Posibilități de finanțare pentru IMM-uri

Posibilități de finanțare pentru IMM-uri

 

Finanțator: IMPACT EdTech

Program de Finanțare: Cea de-a doua cerere de propuneri de proiecte a initiativei “Impact EdTech” privind scoala la distanta

Obiectivul programului: susținerea activităților de învățare la distanță la nivelul educației școlare

Solicitanți eligibili: IMM-urile si start-up-urile orientate catre educatia digitala si noile tehnologii specifice

Activități eligibileDezvoltarea unor raspunsuri la provocarile majore aduse de criza sanitara datorata Covid-19. IMM-urile selectate vor avea sansa de a participa la programul de accelerare specific IMPACT EdTech de 5 luni, în timpul caruia le va fi acordat sprijin pentru implementarea solutiilor propuse în scoli si pe piata

Valoarea grantului: pâna la 110.000 €

Contribuția beneficiarului: -

Termen limită: 3 septembrie 2020

Link: https://accelerator.isdi.education/wp-content/uploads/2020/07/IMPACTEdTech_GuideforApplicants_RemoteSchooling.pdf

 


 

Finanțator: programul COSME, ref. COS-PPOUT-2020-2-03

Program de Finanțare: Sprijinirea IMM-urilor europene pentru participare la achiziţii publice organizate în afara spaţiului UE

Obiectivul programului: Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la achizițiile publice

Solicitanți eligibili: organizații de sprijin pentru afaceri (camerele de comerț, federații, etc.), clustere şi asociaţii de clustere, organizații non-profit (private sau publice), organisme publice (naționale, regionale, locale), universități sau instituții de învățământ, centre de cercetare

Activități eligibileSprijinirea internaționalizării IMM-urilor și participarea acestora la achizițiile publice; Dezvoltarea capacităților organizațiilor de afaceri să-și de a ajuta IMM-urile în această privință și să ofere sprijin mai bine direcționat și mai bun IMM-urilor; Pregătirea și ajutorarea diferitelor organizații de sprijinire a companiilor să conștientizeze, să înțeleagă și să dezvolte cunoștințe pe anumite piețe publice.

Valoarea grantului: 400.000€/proiect

Contribuția beneficiarului: 25%

Termen limită: 15 septembrie 2020

Linkhttps://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-ppout-2020-2-03-public-procurement-outside-eu

 


 

 

Finanțator: Comisia Europeana

Program de Finanțare:  Proiect pilot de mobilitate urbana inteligenta care implica vehicule autonome

Obiectivul programului: Acordarea unor fonduri necesare unui proiect pilot care urmareste sa ajute orasele din Uniunea Europeana sa experimenteze avantajele mobilitatii inteligente si autonome si valoarea adaugata pentru viata de zi cu zi a cetatenilor.

Solicitanți eligibili: Operatori de retele mobile, operatori rutieri, autoritati de transport, furnizori de servicii, producatori de echipamente, asociatii de transport. Consorțiul trebuie să fie format din minimum 5 entităţi din statele eligibile şi să implice 10 oraşe în care să fie implementat proiectul-pilot

Activități eligibileÎn urma acestui proiect si folosind modelul scalabil pe care îl va oferi, orasele din Europa ar putea lua în considerare ajustarea și/sau adoptarea politicilor pentru mobilitatea urbana inteligenta, sporind astfel importanta utilizarii modalitatilor alternative urbane integrate cu facilitati de servicii si flote de vehicule ecologice utilizate eficient, adaptate la un mediu urban.

Valoarea grantului: 1.000.000 EUR

Contribuția beneficiarului: 20%

Termen limită: 15 septembrie 2020

Link: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-pilot-project-smart-urban-mobility-involving-autonomous-vehicles

 


 

Finanțator: Granturile SEE și Norvegia

Program de Finanțare: Programul Dezvoltarea IMM-urilor în România

Obiectivul programului: creșterea valorii și creșterea durabilă în sectorul de afaceri

Solicitanți eligibili: IMM-uri. Solicitantul trebuie să fie înființat de cel puțin 3 ani la data termenului limită din prezentul Apel pentru ariile „Inovare verde în Industrie” și „Creșterea Albastră” și cel puțin 1 an la data termenului limită din Apel pentru aria TIC (perioada se calculează din ziua înregistrării companiei)

Activități eligibile: 1. Dezvoltarea, implementarea și investițiile în tehnologii ecologice inovatoare, 2. Dezvoltarea de produse și servicii ”verzi”, 3. Dezvoltarea și implementarea de procese de producție mai verzi

Valoarea grantului: 200.000-2.000.000 EUR

Contribuția beneficiarului: variabil

Termen limită: 17.09.2020

Link: https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/eea-grants/romania/ro-innovation/call-texts/20.04.08_ro_innovation_2ndcall_romanian_update.pdf

