeken a konferenciákon, szükség esetén sajtóközleményeket ad ki;
 

 

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
«2020, november»
hkscpsv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
FACEBOOK

Projektek

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774