 
Finanțator: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

Program de Finanțare: Schema de ajutor de stat GBER Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole

Obiectivul programului: Îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizează investiţii în sectoarele economice eligibile

Solicitanți eligibili: Persoanele fizice autorizate, Întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari), Cooperativele agricole, Grupurile de producători

Activități eligibile: Înființarea, extinderea capacității unei unităţi existente, diversificarea producţiei, Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii

Valoarea grantului: Maxim 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM

Contribuția beneficiarului: 50-60%

Termen limită: 30.11.2020

Link: https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2

 


 

Finanțator: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Program de Finanțare: IMM invest

Obiectivul programului: accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru

Solicitanți eligibili: IMM-uri afectate semnificativ de criza COVID-19

Activități eligibile: Statul poate garanta până la 90% din valoarea creditelor pe care le accesați la una din băncile partenere

Valoarea grantului: Valoarea maximă a creditelor poate fi de până la 10.000.000 lei pentru investiții și până la 5.000.000 lei pentru capital de lucru

Contribuția beneficiarului: Nu plătiți dobândă, comision de garantare sau alte costuri de acordare pana la data de 31.12.2020

Termen limită: 31.12.2020

Link: https://www.imminvest.ro/

 


 

Finanțator: Guvernul României

Program de Finanțare: Programul Pilot Start-Up Mediu pentru tehnologii de obținere a materialelor

si/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale si/sau materii prime reciclate

Obiectivul programului: Reducerea impactului asupra mediului prin încurajarea obținerii de materiale si/sau produse din materii prime naturale si/sau materii prime reciclate

Solicitanți eligibili: Persoana juridica romana, care desfășoară activități economice pe teritoriul României, funcționează si are activitate economica de cel puțin 1 an, la data depunerii dosarului de finanțare

Activități eligibile: Investiții in tehnologii de obținere a materialelor si/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale si/sau materii prime reciclate.

Valoarea grantului: Maxim 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 31.12.2020

Link: https://www.afm.ro/eco_business.php

 


 

Finanțator: PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE

Program de Finanțare:

Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală, POIM AP 6, O.S. 6.1

Obiectivul programului: producere a energiei electrice şi termice din resurse regenerabile mai puţin exploatate

Solicitanți eligibili: Societăți comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării, Unități administrativ teritoriale, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară

Activități eligibile: Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producere energie

Valoarea grantului: Maxim 15.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: 20% pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici, 30% pentru întreprinderile mijlocii

Termen limită: 31.12.2020

Link: http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/

 


 

Finanțator: Guvernul României

Program de Finanțare: chema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie Instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014

Obiectivul programului: Dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor

Solicitanți eligibili: Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari

Activități eligibile: Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, precum și în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat

Valoarea grantului: Investiția trebuie să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro.

Contribuția beneficiarului: Minim 50%

Termen limită: 31.12.2020

Link: https://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?categoriebunuri=legislatie-hg-nr.-807,cerere-de-acord-pentru-finantare-formulare-807,cerere-de-plata-ajutor-de-stat-formulare-807,modificare-plan-de-investitii-formulare-807,stadiul-implementarii-proiectelor-807&pagina=domenii&menu=Ajutorstat&tab=1

 


 

Finanțator: Guvernul Ungariei / Fundatia BETHLEN GÁBOR

Program de Finanțare: Sprijinirea activităților întreprinderilor din țările învecinate, care sunt favorabile copiilor

Obiectivul programului: sprijinirea activităților favorabile copiilor

Solicitanți eligibili: IMM-uri

Activități eligibile:activitati individuale și de grup, managementul talentelor, dezvoltări pedagogice speciale, programe și festivaluri pentru familie, achiziționarea de echipamente legate de activități pentru copii, activități de agrement și sport

Valoarea grantului: 1.000.000 Ft – 3.000.000 Ft

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: se asteapta lansarea in cursul anului 2020

Link: https://bgazrt.hu/palyazati-felhivas-vallalkozasok-gyermekbarat-tevekenysegenek-tamogatasara/

 


 

Finanțator: Guvernul Ungariei / Fundatia PRO ECONOMICA

Program de Finanțare: Sprijin pentru instalarea și modernizarea utilajelor agricole și a echipamentelor, sistemelor, plantațiilor pentru activități agricole și achiziționarea de animale de reproducție în județele Harghita, Covasna și Mureș

Obiectivul programului: consolidarea si modernizarea activităților agricole, creșterea și menținerea ocupării forței de muncă

Solicitanți eligibili: agricultori

Activități eligibile: achiziția de utilaje agricole, de alte echipamente agricole, Modernizare și instalare de livezi, achiziția de bovine, ovine, capră, porci sau albine

Valoarea grantului: max. 70.000 lei

Contribuția beneficiarului: 25%

Termen limită: se așteaptă lansarea in cursul anului 2020

Link: https://www.proeconomicaalapitvany.ro/

 


 

Finanțator: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

Program de Finanțare: Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole – investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană (PNDR 4.2)

Obiectivul programului: Crearea de noi unităţi de procesare a produselor agricole locale şi promovarea lanţurilor alimentare integrate

Solicitanți eligibili: Întreprinderile (micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, precum și întreprinderi mari) cooperativele și grupurile de producători

Activități eligibile: Cheltuieli aferente investițiilor corporale pentru înființarea unităților de sacrificare (abatoare de capacitate mică, centre de sacrificare), și procesare carne

Valoarea grantului: Maxim 300.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului: 40-50%

Termen limită: se așteaptă lansarea in cursul anului 2020

Link: https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice

 


 

Finanțator: Guvernul României

Program de Finanțare: Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață

Obiectivul programului: Întărirea capacitații operatorilor economici de promovare a produselor și serviciilor de piață, Dezvoltarea și modernizarea activității comercianților si prestatorilor de servicii de piață

Solicitanți eligibili: Micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii care au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat

Activități eligibile: achiziționarea de echipamente și bunuri, certificarea unui sistem de management al calității/ crearea unui site

Valoarea grantului: Maxim 250.000 lei

Contribuția beneficiarului: 10%

Termen limită: se așteaptă lansarea in cursul anului 2020

Link: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-de-dezvoltare-a-activitatilor-de-comercializare-a-produselor-si-serviciilor-de-piata-2020/

 


 

Finanțator: Guvernul României

Program de Finanțare: Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului

Obiectivul programului: Susținerea micilor meșteșugari in promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradițiilor autohtone

Solicitanți eligibili: Întreprinderi mici şi mijlocii, societăți cooperative, persoane fizice autorizate

Activități eligibile: Programul constă în organizarea Târgului naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2020 pe durata a 3 zile.

Valoarea grantului: Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depăși 2000 lei pentru târg

Contribuția beneficiarului: 0

Termen limită: se așteaptă lansarea in cursul anului 2020

Link: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-pentru-sustinerea-mestesugurilor-si-artizanatului-2020/

 


 

Finanțator: Guvernul României

Program de Finanțare: Programul național multianual de micro-industrializare

Obiectivul programului: Susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare

Solicitanți eligibili: Micro-întreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii ce au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare

Activități eligibile: Achiziționarea de bunuri și echipamente; Realizarea unei pagini web; etc.

Valoarea grantului: Maxim 450.000 lei

Contribuția beneficiarului: Minim 10%

Termen limită: se așteaptă lansarea in cursul anului 2020

Link: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/02/26/anunt-republicare-proiect-procedura-programul-national-multianual-de-microindustrializare-2020/

 


 

Finanțator: Asociatia GAL Homoród-Küküllő LEADER

Program de Finanțare: Programul PNDR-LEADER / M3/3A, 2A, 6A

Obiectivul programului: Procesarea și valorificarea produselor agricole, îmbunătățirea performanței economice

Solicitanți eligibili: societati comerciale, IMM, PFA, II, etc. din teritoriul GAL Homoród-Küküllő

Activități eligibile: lucrări de construcții, renovare și extindere, achiziționarea de echipamente, modernizarea unităţilor de procesare

Valoarea grantului: 5.000 – 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 50%

Termen limită: se așteaptă lansarea in cursul anului 2020

Link: http://www.hkleader.ro/ro/page/Vers.-aprobata-70

 


 

Finanțator: Asociatia GAL Homoród-Küküllő LEADER

Program de Finanțare: Programul PNDR-LEADER M4/6A, 6B Înființarea și dezvoltarea industriei ușoare, a serviciilor, a artizanatului și a meșteșugăritului

Obiectivul programului: Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale şi eradicarea sărăciei

Solicitanți eligibili: Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente/nou înființate din spațiul rural, din teritoriul GAL Homoród-Küküllő care își propun activități non-agricole

Activități eligibile: Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor, dotari pt. activități de agrement recreative , achiziția de instalații și echipamente, software și brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Valoarea grantului: Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi 50.000 Euro

Contribuția beneficiarului: 10%

Termen limită: se așteaptă lansarea in cursul anului 2020

Link: http://www.hkleader.ro/ro/page/Vers.-aprobata-72

POSTURI VACANTE
Pagini tematice
Calendar evenimente
«august, 2020»
lmmjvsd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774